Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

apache_s_mysql_a_php [2012/07/15 20:38]
Ubuntu vytvořeno
apache_s_mysql_a_php [2012/07/31 19:09] (aktuální)
Ubuntu
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Apache s MySQL a PHP ====== +#​REDIRECT ​Servery/apache_s_mysql_a_php
-{{.:​apache-logo.png}} Pomocí tohoto návodu nainstalujete na svůj počítač **LAMP server** (Linux, Apache, MySQL, PHP). +
- +
- +
-====== Instalace ====== +
-{{:​apt.png}} Všechny potřebné balíky jsou dostupné ve zdrojích. Abyste je nemuseli ručně vybírat, jsou připraveny nástroje k jednoduchému nainstalování. +
- +
-{{:​note.png}} Při instalaci budete požádáni o zadání nového hesla uživatele ''​root''​ pro přístup k databázi. +
- +
-===== Pomocí Synaptic ===== +
-{{:​synaptic-icon.png}} Nejjednodušším způsobem, jak LAMP server nainstalovat je použít **[[Synaptic]]**. V něm zvolte **Akce → Vybrat balíky podle účelu** a vyberte **LAMP server**. +
- +
- +
-{{ .:​baliky-podle-ucelu.png }} +
- +
- +
-===== Pomocí Tasksel ===== +
-{{:​terminal.png}} Další možností je použít program **tasksel**. Má tu výhodu, že jej můžete použít i pokud nepoužíváte grafické prostředí. +
- +
-Spusťte [[Terminál|terminál]] a [[Root sudo|jako root]] spusťte příkaz ''​tasksel'':​ +
-<​code>​ +
-sudo tasksel +
-</​code>​0. vyberte **LAMP server** a stisknutím klávesy Enter výběr potvrďte +
- +
-{{ .:​tasksel.png }} +
- +
-====== Použití ====== +
-{{:​server.png}} ​Servery ​Apache i MySQL se **spouští automaticky** při startu počítače případně automaticky po jejich instalaci. +
- +
-{{:​remote.png}} Ve výchozím nastavení je **obsah serveru umístěn v adresáři** ''/​var/​www''​. Tento adresář můžete změnit v souboru ''/​etc/​apache2/​sites-available/​default''​. +
- +
-{{:​internet.png}} Pokud chcete **obsah serveru zobrazit**, spusťte webový prohlížeč a jako **adresu** zadejte ''​http://​localhost''​. Pokud chcete přistupovat k serveru z jiného počítače,​ slovo ''​localhost''​ v adrese nahraďte **IP adresou počítače**,​ na kterém je server nainstalován. +
- +
-====== Odstranění ====== +
-{{:​clear.png}} Protože LAMP server není balík, ale úloha, není možné jej jednoduše odstranit. Je třeba **odstranit všechny následující balíky**:​ +
- +
-<​code>​ +
-apache2 apache2-mpm-prefork apache2-utils apache2.2-common libapache2-mod-php5 libapr1 libaprutil1 libdbd-mysql-perl libdbi-perl libmysqlclient15off libnet-daemon-perl libplrpc-perl libpq5 mysql-client-5.0 mysql-common mysql-server mysql-server-5.0 php5-common php5-mysql +
-</​code>​ +
-====== Instalace doplňků ====== +
-{{:​plugin.png}} Při instalace LAMP serveru se samozřejmě neinstalují všechny balíky, které můžete potřebovat. Ve zdrojích je různých doplňků jako např. různých modulů pro PHP5 mnoho, stačí tedy doinstalovat,​ co potřebujete. +
- +
-==== Apache moduly ==== +
-{{.:​apache-logo.png}} Ve výchozím nastavení se instaluje Apache2, tedy balíky modulů vždy začínají ''​libapache2-mod'',​ např.: +
