Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
asus_m51va [2012/07/18 19:51]
Ubuntu
asus_m51va [2012/07/22 17:46] (aktuální)
Ubuntu
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Asus M51Va ====== +#REDIRECT hardware/notebooky/asus_m51va
- +
-{{.:​laptop.png}} Tento návod je určen pro instalaci notebooku Asus M51Va. +
- +
-====== Instalace ====== +
-Instalace Ubuntu 10.04 z LiveCD proběhla v pořádku. +
- +
-====== Hardware ====== +
-===== Plně funkční ===== +
-  * Síťová karta +
-  * Wi-Fi - v případě problémů [[Instalace programů|nainstalujte]] balík %%linux-backports-modules-wireless-<​distro>​-generic%% +
- +
- +
-Jakmile zapnete wi-fi přepínačem na čelním panelu, stiskněte %%Fn+F2%% a wi-fi začne fungovat. +
-  * Čtečka karet +
-  * Grafická karta - viz. [[Ovladače grafických karet]] +
-  * Bluetooth +
-  * Zvuková karta - zprovoznění interního mikrofonu - viz. [[#mic|Zprovoznění mikrofonu]] +
-  * Hibernace +
-  * Webkamera +
- +
- +
-===== Instalace dalšího hardwaru ===== +
-==== Instalace čtečky otisků prstů ==== +
- +
-Nejdříve přidáme zdroj (pouze pro Ubuntu 9.10 a novější):​ +
-<​code>​ +
-sudo add-apt-repository ppa:​fingerprint/fprint && sudo apt-get update +
-</code> +
-V případě že používáte starší verzi Ubuntu [[Přidávání zdrojů|přidejte]] si zdroj např: +
-<​code>​ +
-deb http://​ppa.launchpad.net/​madman2k/​ubuntu hardy main restricted universe multiverse +
-</​code>​ +
-Nyní nainstalujeme potřebné balíčky:​ +
-<​code>​ +
-sudo apt-get install fprint-demo libpam-fprint libfprint0 +
-</​code>​ +
-Pro zaregistrování otisků zadejte: +
-<​code>​ +
-sudo fprint_demo +
-</​code>​ +
-Nastavíme čtečku pro autentizaci. V souboru %%/​etc/​pam.d/​common-auth%% přidáme před první autentizační pravidlo toto: +
-<​code>​ +
-auth sufficient pam_fprint.so +
-</​code>​ +
-Výsledný soubor bude vypadat například takto: +
-<​code>​ +
-... +
-# here are the per-package modules (the "​Primary"​ block) +
-auth sufficient pam_fprint.so +
-auth [success=1 default=ignore] pam_unix.so nullok_secure +
-... +
-</​code>​ +
-Nyní bude systém jako první žádat o autentizace pomocí otisků prstů, pokud ta selže, zeptá se na heslo. +
- +
-==== Vypnutí nastavování podsvícení pomocí světlocitlivé diody (funkce backlight) - u nových verzí Ubuntu není nutné ==== +
-Vytvoříme skript, který světlocitlivou diodu deaktivuje +
- +
-Zadejte do terminálu:​ +
-<​code>​ +
-sudo gedit brightness +
-</​code>​ +
-a do souboru napište: +
-<​code>​ +
-echo 0 > /​sys/​devices/​platform/​asus_laptop/​ls_switch +
-</​code>​ +
-Soubor uložíme a přidáme ho do skriptů spouštěných po startu touto posloupností příkazů:​ +
-<​code>​ +
-sudo mv brightness /​etc/​init.d +
-sudo chmod 755 /​etc/​init.d/​brightness +
-sudo update-rc.d brightness defaults 90 +
-</​code>​ +
- +
-==== Zprovoznění mikrofonu ==== +
-Do souborů %%/​etc/​modprobe.d/​alsa-base.conf%% a %%/​etc/​modprobe.d/​options.conf%% přidáme toto: +
-<​code>​ +
-options snd-pcsp index=-2 +
-alias snd-card-0 snd-hda-intel +
-alias sound-slot-0 snd-hda-intel +
-options snd-hda-intel model=auto +
-options snd-hda-intel enable_msi=1 +
-</​code>​Nyní restartujeme počítač. V případě problémů můžete zkusit místo %%model=auto%% zadat %%model=m51va%% +
- +
-Nastavení pro některé jiné modely a podrobnosti naleznete zde: [[https://​bugs.launchpad.net/​ubuntu/​+source/​alsa-driver/​+bug/​381439|bugs.launchpad]] +
  • Poslední úprava: 2012/07/22 17:46
  • autor: Ubuntu