Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
automatické_bezpečnostní_aktualizace [2012/07/18 20:00]
Ubuntu
automatické_bezpečnostní_aktualizace [2012/08/05 14:48] (aktuální)
Ubuntu
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Automatické ​bezpečnostní aktualizace ====== +#​REDIRECT ​bezpečnost/​automatické_bezpečnostní_aktualizace
- +
-{{page>​Konvence/​Pokročilý}} +
- +
-{{.:​aktualizace.png}} Stejně jako u každého operačního systému jsou i v Ubuntu velmi důležité aktualizace,​ jež obsahují opravy chyb a důležité bezpečnostní záplaty. +
- +
-{{.:​info.png}} Ubuntu vás automaticky na všechny aktualizace systému upozorňuje a umožní vám je snadno ručně nainstalovat. Pokud chcete tuto činnost zautomatizovat,​ tento návod vám k tomu pomůže. +
- +
-====== Grafické prostředí ====== +
- +
-{{.:​navigate.png}} Spusťte si [[Centrum softwaru pro Ubuntu|Centrum softwaru]], z jeho nabídky nabídky **Upravit → Zdroje softwaru...** spusťte nástroj pro nastavení aktualizací a [[Přidávání zdrojů|softwarových zdrojů]] a přejděte na kartu **Aktualizace**. +
- +
- +
-{{ .:​automaticke-aktualizace.png?​550 }} +
- +
- +
-V části **Aktualizace Ubuntu** si vyberte, které aktualizace se budou instalovat (pro automatickou aktualizaci doporučujeme povolit pouze //​Důležité bezpečnostní aktualizace//​). +
- +
-V části **Automatické aktualizace** si poté zvolte, jak často bude systém dostupnost aktualizací kontrolovat,​ a pro bezprostřední nainstalování aktualizací ihned po stažení zaškrtněte //​Instalovat bezpečnostní aktualizace bez potvrzení//​. +
- +
-====== Terminál ====== +
- +
-{{.:​terminal.png}} Obzvláště na [[Servery|serverech]] uvítáte možnost snadného nastavení automatických aktualizací v textovém prostředí. +
- +
-===== Pomocí apt.conf.d ===== +
- +
-Povolení automatických aktualizací provedete editací souboru ''​/etc/​apt/​apt.conf.d/​10periodic'',​ například [[Terminál|příkazem]] +
- +
-<​code>​ +
-gksudo gedit /​etc/​apt/​apt.conf.d/​10periodic +
-</​code>​ +
-Nalezněte řádky +
- +
-<​code>​ +
-APT::​Periodic::​Download-Upgradeable-Packages "​0";​ +
- +
-APT::​Periodic::​Unattended-Upgrade "​0";​ +
-</​code>​ +
-a u obou změňte hodnotu z ''​0''​ na ''​1''​. +
- +
-Dále upravte soubor ''/​etc/​apt/​apt.conf.d/​50unattended-upgrades'',​ například příkazem +
-<​code>​ +
-gksudo gedit /​etc/​apt/​apt.conf.d/​50unattended-upgrades +
-</​code>​ +
-Nalezněte a odkomentujte (odstraňte lomítka na začátcích řádků) řádky +
-<​code>​ +
- "​${distro_id} ${distro_codename}-security";​ +
- "​${distro_id} ${distro_codename}-updates";​ +
-</​code>​ +
-{{.:​info.png}} Tyto řádky se mohou u jednotlivých [[Vydání|vydání]] Ubuntu lišit. +
- +
-===== Pomocí Cron ===== +
- +
-Alternativní způsob k výše popsanému představuje automatická aktualizace pomocí démona Cron, jenž zajišťuje časové spouštění různých příkazů a skriptů. +
- +
-V adresáři ''/​etc/​cron.weekly/''​ vytvořte soubor ''​apt-security-updates'',​ například [[Terminál|příkazem]] +
- +
-<​code>​ +
-gksudo gedit /​etc/​cron.weekly/​apt-security-updates +
-</​code>​ +
-a vložte do něj následující obsah +
- +
-<​code>​ +
-echo "​**************"​ >> /​var/​log/​apt-security-updates +
-date >> /​var/​log/​apt-security-updates +
-apt-get update >> /​var/​log/​apt-security-updates +
-apt-get upgrade -y -t jaunty-security >> /​var/​log/​apt-security-updates +
-echo "​Security updates installed (if found)"​ +
-</​code>​ +
-{{.:​info.png}} ​ Na páté řádce musíte část ''​jaunty-security''​ upravit podle toho, jaké [[Vydání|vydání]] Ubuntu používáte. +
- +
-Pomocí následujícího [[Terminál|příkazu]] dejte souboru potřebná [[Práva souborů|práva]] +
- +
-<​code>​ +
-sudo chmod 755 /​etc/​cron.weekly/​apt-security-updates +
-</​code>​ +
-{{.:​tip.png}} Tento skript bude spouštěn každý týden a nainstaluje dostupné bezpečnostní aktualizace. Pro účely pozdější kontroly bude také v souboru ''/​var/​log/​apt-security-updates''​ vytvářen o těchto událostech záznam. +
- +
-====== Odkazy ====== +
- +
-  * [[https://​help.ubuntu.com/​community/​AutomaticSecurityUpdates|Originál návodu]] {{.:​en.png}} +
  • Poslední úprava: 2012/08/05 14:48
  • autor: Ubuntu