- +
-  * ''​libapache2-mod-mono''​ +
-  * ''​libapache2-mod-perl2''​ +
-  * ''​libapache2-mod-python''​ +
- +
-{{:​settings.png}} Nainstalované moduly se aktivují příkazem ''​a2enmod''​ spuštěným [[Root sudo|jako root]] a následným **restartováním Apache**. Pro deaktivaci slouží příkaz ''​a2dismod''​. Tedy např. takto aktivujete moduly ''​userdir''​ a ''​rewrite'':​ +
- +
-<​code>​ +
-sudo a2enmod userdir +
-sudo a2enmod rewrite +
-sudo /​etc/​init.d/​apache2 force-reload +
-</​code>​ +
-==== PHP moduly ==== +
-{{.:​php-logo.png}} Ve výchozím nastavení se instaluje PHP5, tedy balíky modulů vždy začínají ''​php5'',​ např.: +
- +
-  * ''​php5-gd''​ - grafická GD knihovna +
-  * ''​php5-pgsql''​ - podpora PortgreSQL +
-  * ''​php5-sqlite''​ - podpora SQLite +
-  * ''​php5-tidy''​ - knihovna Tidy +
- +
-====== Administrace MySQL ====== +
-{{.:​mysql-logo.png}} Protože ovládání MySQL přímo pomocí příkazů není příliš pohodlné, existují nástroje, které tuto práci velmi ulehčují. +
- +
-{{:​password.png}} Pro administraci MySQL databáze je třeba se k ní přihlásit. Pokud jste nijak neměnili nastavení uživatelů v MySQL, jediná možnost, jak se přihlásit,​ je pomocí uživatelského jména ''​root''​ a hesla, které jste zadali při instalaci MySQL (resp celého LAMP serveru). +
- +
-===== phpMyAdmin ===== +
-{{.:​phpmyadmin-logo.png}} **phpMyAdmin** je zřejmě nejpoužívanější nástroj pro administraci MySQL databáze na webových serverech. Jedná se o webovou aplikaci, takže je možné se na něj dostat i z jiných počítačů. +
- +
- +
-{{ .:​phpmyadmin.png?​500 }} +
- +
- +
-==== Instalace ==== +
-{{:​apt.png}} [[Nainstalujte]] balík ''​phpmyadmin''​. Při instalaci budete dotázáni, jaké webové servery se mají s phpMyAdmin nastavit. Vyberte //​apache2//​. +
- +
-{{ .:​phpmyadmin-configure.png?​500 }} +
- +
-==== Použití ==== +
-{{:​navigate.png}} Protože phpMyAdmin je webová aplikace, spusťte webový prohlížeč a jako adresu zadejte ''​http://​localhost/​phpmyadmin''​. Pokud chcete přistupovat k phpMyAdmin z jiného počítače,​ slovo ''​localhost''​ v adrese nahraďte IP adresou počítače,​ na kterém je nainstalován. +
- +
-===== Adminer ===== +
-**Adminer** (dříve phpMinAdmin) je minimalistický nástroj pro správu MySQL databáze vytvořený v Česku. Stejně jakou u phpMyAdminu se jedná o webovou aplikaci, na rozdíl od něj ale zabírá na disku pouze něco kolem 100 kB (velikost phpMyAdminu je zhruba 11 MB). +
- +
-==== Instalace ==== +
- +
-<​code>​ +
-sudo -i +
-mkdir /​usr/​share/​adminer +
-cd /​usr/​share/​adminer +
-wget -O index.php http://​www.adminer.org/​latest.php +
-sudo ln -s /​usr/​share/​adminer /​var/​www/​adminer +
-</​code>​ +
- +
-Nyní se Adminer pravděpodobně nachází na adrese http://​localhost/​adminer. +
- +
-==== Instalace vzhledů ==== +
- +
-  - Ze stránky http://​www.adminer.org/​cs/#​extras si stáhněte požadovaný vzhled. +
