Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

davar3 [2012/07/17 21:45]
Ubuntu vytvořeno
davar3 [2012/07/18 21:30] (aktuální)
Ubuntu
Řádek 1: Řádek 1:
-| |+====== Davar3 ======
  
 Davar3 (volně šiřitelný) je skvělý nástroj pro práci s Písmem svatým - Biblí, který vyvíjí několik nadšených lidí z ČR, USA a Nizozemí. Podobně jako BibleTime nebo Theofilos či Xiphon nabízí Dava3 práci s biblickými texty v hebrejštině,​ řečtině, latině apod. Davar3 (volně šiřitelný) je skvělý nástroj pro práci s Písmem svatým - Biblí, který vyvíjí několik nadšených lidí z ČR, USA a Nizozemí. Podobně jako BibleTime nebo Theofilos či Xiphon nabízí Dava3 práci s biblickými texty v hebrejštině,​ řečtině, latině apod.
Řádek 47: Řádek 47:
 ====== Odkazy ====== ====== Odkazy ======
   * [[http://​www.davar3.net|Domovská stránka programu]]   * [[http://​www.davar3.net|Domovská stránka programu]]
-  * Autor návodu: OndrejDedic 
  
  
  • Poslední úprava: 2012/07/18 21:30
  • autor: Ubuntu