Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

bino [2012/07/15 15:34]
Ubuntu vytvořeno
bino [2012/08/23 19:49] (aktuální)
Ubuntu
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Bino ====== +#REDIRECT programy/multimédia/bino
-{{:​bino.png}} **Bino** je přehrávač stereoskopického 3D videa. Podporuje všechny najčastěji používané formáty 3D videa. +
-Výstupní obraz může být pro širokou škálu hardware, od barevných 3D brýlí (tzv. anaglyph brýle) po stereoskopické projekce. +
- +
-====== Instalace ====== +
-{{.:​warning.png}} POZOR! Program Bino zatím **není v oficiálních zdrojích softwaru** Ubuntu. +
- +
-{{.:​apt.png}} Jelikož Bino není v oficialnách zdrojích Ubuntu, je nutné si před instalací přidat [[Přidávání zdrojů|zdroj nový]]. To můžeme udělat následovně:​ spustíme správce balíků Synaptic a v **Nastavení → Zdroje → Ostatní software** přidáme ''​ppa:​lion-simba/​bino-mt''​. Nezapomeneme obnovit zdroje a pak již můžeme [[Instalace programů|nainstalovat]] balíky [[apt://bino|bino]] a [[apt://​bino-dbg|bino-dbg]]. +
- +
-====== Spuštění ====== +
-{{:​navigate.png}} Aplikaci můžete spustit z nabídky **Aplikace → Zvuk a video → Bino 3D video přehrávač**,​ případně [[Terminál|příkazem]] ''​bino''​. +
-====== Nastavení vstupu a výstupu ====== +
-3D video (přesněji tzv. stereoskopické video) je video, které má oddělené pohledy pro levé a pravé oko. +
-Občas je pohled pro levé a pravé oko v samostatném souboru. +
-Všechny vstupní soubory, které vyberete, jsou sloučeny, takže lze mít video, audio a titulkové proudy v samostatných souborech. +
- +
-===== Vstup ===== +
-Program se sám pokusí rozpoznat typ vstupního souboru. Pokud nebudete s autodetekcí jakkoliv spokojeni, můžete rozvržení změnit. +
- +
-===== Výstup ===== +
-Bino však již nemůže zjistit, jaká má být použita technika zobrazení videa. V kolonce výstup vyberte jednu možnost v závislosti na vašem 3D hardwaru. +
- +
-====== Klávesové zkratky ====== +
-{{:​keys.png}} Přehrávač můžete ovládat také pomocí klávesových zkratek. Abyste zkratky mohli používat, je třeba nejprve kliknout myší do oblasti s videem. +
-|   ​**Klávesové zkratky** ​ || +
-|Klávesová zkratka| ​  ​Úkon ​ || +
-|**Esc**| ​  ​Opustí celoobrazovkový režim, nebo ukončí přehrávání v okenním režimu ​ || +
-|**q**| ​  Konec přehrávání ​ || +
-|**p** nebo **mezerník **|   Pauza přehrávání (další stisk odpauzuje) ​ || +
-|**f**| ​  ​Režim celé obrazovky ​ || +
-|**c**| ​  ​Vycentruje okno na střed obrazovky ​ || +
-|**e**| ​  ​Prohodí pravé a levé oko  || +
-|**v**| ​  ​Prohodí dostupné video stopy  || +
-|**a**| ​  ​Prohodí dostupné zvukové stopy  || +
-|**s**| ​  ​Prohodí dostupné titulky ​ || +
-|**1** a **2**| ​  ​Nastavení kontrastu ​ || +
-|**3** a **4**| ​  ​Nastavení jasu  || +
-|**5** a **6**| ​  ​Nastavení odstínu ​ || +
-|**7** a **8**| ​  ​Nastavení sytosti ​ || +
-|**<** a **>​**| ​  ​Nastavení paralaxy ​ || +
-|**(** a **)**| ​  ​Vychytání duchů ​ || +
-|šipka **vlevo** a **vpravo**| ​  ​Převine zpět/​vpřed o 10 sekund ​ || +
-|šipka **dolů** a **nahoru**| ​  ​Převine zpět/​vpřed o 1 minutu ​ || +
-|**pgdown** a **pgup**| ​  ​Převine zpět/​vpřed o 10 minut  || +
- +
-====== Odkazy ====== +
-  * [[http://​bino.nongnu.org/​|Domovská stránka programu]]+
  • Poslední úprava: 2012/08/23 19:49
  • autor: Ubuntu