Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
diskový_nástroj [2012/07/20 11:21]
Ubuntu
diskový_nástroj [2012/08/10 21:49] (aktuální)
Ubuntu
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Diskový nástroj ====== +#REDIRECT systém/datová ​úložiště/​diskový_nástroj
- +
-{{.:​palimpsest_icon.png}} ​  ​**Diskový nástroj** (//​Palimpsest//​) je program na správu, sledování a úpravy oddílů datových ​úložišť (disků). +
- +
-{{ .:​gdu_main.png?​500 }} +
- +
-====== Práce s programem ====== +
- +
-**Diskový nástroj** nabízí komplexní správu datových úložišť:​ výpis informací, provádění změn, kontrol a testů. +
- +
-===== Správa disku ===== +
- +
-==== Disk ==== +
- +
-=== Formátovat disk === +
-{{.:​gdu_format.png}} Formátuje celý disk, vytváří tabulku oddílů. +
- +
-=== Test výkonu === +
-{{.:​gdu_test2.png}} Test výkonu disku, rychlost čtení a zápisu. +
- +
-{{ .:​gdu_perf_test.png?​500 }} +
- +
-=== Data SMART === +
-{{.:​gdu_monitor.png}} Kontrola "​kondice"​ disku (viz níže). +
- +
- +
-==== Svazky ==== +
- +
-=== Odpojit === +
-{{.:​gdu_unmount.png}} Odpojí připojený oddíl (//​umount//​). Neodpojujte oddíl, se kterým zrovna pracujete. +
- +
-=== Zkontrolovat souborový systém === +
-{{.:​gdu_monitor.png}} Kontroluje a opravuje souborový systém (//fsck//). Pouze na odpojeném oddíle. +
- +
-=== Upravit oddíl === +
-{{.:​gdu_edit2.png}} Upraví parametry souborového systému. +
- +
-=== Formátovat svazek === +
-{{.:​gdu_format.png}} Formátuje oddíl na určitý souborový systém (//ext4// apod.) +
- +
-=== Upravit návěští === +
-Upraví název oddílu. +
- +
-=== Odstranit oddíl === +
-{{.:​gdu_remove2.png}} Vymaže oddíl a všechna data na něm. +
- +
-===== Data SMART ===== +
- +
-==== Sledování disku ==== +
- +
-Moderní disky jsou schopny samy sledovat údaje o svém provozu a případných chybách a prováděkontrolu částí disku (tzv. [[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​S.M.A.R.T.|S.M.A.R.T. systém]]). //Diskový nástroj// vám umožní tato data číst a automaticky vás upozorní, pokud je chyb příliš mnoho a disk začíná být nestabilní. +
- +
-Základním údajem je **Souhrnné posouzení**. Pokud říká, že disk je zdravý, nebo má jen pár špatných sektorů, je vše v pořádku. +
- +
-Pro podrobnější údaje je možné se podívat do tabulky. Uvědomte si ale, že údaje zde uvedené mají vždy jen informativní charakter, protože +
-  * výrobci disku počítají dané údaje různým způsobem (neexistuje závazný standard) +
-  * [[http://​labs.google.com/​papers/​disk_failures.pdf|studie Googlu]] ukázaly, že některé údaje, které byly brány jako určující,​ jako např. teplota disku nebo časté používání,​ nekorelují přímo s pravděpodobností selhání disku +
- +
-Vybrané parametry:​ +
-  * **Reallocated sector count** - počet sektorů, které jsou označeny jako vadné, a již je není možné používat. Pokud je hodnota 0 či v jednotkách,​ a v čase se nezvyšuje, měl by být disk v pořádku. +
-  * **Current pending** - počet sektorů, u kterých vznikla chyba při čtení. Neznamená nutně, že je sektor poškozen. +
-  * **Raw read errors** - chyby při čtení z disku. Čísla vyšší než 0 nutně neznamenají akutní problém (chyby je často možné opravit). +
- +
-Podrobnější analýza údajů SMART na [[smartmontools]]. +
- +
-{{ .:​gdu_smart.png?​500 }} +
- +
-==== Kontrola disku ==== +
- +
-Údaje k disku jsou shromažďovány v průběhu běžné činnosti přístroje,​ pokud ale chceme zkontrolovat celý disk, je třeba spustit kontrolu ručně. +
- +
-{{ :​gdu_smart_tests.png?​500 }} +
- +
-  * **Krátký test** - kontroluje se jen určitá část disku, někdy i buffer a mechanické části disku +
-  * **Rošířený test** - kontrola celého disku +
-  * **Po přepravě** (//​conveyance test//) - rychlý test na možná poškození při přepravě disku (kontrola nového disku) +
- +
-====== Alternativy ====== +
-  * [[GParted]] - jen správa disku +
-  * [[badblocks]] - jen kontrola disku na vadné sektory +
-  * [[smartmontools]] - konzolové nástroje na správu a kontrolu disku přes SMART +
- +
-====== Odkazy ====== +
-  * [[http://​www.abclinuxu.cz/​software/​system/​disk/​palimpsest-gnome-disk-utility|krátká zmínka na abclinuxu]] {{.:​cz.png}} +
-  * [[http://​www.linuxexpres.cz/​praxe/sprava-linuxoveho-serveru-smart-a-zdravi-pevnych-disku|článek o SMART na linuxexpres.cz]] {{.:​cz.png}} +
  • Poslední úprava: 2012/08/10 21:49
  • autor: Ubuntu