Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
dvdstyler [2012/07/19 09:26]
Ubuntu
dvdstyler [2012/08/10 15:21] (aktuální)
Ubuntu
Řádek 1: Řádek 1:
-====== DVDStyler ====== +#REDIRECT programy/multimédia/dvdstyler
- +
-{{.:​dvd-video.png}} **DVDStyler** je program na tvorbu profesionálních DVD. Můžete přidávat videa, titulky, různá menu a podmenu. Od verze  1.5.1 na nás mluví česky. +
- +
- +
-{{ .:​dvdstyler.png?​450 }} +
- +
- +
-====== Instalace ====== +
-{{.:​package.png}} Stáhneme deb balík ze [[http://​www.dvdstyler.de/​downloads.html|stránek programu]] (pokud jej nemáte, stáhněte si i ''​wxsvg''​ balíček) a [[Instalace programů|nainstalujte]] je (nejdříve ''​wxsvg''​). +
- +
-{{.:​stop.png}} Nejnovější verze deb balíku není nainstalovatelná na <ubu> Ubuntu [[Vydání|7.04]],​ kvůli nesplnitelným závislostem,​ proto si stáhněte [[http://​prdownloads.sourceforge.net/​dvdstyler/​dvdstyler_1.5b4-1_i386.deb?​download|balík ve verzi 1.5b4]] a [[http://​prdownloads.sourceforge.net/​wxsvg/​wxsvg_1.0b5-1_i386.deb?​download|balík wxsvg ve verzi 1.0b5]]. +
- +
- +
-====== Příprava ====== +
- +
-===== Materiál ===== +
-{{.:​video.png}} Předpokládejme,​ že základní složkou vašeho DVD je video, které máte v nějakém známém formátu již ve vašem PC. Program DVDStyler zpracuje však jen //​MPEG-DVD//​ formát. Je několik možností, jak tento formát získat: +
- +
-==== Avidemux ==== +
-Pokud je vaše video v nějakém //AVI// či //MPEG// formátu (pokud ne, pokračujte [[DVDStyler#mencoder|tudy]]),​ stačí ho otevřít v programu Avidemux ([[Instalace programů|balík]] ''​avidemux''​),​ sestavit index a časovou stopu (dvakrát odkliknout okénko, které nás jen zdržuje, nevím k čemu to je) a vybrat z vrchního menu nabídku //Auto// -> //DVD// a vybrat poměr stran. +
- +
-{{ .:​avidemux_pomer.png }} +
- +
-Pak jen stačí dát uložit (nezapomeňte ručne napsat za názvem souboru příponu ''​.mpeg''​) a počkat až se video přeformátuje,​ což nějakou dobu trvá (můj 693 MB Xvid se konvertoval asi 150 minut na 3,2 GHz procesoru). +
- +
-{{ .:​avidemux_koduje.png }} +
- +
- +
-=== Jiný formát === +
-Pokud vaše video není v žádném z //AVI// nebo //MPEG// formátů, můžete si jej převést následujícím [[Terminál|příkazem]] (potřebujete [[Instalace programů|balík]] ''​mencoder''​):​ +
-<​code>​ +
-mencoder input.mov -oac mp3lame -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4 -o output.avi +
-</​code>​ +
- +
-Kde ''​input.mov''​ můžete samozřejmě zaměnit za cokoli jiného. +
- +
-==== Kino ==== +
-Program Kino na stříhání videa má ve volbě //export// i záložku //MPEG// (zvolte formát souboru na //8 - DVD//), svoje sestříhané video si můžete exportovat přímo v něm. Nedoporučuji však použít tento způsob jen proto, že chcete konvertovat,​ trvá to mnohem déle, protože program Kino nejdříve převádí video na DV formát a až pak na náš vytoužený,​ použijte ho tedy jen tehdy, pokud jste nějaké video (třeba z dovolené) sestříhali a chcete ho rovnou vypálit na DVD. Program Kino nainstalujete [[Instalace programů|instalací balíku]] ''​kino''​. +
- +
-{{ .:kino.png }} +
- +
-====== Práce s programem ====== +
- +
-===== První kroky ===== +
-{{.:​exec.png}} Program spustíme příkazem ''​dvdstyler'',​ položka v menu se nevytvoří. +
