Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

anketa_oblíbenosti [2012/07/15 12:46]
Ubuntu vytvořeno
anketa_oblíbenosti [2012/08/10 19:56]
Ubuntu
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Anketa oblíbenosti ====== +#​REDIRECT ​instalace ​programů/anketa_oblíbenosti
- +
-{{.:​ubuntu.png}} Pokud chcete alespoň malinko pomoci Ubuntu, můžete nechat automaticky odesílat statistiky o tom, jaké balíky v systému používáte,​ z čehož se mohou vyvozovat důležité závěry, jako například na které části systému je nutné se soustředit,​ které aplikace vybrat do základní ​instalace ​a podobně. Veškeré odesílané informace jsou samozřejmě zcela anonymní. +
- +
-{{.:​internet.png}} Získané informace jsou k dispozici na [[http://​popcon.ubuntu.com/​|Ubuntu Popularity Contest]]. +
- +
-====== Grafické prostředí ====== +
- +
-{{.:​anketa-oblibenosti-gui.png}} +
- +
-{{.:​navigate.png}} Odesílání statistik máte možnost aktivovat pomocí nástroje pro správu zdrojů. Spusťte si [[Centrum softwaru pro Ubuntu|Centrum softwaru]] a v jeho nabídce přejděte na **Upravit → Zdroje softwaru...** a na kartě **Statistiky** zatrhněte **Odeslat statistické informace**. +
- +
-====== Textové prostředí ====== +
- +
-{{.:​anketa-oblibenosti-terminal.png}} +
- +
-{{.:​terminal.png}} Odesílání statistických informací je možné i pomocí [[Terminálu]] - použijte příkaz +
- +
-<​code>​ +
-sudo dpkg-reconfigure popularity-contest +
-</code> +
-a na zobrazenou otázku zodpovězte prostě **Ano**.+
  • Poslední úprava: 2012/08/10 19:56
  • autor: Ubuntu