-  - Nastavte mu vhodná práva ''​chmod 744 adminer.css''​. +
-  - Zkopírujte ho do složky s Adminerem ''​cp adminer.css /​usr/​share/​adminer/​adminer.css''​ +
- +
- +
-===== MySQL Administrator ===== +
-{{.:​mysql-admin-logo.png}} **MySQL Administrator** umožňuje daleko detailnější administraci MySQL databáze. Obsahuje grafické rozhraní, takže potřebuje grafické prostředí a na rozdíl od phpMyAdmin není možné jej spouštět z jiných počítačů. +
- +
- +
-{{ .:​mysql-admin.png?​500 }} +
- +
- +
-==== Instalace ==== +
-{{:​apt.png}} [[Nainstalujte]] balík ''​mysql-admin''​. +
- +
-==== Použití ==== +
-{{:​navigate.png}} Program se spouští v menu **Aplikace → Programování → MySQL Administrator**. +
- +
-===== SqliteManager ===== +
-Pro administraci databází ''​sqlite''​ se dá použít SqliteManager. +
- +
-{{:​info.png}} Oficiální stránky [[http://​www.sqlitemanager.org/​|http://​www.sqlitemanager.org/​]] +
- +
-{{:​apt.png}} Na [[http://​sourceforge.net/​project/​showfiles.php?​group_id=95526&​package_id=101866|stránce]] si vyberte poslední verzi programu a stáhněte si jej v jednom ze zvolených archivů. +
- +
-{{:​note.png}} Pokud při některých operacích nebudete mít dostatečné oprávnění,​ použijte příkaz **sudo**. +
- +
-Instalovat se dá program dvojím způsobem:​ +
- +
-==== Instalace přímo do složky ==== +
-Rozbalte si archiv do složky: +
-<​code>​ +
-/var/www/ +
-</​code>​A pokud možno přejmenujte na **sqliteadmin** příkazem:​ +
-<​code>​ +
-mv /​var/​www/​SQLiteManager-1.2.0/​ /​var/​www/​sqliteadmin/​ +
-</​code>​Nyní je vše na svém místě (**program se ještě musí nakonfigurovat**),​ ale dá se do něj dostat přes webové rozhraní:​ +
-<​code>​ +
-http://​localhost/​sqliteadmin +
-</​code>​ +
-==== Instalace do vlastní složky ==== +
-Tato metoda je více efektivní, stačí Vám jedna složka kam si budete nahrávat SqliteManager a do složky **/​var/​www/​** se odkážete přes odkaz. +
- +
-Rozbalte si archiv s programem do vlastní složky, třeba do složky **home**: +
-<​code>​ +
-~/​SQLiteManager-1.2.0 +
-</​code>​Přejmenujte:​ +
-<​code>​ +
-mv ~/​SQLiteManager-1.2.0/​ ~/​sqliteadmin/​ +
-</​code>​Vytvořte symbolický odkaz na složku: +
-<​code>​ +
-sudo ln -s ~/​sqliteadmin/​ /​var/​www/​sqliteadmin +
-</​code>​ +
-Nyní je vše na svém místě (**program se ještě musí nakonfigurovat**),​ ale dá se do něj dostat přes webové rozhraní:​ +
-<​code>​ +
-http://​localhost/​sqliteadmin +
-</​code>​ +
-====== Nastavení ====== +
-===== Subdomény ===== +
-{{:​remote.png}} Na serveru Apache je také možné používat subdomény (například //​ubuntu.localhost//​). Například subdoménu //ubuntu// v adresáři ''/​var/​www/​ubuntu''​ vytvoříte takto: +
- +
- +
-[[Root sudo|Jako root]] **upravte** soubor ''/​etc/​hosts''​ a **přidejte** následující řádek: +
-<​code>​ +
-127.0.0.1 ubuntu.localhost +
-</​code>​0. Opět [[Root sudo|jako root]] **upravte** soubor ''/​etc/​apache2/​sites-available/​default''​ a na jeho konec **přidejte** toto: +