- +
-==== PAL nebo NTSC ==== +
-V našich končinách se používá rozlišení **PAL**, avšak program standardně začíná projekt pod americkým **NTSC** rozlišením,​ proto toto nastavení doporučuji změnit a to v nabídce //​Configuration//​ a poté //​Settings...//​. +
- +
-{{ .:​dvdstyler_pal.png }} +
- +
-Takový formát bude jako výchozí použit vždy, když spustíte [[DVDStyler]],​ po kliknutí na ikonu nového souboru, nebo po zvolení takové možnosti s menu //File//, budete pro jistotu vyzváni ke zvolení rozlišení - vámi zvolené v nastavení však bude na prvním místě. +
- +
-{{ .:​dvdstyler_new.png }} +
- +
-Více o rozmístění používaných rozlišení vyčtete z mapky u článků na české wikipedii - [[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​PAL|PAL]] popřípadě [[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​NTSC|NTSC]] +
- +
-==== Pozadí ==== +
-=== Obrázek na pozadí === +
-Jsou v zásadě dva způsoby jak pomocí tohoto programu změnit pozadí nějakého menu, buď použijete záložku //​Backgrounds//​ (nalevo) a z nabídky po kliknutí pravým tlačítkem myši na nějaký obrázek zvolíte //Assign to background//​ (nepřetahujte pozadí myší, bylo by vloženo jako obrázek), nebo pravým tlačítkem myši někam do prostoru ​ menu, zvolit //​Properties...//​ a k obrázku s pozadím se proklikat, popřípadě jen změnit barvu a cestu nechat prázdnou. +
- +
-{{ .:​dvdstyler_bg.png }} +
- +
- +
-{{.:​IconTip.png}} Pokud chcete přidat nějaké pozadí do levé nabídky nahrajte váš obrázek do adresáře ​ ''/​usr/​share/​dvdstyler/​backgrounds''​ v rozlišení 720 na 576 pixelů. +
- +
-=== Video jako pozadí === +
-Jako pozadí můžete použít i nějaké video (ve formátu //​MPEG-DVD//​),​ ale nezkoušel jsem to. Video nejspíš poběží dokola. Uděláte to buď tak, že zvolíte vlevo záložku //​Directories//,​ nalistujete složku s videem a přetáhnete ho někam do prostoru menu (budete vyzváni na potvrzení tohoto kroku), nebo video nalistujete stejným způsobem jako obrázek. Pokud vše proběhne v pořádku, uvidíte na pozadí velkým písmem v hranatých závorkách cestu k videou. +
- +
-{{ .:​video_bg.png }} +
- +
- +
-==== Poměr stran v menu ==== +
-{{.:​IconBug.png}} Když už jsme v této nabídce, doporučuji zvolit //​Audio/​Video...//​ a v části //Video// nastavit //Aspect ratio// na **4:3**, jelikož v programu stejně nevytvoříte širokoúhlé menu jinak, než vytvořením menu v poměru 4:3 a nechat ho "​rozplácnout"​. Při přidání širokoúhlého filmu (ač byl v souboru mpeg v poměru 4:3 s černými plochami nahoře a dole) se mi menu rozpláclo na 16:9. +
- +
-{{ .:​dvdstyler_4-3.png }} +
- +
- +
-===== S chutí do toho ===== +
-{{.:​save.png}} Teď začne kreativní část. Předem upozorňuji,​ že program nemá funkce zpět, takže často průběžně ukládejte, nebo budete muset svoji práci dělat celou znovu. +
- +
-==== Přidání videa ==== +
-Na přidání videa není nic těžkého, zvolíme vlevo záložku //​Directories//,​ nalistujeme složku s videem a video přetáhneme na spodní lištu. +
- +
-{{ .:​dvdstyler_pretah.png }} +
- +
- +
