Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
chemie [2012/07/19 07:40]
Ubuntu
chemie [2012/07/29 08:36] (aktuální)
Ubuntu
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Chemie ====== +#REDIRECT Programy/Věda a vzdělání/Chemie
- +
-{{.:​experiment.png}} Zde naleznete seznam některých programů pro použití v Chemii, které jsou dostupné v Ubuntu. +
- +
-====== Periodické tabulky ====== +
- +
-===== Kalzium ===== +
- +
-{{.:​kalzium-icon.png}} **Kalzium** je součástí projektu KDE-Edu. Jedná se o propracovanou periodickou tabulku umožňující zobrazit různé zajímavé informace o jednotlivých prvcích jako například model atomu, izotopy, vyzařovaná spektra a různé další informace. Obsahuje také jednoduchý editor molekul, nástroj pro vyčíslování chemických rovnic a další zajímavé nástroje. +
- +
- +
-{{ .:​kalzium.png?​550 }} +
- +
- +
-{{.:​link.png}} [[http://​edu.kde.org/​kalzium/​|Domovská stránka programu]] {{.:​en.png}} +
- +
-=== Instalace === +
- +
-{{.:​apt.png}} [[Nainstalujte]] balík [[apt://​kalzium|kalzium]]. +
- +
-=== Spuštění === +
- +
-{{.:​navigate.png}} Kalzium můžete spustit z nabídky **Aplikace → Věda → Kalzium**, případně [[Terminál|příkazem]] ''​kalzium''​. +
- +
-===== gPeriodic ===== +
- +
-{{.:​gperiodic-icon.png}} **gPeriodic** je oproti předchozí aplikaci mnohem jednodušší - neobsahuje žádné rozšiřující nástroje, ale pro potřeby periodické tabulky je zcela dostačující. Po kliknutí na jednotlivé prvky se zobrazí podrobnější informace včetně takových detailů jako například ionizační energie, elektronová konfigurace nebo objevitel daného prvku. +
- +
- +
-{{ .:​gperiodic.png?​550 }} +
- +
- +
-{{.:​link.png}} [[http://​gperiodic.seul.org/​|Domovská stránka programu]] {{.:​en.png}} +
- +
-=== Instalace === +
- +
-{{.:​apt.png}} [[Nainstalujte]] balík [[apt://​gperiodic|gperiodic]]. +
- +
-=== Spuštění === +
- +
-{{.:​navigate.png}} Aplikaci můžete spustit z nabídky **Aplikace → Věda → GPeriodic**,​ případně [[Terminál|příkazem]] ''​gperiodic''​. +
- +
-====== Strukturní vzorce ====== +
- +
-===== BKChem ===== +
- +
-{{.:​bkchem-icon.png}} **BKchem** je v [[Python|Pythonu]] napsaný editor vzorců organických sloučenin. Kromě prostého kreslení sloučenin můžete vytvářet i reakce. Vytvořená data můžete ukládat do mnoha formátů včetně SVG nebo PDF. +
- +
- +
-{{ .:​bkchem.png?​550 }} +
- +
- +
-{{.:​link.png}} [[http://​bkchem.zirael.org/​index.html|Domovská stránka programu]] {{.:​en.png}} +
- +
-=== Instalace === +
- +
-{{.:​apt.png}} [[Nainstalujte]] balík [[apt://​bkchem|bkchem]]. +
- +
-=== Spuštění === +
- +
-{{.:​navigate.png}} Aplikaci můžete spustit z nabídky **Aplikace → Věda → BKchem**, případně [[Terminál|příkazem]] ''​bkchem''​. +
- +
-===== Chemtool ===== +
- +
-{{.:​chemtool-icon.png}} **Chemtool** představuje další z nástrojů pro snadné kreslení strukturních vzorců organických sloučenin. Kromě nástrojů pro kreslení sloučenin a vytváření reakcí nabízí také malou databázi předpřipravených orgranických látek. +
- +
- +
-{{ .:​chemtool.png?​550 }} +
- +
- +
-{{.:​link.png}} [[http://​ruby.chemie.uni-freiburg.de/​~martin/​chemtool/​|Domovská stránka programu]] {{.:​en.png}} +
- +