-<​code>​ +
-<​VirtualHost *:80> +
-        DocumentRoot /​var/​www/​ubuntu +
-        ServerName ubuntu.localhost +
-</​VirtualHost>​ +
-</​code>​0. Poté **restartujte Apache**: +
-<​code>​ +
-sudo /​etc/​init.d/​apache2 restart +
-</​code>​ +
- +
-====== Problémy ====== +
-===== Obnova hesla MySQL ===== +
-{{:​password.png}} Pokud se vám stane, že jste zapomněli heslo uživatele ''​root'',​ které jste zadali při instalaci serveru, spusťte následující příkaz a zadejte nové heslo: +
- +
-<​code>​ +
-sudo dpkg-reconfigure mysql-server-5.1 +
-</​code>​ +
-===== Nefunkční .htaccess ===== +
-{{:​exec.png}} Ve výchozím nastavení jsou **soubory ''​.htaccess''​ zakázány**. +
- +
- +
-  - [[Root sudo|Jako root]] **otevřete** soubor ''/​etc/​apache2/​sites-available/​default''​ +
-  - V tomto souboru najdete následující část: +
-<​code>​ +
-<​Directory /​var/​www>​ +
-    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews +
-    AllowOverride None +
-    Order allow,​deny +
-    allow from all +
-</​Directory>​ +
-</​code>​0. V této části **změňte** ''​AllowOverride''​ z ''​None''​ na ''​All'',​ takže bude vypadat takto: +
-<​code>​ +
-<​Directory /​var/​www>​ +
-    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews +
-    AllowOverride All +
-    Order allow,​deny +
-    allow from all +
-</​Directory>​ +
-</​code>​0. Poté **restartujte Apache**: +
-<​code>​ +
-sudo /​etc/​init.d/​apache2 restart +
-</​code>​ +
- +
-===== Nedostatečné oprávnění k souborům ===== +
-{{:​password.png}} Ve výchozím nastavení **nemá běžný uživatel oprávnění zapisovat** do adresáře ''/​var/​www'',​ kde jsou umístěny soubory serveru. Pokud tedy chcete jednoduše měnit soubory na serveru, je třeba **změnit oprávnění** tohoto adresáře. To můžete udělat třeba následujícím příkazem:​ +
- +
-<​code>​ +
-sudo chmod -R 777 /var/www +
-</​code>​ +
-===== PhpMyAdmin se nezobrazí ===== +
- +
-{{:​important.png}} Pokud Vám nefunguje v prohlížeči následující adresa a máte naistalován balík +
-''​phpmyadmin'':​ +
-<​code>​ +
-http://​localhost/​phpmyadmin/​ +
-</​code>​Tak to znamená že máte nainstalován phpMyAdmin, ale není k němu vytvořen link v **/​var/​www**.\  +
-Následujícím příkazem si přidáte link na phpMyAdmin a poté by to již mělo fungovat správně.\  +
-<​code>​ +
-sudo ln -s /​usr/​share/​phpmyadmin /​var/​www/​phpmyadmin +
-</​code>​ +
-====== Odkazy ====== +
-  * [[http://​www.apache.org| Domovská stránka Apache]] +
-  * [[http://​www.mysql.com| Domovská stránka MySQL]] +
-  * [[http://​www.php.net|Domovská stránka PHP]] +
- +
----- +
-  * [[http://​www.phpmyadmin.net|Domovská stránka phpMyAdmin]] +
-  * [[http://​www.mysql.com/​products/​tools/​administrator|Domovská stránka MySQL Administrator]] +
- +
----- +
-  * [[https://​help.ubuntu.com/​community/ApacheMySQLPHP|ApacheMySQLPHP]] {{:en.png}}+
  • Poslední úprava: 2012/07/31 19:09
  • autor: Ubuntu