-Další podstatná věc je navazování videí, pokud třeba chcete, aby po prvním hrálo hned druhé, je potřeba nastavit //Post commands// (příkazy po). Doporučuji nejdřív přidat do projektu všechna videa a až pak pracovat na tomto. Otevřeme vlastnosti prvního videa (//​Properties...//​) a můžeme listovat v nabídce možností. Pokud umíte trochu anglicky, je to prosté (pokud například chcete přehrát druhé video, vyberete ''​jump title 2;''​). Poté si takto vyhrajte u všech videí. Pro návrat do menu použijte příkaz ''​call menu;''​. +
- +
-{{ .:​dvdstyler_sub.png }} +
- +
- +
-Ve stejné nabídce můžete i měnit časy začátků kapitol (položka //​Chapters//​). +
- +
-==== Tlačítka ==== +
-Tlačítko přidáme tak, že vlevo zvolíme záložku //Buttons// a nějaké tlačítko přetáhneme do prostoru menu. +
- +
-Poklepáním na tlačítko otevřeme jeho nastavení, to podrobně probereme u textového tlačítka (ve výběru po levé straně zobrazeném jako text **button**):​ +
- +
-{{ .:​dvdstyler_txtbutton.png }} +
- +
-  * //Jump to// - volíte co se uděje po stisknutí tlačítka. +
-  * //Custom// - tato položka má stejnou funkci, jen je založená na textových příkazech,​ nebudete ji potřebovat. +
-  * //Focus// - zde nastavujete,​ na které tlačítko se má přejít po stisknutí dané šipky, nevím, jak se chová funkce auto (tlačítka jsou označena pořadím přidávání,​ nebo textem u textových tlačítek). +
-  * //Label:// - textový popisek tlačítka (nastavení písma se skrývá pod tlačítkam //​Font...//​). +
-  * //Text colour:// - určuje barvu textu a to - //Normal// - pokud je tlačítko v klidu | //​Highlighted//​ - pokud se na něm zrovna nacházíte | //​Selected//​ - barva při stisknutí. +
-  * //​Background color:// - to samé pro pozadí tlačítka, doporučuji nechat přeškrtané (transparentní). +
-  * část //Location and size// určuje pozici a velikost, velikost textového tlačítka však měňte pomocí zvětšení písma. +
- +
-U grafického tlačítka je to podobné: +
- +
-{{ .:​dvdstyler_imgbutton.png }} +
- +
-Jediná odlišnost spočívá v logické nepřítomnosti kolonky pro text a v jiných volbách barev. Pokud chcete změnit velikost, můžete ve spodní části okna zvolit //Custom// a nastavit ji v pixelech, nebo po potvrzení vlastností velikost změnit roztáhnutím za roh (nejdříve je potřeba tlačítko označit jedním kliknutím, objeví se kolem něj červený rámeček). +
- +
-==== Obrázky ==== +
-Obrázek přetáhněte podobně jako video, avšak někam do prostoru menu, jeho velikost můžete měnit podobně jako velikost grafického tlačítka. +
- +
-{{ .:​dvdstyler_img.png }} +
- +
-V jeho vlastnostech (poklepání na obrázek) můžete přesně definovat pozici a rozměry, popřípadě změnit jeho viditelnost (//​Opacity//​) na 0, což způsobí jeho neviditelnost. Nevím k čemu je do menu umisťovat neviditelný obrázek, ale ta možnost tu je. +
- +
-Nevím, jestli se gif bude na dvd přehrávači animovat, ale asi ne. +
- +
-===== Titulky ===== +
-Předem upozorňuji,​ že s titulky je tak trochu pár problémů. V zásadě je to tak, že přetáhnete textový soubor s titulky na video v dolní liště (nelze to vzít zpět), ale jen v zásadě. +
- +
-{{ .:​dvdstyler_pretah2.png }} +
- +
-Pozor, může se stát, že se nic nestalo, ověřte to pravým tlačítkem na video a zvolením //​Properties...//,​ soubor s titulky by měl být napsán pod cestou k samotnému videu. +
- +
-{{ .:​dvdstyler_sub.png }} +
- +
-Pokud chcete mít u jednoho videa více souborů, přetahujte je postupně. To samé proveďte se všemi videi, které chcete opatřit titulky. Až toto provedete, projekt uložte a zavřete [[DVDStyler]]. +