-=== Instalace === +
- +
-{{.:​apt.png}} [[Nainstalujte]] balík [[apt://​chemtool|chemtool]]. +
- +
-=== Spuštění === +
- +
-{{.:​navigate.png}} Aplikaci můžete spustit z nabídky **Aplikace → Věda → Chemtool**, případně [[Terminál|příkazem]] ''​chemtool''​. +
- +
-===== JChemPaint ===== +
- +
-**JChemPaint** je v Javě napsaný prohlížeč a editor strukturních vzorců chemických látek, nabízející jednoduché a uživatelsky přívětivé prostředí. +
- +
- +
-{{ .:​jchempaint.png?​550 }} +
- +
- +
-{{.:​link.png}} Pro více informací navštivte stránku [[JChemPaint]]. +
- +
- +
-====== 3D modelování molekul ====== +
- +
-===== PyMOL ===== +
- +
-{{.:​pymol-icon.png}} **PyMOL** je propracovaný nástroj pro tvorbu trojrozměrných modelů molekul a to včetně tak složitých struktur jako jsou proteiny. Podle autorů programu je víc jak čtvrtina všech obrázků proteinů ve vědecké literatuře je vytvořena právě pomocí PyMOL. +
- +
- +
-{{ .:​pymol.png?​550 }} +
- +
- +
-{{.:​link.png}} [[http://​pymol.org/​|Domovská stránka programu]] {{.:​en.png}} +
- +
-=== Instalace === +
- +
-{{.:​apt.png}} [[Nainstalujte]] balík [[apt://​pymol|pymol]]. +
- +
-=== Spuštění === +
- +
-{{.:​navigate.png}} Aplikaci můžete spustit z nabídky **Aplikace → Věda → PyMOL Molecular Graphics System**, případně [[Terminál|příkazem]] ''​pymol''​. +
- +
-===== Avogadro ===== +
- +
-{{.:​avogadro-icon.png}} **Avogadro** je pokročilý multiplatformní 3D editor chemických struktur určený pro použití v počítačové chemii, modelování molekul, bioinformatice,​ nauce o materiálech a dalších příbuzných oborech. Avogadro je velmi komplexním nástrojem, který lze navíc rozšiřovat a upravovat pomocí dalších zásuvných modelů a skriptů. +
- +
- +
-{{ .:​avogadro.png?​550 }} +
- +
- +
-{{.:​link.png}} [[http://​avogadro.openmolecules.net/​|Domovská stránka programu]] {{.:​en.png}} +
- +
-=== Instalace === +
- +
-{{.:​apt.png}} [[Nainstalujte]] balík [[apt://​avogadro|avogadro]]. +
- +
-=== Spuštění === +
- +
-{{.:​navigate.png}} Aplikaci můžete spustit z nabídky **Aplikace → Věda → Avogadro**, případně [[Terminál|příkazem]] ''​avogadro''​. +
- +
-====== Ostatní ====== +
- +
-===== MestReNova ===== +
- +
-{{.:​mestrenova-icon.png}} **MestReNova** je multiplatformní profesionální software pro zpracování a analýzu dat z NMR spektroskopie. Nejlevnější licence se pohybuje kolem dvou set dolarů, k dispozici je trial verze fungující 45 dní. +
- +
-{{.:​link.png}} [[http://​www.mestrelab.com/​|Domovská stránka programu]] {{.:​en.png}} +
- +
-=== Instalace === +
- +
-{{.:​package.png}} Z [[http://​www.mestrelab.com/​|domovské stránky]] programu si stáhněte DEB balík pro vaše [[Vydání|vydání]] Ubuntu a poklikáním ho [[Nainstalujte|nainstalujte]] +
- +
-=== Spuštění === +
- +
-{{.:​navigate.png}} Aplikaci můžete spustit z nabídky **Aplikace → Příslušenství → MestReNova**. +
- +
- +
-====== Odkazy ====== +
-  * [[http://​www.redbrick.dcu.ie/​~noel/​linux4chemistry/​|Linux4Chemistry]] {{.:​en.png}} +
-  * [[https://​help.ubuntu.com/​community/​UbuntuScience|Ubuntu Science]] - seznam aplikací pro vědu a vzdělání ​pro Ubuntu {{.:​en.png}}+
  • Poslední úprava: 2012/07/29 08:36
  • autor: Ubuntu