Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
acrobat_reader [2012/07/14 16:27]
Ubuntu
acrobat_reader [2012/08/16 16:23] (aktuální)
Ubuntu
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Acrobat Reader ====== +#REDIRECT programy/kancelářské_aplikace/acrobat_reader
- +
-====== Úvod ====== +
-{{.:​AdobeReader.png}} Program **Acrobat Reader** je dalším nástrojem k zpracování //pdf// souborů. Jeho největší výhoda oproti před instalovanému **Prohlížeči dokumentů** Evince spočívá v možném propojení s webovým prohlížečem [[Firefox]]. Dále bych ho doporučil v případě že máte problém s zobrazením nějakého //pdf// souboru pomocí Evince. +
- +
-====== Instalace Acrobat Readeru ====== +
-  * [[Přidávání zdrojů|Přidejte]] si zdroj: **Partner** +
- +
-  * [[Instalace programů|Nainstalujte]] balík: **acroread** +
- +
-====== Propojení s Firefoxem ====== +
-Bohužel poslední verze Adobe Acrobat Reader 8.1 zatím není možné propojit s firefoxem, proto níže zmíněné návody platí je pro verzi Acrobat Readru 7.* +
- +
-Dále se bude instalace lišit podle verze Ubuntu. Uživatelé 64bit verze Ubuntu mají komplikovanější instlaci zásuvného modulu pro [[Firefox]]. +
-===== 32bit verze Ubuntu ===== +
-Za předpokladu že již máte naistalovaný Acrobat Reader a přidaný repositář Medibuntu:​ +
- +
- * [[Instalace programů|Nainstalujte]] balík: **acroread-plugins,​ mozilla-acroread** +
-===== 64bit verze Ubuntu ===== +
-Nspluginwrapper je Open Source zásuvný modul pro [[Firefox]],​ který umožní použít zásuvné moduly { Flash Player (7.0, 9.0); Acrobat Reader (5.0.9, 7.0.1); Linux JPEG 2000 (0.0.2) ...} určené pro různé platformy operačního systému. Toto řešení není 100% spolehlivé ve všech případech,​ mohou se objevit pády Firefoxe či v horším případě zatuhnutí celého [[http://​www.abclinuxu.cz/​slovnik/​x-window-system|X serveru]]. Ale nspluginwrapper je stále vylepšován a zmíněné potíže se vyskytují jen velice zřídka. +
- +
-  * nejprve stáhneme poslední verzi balíku nspluginwrapper ze stránek [[http://​www.getdeb.net/​app.php?​name=nspluginwrapper|GetDeb]] +
- +
-  * stažený balík [[Instalace programů| nainstalujeme]] +
- +
-  * zkopírujeme soubor **nppdf.so** do složky **/​usr/​lib/​mozilla-firefox/​plugins/​** +
- +
-nejsnáze v [[Terminál|Terminálu]] zadáním příkazu:​ +
-<​code>​ +
-sudo cp  /​usr/​lib/​Adobe/​Acrobat7.0/​Browser/​intellinux/​nppdf.so /​usr/​lib/​mozilla-firefox/​plugins/​ +
-</​code>​ +
- +
-  * otevřeme [[Terminál]] a zadáme: +
-<​code>​ +
-nspluginwrapper -i /​usr/​lib/​mozilla-firefox/​plugins/​nppdf.so +
-</​code>​ +
- +
-Nyní si otevřeme [[Firefox]] a zadáním příkazu **about:​config** do oblasti kam zadáváme adresy stránek ověříme, že modul pro Acrobat Reader je správně nainstalován:​ +
- +
- +
-{{.:​screenshot1.png}} +
- +
- +
-Chceme-li zavádět modul Acrobat Reader automaticky při startu počítače je nutné: +
- +
-  * vyvolat nabídku ** Spustit aplikaci** pomocí klávesy F2 +
- +
-  * zadat do nabídky: +
-<​code>​ +
-gksu gedit /​usr/​local/​bin/​mozilla_acrobatr +
-</​code>​ +
- +
-  * vložit do souboru: +
-<​code>​ +
-#/bin/sh! +
- +
-nspluginwrapper -i /​usr/​lib/​mozilla-firefox/​plugins/​nppdf.so +
-</​code>​ +
- +
-  * uložit soubor +
- +
-  * změnit [[Práva souborů|vlastníka a oprávnění]] souboru zadáním v [[Terminál|Terminálu]]:​ +
-<​code>​ +
-sudo chown uzivatelskejmeno:​uzivatelskejmeno /​usr/​local/​bin/​mozilla_acrobatr +
-sudo chmod 775 /​usr/​local/​bin/​mozilla_acrobatr +
-</​code>​ +
- +
- +
- :!: %%uzivatelskejmeno%% nahraďte vaším uživatelským jménem +
- +
- +
-  * nyní zvolit na hlavním panelu: +
- +
-**Systém → Volby → Sezení** +
- +
- +
-  * Vytvořit novou událost poklikáním na **Nový** +
- +
-  * nastavit událost dle vzoru: +
- +
- +
-{{.:​obrazovka-novy_program_ke_spusteni.png}} +
- +
- +
-====== Řešení problémů ====== +
-  * **Problém s PPKLite.api** +
- +
- +
-Objeví-li se toto varovné okno při spouštění Acrobat Readeru zadejte v [[Terminál| Terminálu]]:​ +
-<​code>​ +
-sudo chmod -x PPKLite.api +
-</​code>​ +
- +
-  * **Zatuhnutí X serveru** +
- +
- +
-Dojde-li k zatuhnutí X serveru (obrazovka nereaguje), můžete X server restartovat stisknutím kláves **Ctrl + Alt + Backspace**. +
-  * **pdf soubor se otevírá v samostatném okně Acrobat Readeru** +
- +
- +
-Otevírá-li se pdf soubor v samostatném okně Acrobat Readeru (či jiného porhlížeče) zkontrolujte nastavení Firefoxe. +
-    * otevřít nabídku **Úpravy → Předvolby → Obsah → Spravovat**,​ u rozšíření **pdf** zvoloti **Změnit akci...** +
-    * vybrat: **Použít tento zásuvný modul** (poslední možnost dole) a vybrat zásuvný modul **Acrobat Reader 7.0** +
- +
-{{page>​Úpravy/​Konvence}} +
- +
-{{page>​Úpravy/​Grafika}} +
- +
-{{page>​Úpravy/Aktualizace}}+
  • Poslední úprava: 2012/08/16 16:23
  • autor: Ubuntu