Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cairo-clock [2012/07/18 21:39]
Ubuntu
cairo-clock [2012/08/16 21:37] (aktuální)
Ubuntu
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Cairo-clock ====== +#REDIRECT systém/pracovní_prostředí/​cairo-clock
- +
-Chtěli byste hezké analogové hodiny na plochu? Maličkost. +
- +
-{{.:​CairoClock1.png}} +
- +
-===== Instalace ===== +
- +
-{{.:​navigate.png}} +
-Otevřete nabídku **Aplikace → Přidat/Odstranit → Najít: ** a přidejte soubor, +
- +
-který snadno najdete v nabídce po zadání slova "​cairo"​. +
- +
- +
-===== Spuštění ===== +
- +
-**Aplikace → Příslušenství → MacSlow'​s Cairo-Clock ** +
- +
-===== Nastavení ===== +
-{{.:​settings.png}} Pravým tlačítkem poklepte na ciferník hodin a otevřete tak nabídku hodin. +
- +
-{{.:​CairoClock2.png}} +
-===== Vlastnosti (Properties) ===== +
- +
-{{.:​CairoClock3.png}} +
-==== Velikost ciferníku ==== +
- +
-{{.:​settings.png}} ** Startup Size **. Zde můžete libovolně tvarovat ciferník. +
-==== Vzhled ciferníku ==== +
-** Theme ** Zde máte 19 možností, jak by měl ciferník vypadat. +
- +
-==== Chování hodin ==== +
-  * Zapnutí vteřinové ručky ** Display options → Show seconds ** +
-  * Ukazovat datum v ciferníku ** Display options → Show date ** +
-  * Ukazovat stále nad ostatníma okny ** Dispal options → Keep on top ** a další.... +
- +
-Chod ručky ovlivníte posuvníkem pod položkou **Animation Smoothness** +
- +
- +
- +
- +
-===== Kompilace poslední verze ===== +
-Pokud se vám zachtělo nejnovější verze hodin, tak se musíte pustit do [[Kompilace]]. +
- +
-Stáhněte z domovské stránky poslední verzi a rozbalte do svého domovského adresáře. +
-V současnosti se nabízí verze 0.3.4 +
- +
-Kompilaci provedete obvyklým způsobem. +
- +
-{{.:​terminal.png}} ​ Spusťte monitor a po přihlášení jako superuživatel +
-vejděte do adresáře do kterého jste rozbalili zdrojový balík. +
- +
-<​code>​ +
-./​configure +
-</​code>​Pokud zde vypadla chyba +
-<​code>​ +
-configure: error: GNU gettext tools not found; +
-</​code>​reagujte takto: +
-<​code>​ +
-sudo aptitude install gettext +
-</​code>​Je možné, že obdržíte ještě tuto chybu +
-<​code>​ +
-configure: error: Package requirements (glib-2.0 >= 2.8.0 gobject-2.0 gthread-2.0 gmodule-2.0) were not met: +
-</​code>​Pak pomocí Synapticu doinstalujte +
-<​code>​ +
-libgtk2.0-dev +
-</​code>​A po zopakování předchozího příkazu (./​configure) pokračujte ... +
-<​code>​ +
-Make +
-</​code>​a konečně +
-<​code>​ +
-Make install +
-</​code>​ +
-==== Odinstalace ==== +
-{{.:​clear.png}} Podobně jako instalace, jen odstraníte zatržítko a potvrdíte. +
- +
-Domovská stránka: [[http://​macslow.thepimp.net/​cairo-clock]] +
- +
-{{page>​Úpravy/​konvence}} +
- +
-{{page>​úpravy/​grafika}} +
  • Poslední úprava: 2012/08/16 21:37
  • autor: Ubuntu