- +
-Potom se rozhodneme kterým písmem titulky chceme (já volil DeJavu Sans Bold) a najdeme soubor s tímto písmem (obvykle je uložen v adresáři ''/​usr/​share/​fonts/​truetype/'',​ ten můj je konkrétně v umístění ''/​usr/​share/​fonts/​truetype/​ttf-dejavu/​DejaVuSans-Bold.ttf''​) a nahrajeme do složky ''​.spumux''​ v domovském adresáři (tu složku musíte vytvořit). +
- +
-Celé to můžete zvládnout následujícími [[Terminál|příkazy]]:​ +
-<​code>​ +
-mkdir ~/.spumux +
-cp /​usr/​share/​fonts/​truetype/​ttf-dejavu/​DejaVuSans-Bold.ttf ~/.spumux +
-</​code>​ +
-{{.:​editor.png}} Nakonec je třeba provést úpravu v XML souboru, který jste uložili. Otevřete ho proto v nějakém textovém editoru. +
- +
-Pokud jste vše dělali dobře XML tag pro titulky by měl vypadat nějak takhle: +
-<​code>​ +
-<textsub filename="/​home/​churchyard/​tmp/​soubor_s_titulky.srt"/>​ +
-</​code>​ +
-Musíme však připsat několik věcí, nakonec to bude vypadat takto: +
-<​code>​ +
-<textsub filename="/​home/​churchyard/​tmp/​soubor_s_titulky.srt"​ fontsize="​20"​ font="​DejaVuSans-Bold.ttf"​ characterset="​windows-1250"​ horizontal-alignment="​center"/>​ +
-</​code>​ +
-  * ''​fontsize''​ mám nastaveno na 20, klidně vyzkoušejte i jinou hodnotu. +
-  * ''​font''​ je název souboru ve složce ''​~/​.spumux''​. +
-  * ''​characterset''​ je kódování textového souboru s titulky, já ho mám nastaveno na ''​windows-1250'',​ jelikož titulky jsem stáhnul na servru [[http://​www.titulky.com|Titulky.com]] kde počítají s uživateli systému Windows. Pokud kódování neuvedete počítá se standardně s unicode kódováním utf-8. Je samozřejmě možnost si kódování na utf-8 převést jinak. Viz článek [[Kódování znaků]]. +
-  * ''​horizontal-alignment''​ určuje horizontální zarovnání,​ předpokládám,​ že ho budete chtít mít uprostřed jako já (bez této položky bude jako výchozí zvoleno zarovnání vlevo, což způsobuje částečnou nečitelnost). +
- +
-{{.:​IconHammer2.png}} ​ Nevím, jestli jsou zpracovány věci jako html tagy pro kurzívu, nebo ne, pro jistotu jsem je ze souboru odstranil. +
- +
-Až tohle všechno budete mít, uložte XML soubor a otevřete [[DVDStyler]] s vaším projektem (nepoznáte žádnou změnu, pokud ano, něco jste editovali špatně). +
- +
-Závěrem tohoto bloku bych vás chtěl upozornit, že i přes všechny dobré úmysly se mi občas ve filmu místo titulků zobrazil bílý flek, takže je to stejně úplně na nic. Ty fleky byly tak 2 do hodiny. +
- +
-===== Export ISO souboru ===== +
-Když máme všechno hotovo z nabídky //File// zvolíme //Burn dvd...// a objeví se nám následující nabídka: +
- +
-{{ .:​dvdstyler_iso.png }} +
- +
-Pokud máte nainstalován balíček ''​xine'',​ můžete zaškrtnout volbu //preview// (náhled). Zvolíme //create iso file//, zadáme cestu a stiskneme //​Start//​. +
- +
-Výsledný iso soubor pak můžete kdykoli vypálit na dvd, viz [[Práce s obrazy médií]]. +
- +
-====== Odstranění ====== +
-{{.:​clear.png}} [[Instalace programů|Odstraníme]] balík ''​dvdstyler''​ a (pokud ho nepotřebujete k běhu jiné aplikace) také balík ''​wxsvg''​. +
- +
-====== Odkazy ====== +
-  * [[http://www.dvdstyler.de|Domovské stránky programu]]+
  
  • Poslední úprava: 2012/08/10 15:21
  • autor: Ubuntu