Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

ailurus [2012/07/15 12:42]
Ubuntu vytvořeno
ailurus [2012/08/10 19:36] (aktuální)
Ubuntu
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Ailurus ====== +#REDIRECT systém/pracovní prostředí/ailurus
- +
-{{.:​ailurus-icon.png}} Ailurus je nástroj určený pro zpřístupnění některých skrytých nastavení systému pro distribuce Ubuntu a Fedora. Umožňuje instalaci softwaru, vyhledání nejrychlejších zdrojů a jednoduché přidání zdrojů třetích stran. Dále umožňuje pročištění systému a poskytuje základní informace o hardwaru a softwaru (GNU/Linuxu). Také stojí za zmínku možnost vytvoření snímku systému a následné porovnání změn v instalovaném softwaru a sekci určenou k získání některých zajímavých informací a dovedností o GNU/​Linuxu. +
- +
-{{ .:​ailurus.png }} +
- +
-====== Instalace ====== +
- +
-Ubuntu zatím aplikaci Ailurus neobsahuje ve svých standardních zdrojích, proto je nutné si před instalací [[Přidávání zdrojů|přidat]] jeden z následujících zdrojů. +
- +
-===== Stabilní verze - doporučeno ===== +
-<​code>​ +
-sudo add-apt-repository ppa:​ailurus/​ppa +
-</​code>​ +
-===== Experimentální verze ===== +
-<​code>​ +
-ppa:​ailurus/​ailurus-experiment +
-</​code>​ +
-===== Instalovat Ailurus ===== +
- +
-{{.:​apt.png}} Nyní [[nainstalujte]] balík [[apt://​ailurus|ailurus]] +
- +
- +
-====== Spuštění ====== +
- +
-{{.:​navigate.png}} Nástroj můžete spustit z nabídky **Aplikace → Systémové nástroje → Ailurus** nebo **Ailurus - Rychlé spuštění **, případně [[Terminál|příkazem]] ''​ailurus''​. +
- +
-===== Informace o hardwaru ===== +
- +
-{{ .:​ailurus-hardware.png?​450 }} +
- +
-===== Informace o GNU/Linuxu ===== +
- +
-{{ .:​ailurus-linux.png?​450 }} +
-===== Základní a skrytá nastavení ===== +
-{{ .:​ailurus-nastaveni.png?​450 }} +
-===== Instalace softwaru a přidávání zdrojů třetích stran ===== +
-{{ .:​ailurus-software.png?​450 }} +
-===== Informace o zdrojích a výběr nejrychlejšího zdroje ===== +
-{{ .:​ailurus-zdroj.png?​450 }} +
-===== Snímky systému a porovnání nainstalovaného softwaru v čase ===== +
-{{ .:​ailurus-obnovit.png?​450 }} +
-===== Vyčištění systému ===== +
-{{ .:​ailurus-vycistit.png?​450 }} +
- +
-====== Odstranění ====== +
- +
-{{.:​clear.png}} [[Instalace programů|Odeberte]] balík ''​ailurus''​. +
- +
-====== Překlad ====== +
-{{.:​locale.png}} V překládání této aplikace může pomoci prakticky kdokoliv. Průběžně překládat tuto aplikace můžete na stránkách [[https://​translations.launchpad.net/​ailurus/​trunk|Launchpadu]]. Více o překladech naleznete na stránce o [[Lokalizace|lokalizaci]]. +
- +
-====== Odkazy ====== +
-  * [[http://​tdt.sjtu.edu.cn/​ailurus/​|Domovská stránka]] {{.:​en.png}} +
-  * [[https://​launchpad.net/ailurus|Launchpad]] {{.:​en.png}} +
-  * [[Ubuntu Tweak|Alternativní aplikace Ubuntu Tweak]] {{.:​cz.png}}+
  • Poslední úprava: 2012/08/10 19:36
  • autor: Ubuntu