Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
elis [2012/07/20 11:24]
Ubuntu
elis [2012/08/10 15:58] (aktuální)
Ubuntu
Řádek 1: Řádek 1:
-====== ELIS ====== +#​REDIRECT ​wine/elis
- +
- +
-Aplikácia ELIS je program [[http://​zsr.sk|ŽSR]] pre hľadanie vlakových spojov +
-  * vnútroštátnej dopravy (SR) +
-  * vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy v rámci celej Európy +
- +
-{{ .:​elis.png?​500 }} +
-====== Inštalácia ====== +
- +
-Nainštalujte [[Wine]] +
-Stiahnite inštalačné súbory zo stránky [[http://​www.zsr.sk/​slovensky/​cestovny-poriadok-vlakov-osobnej-dopravy-2009-2010-elis-a-aktualizacia-dat-na-stiahnutie.html?​page_id=378|ŽSR]] +
-  * [[http://​www.zsr.sk/​buxus/​docs//​elis/​subory/​PCVnutro.exe|inštalačný súbor]] pre vnútroštátnu dopravu (SR) +
-  * [[http://​www.zsr.sk/​buxus/​docs//​elis/​subory/​PCEuropa.exe|inštalačný súbor]] pre vnútroštátnu a medzinárodnu dopravu v rámci celej Európy +
- +
-Zadajte do [[Terminál|terminálu]] príkaz +
-<​code>​ +
-wine /cesta/​k/​instalacnemu/​suboru.exe +
-</​code>​ +
-== Pokračujte podľa obrázkov == +
-<WRAP centeralign>​ +
-{{.:elis-instal1.png?​350}} +
-{{.:​elis-instal2.png?​350}} +
-{{.:​elis-instal3.png?​350}} +
-{{.:​elis-instal4.png?​350}} +
-{{.:​elis-instal5.png?​350}} +
-{{.:​elis-instal6.png?​350}} +
-{{.:​elis-instal7.png?​350}} +
-</​WRAP>​ +
-====== Tipy & triky ====== +
-== Odkaz na ELIS v GNOME panely == +
-{{.:​tip.png}} Vytvorte spúšťací súbor **elis.sh**,​ otvorte ho a vložte doňho: +
-<​code>​ +
-cd '/​home/'​$(whoami)'/​.wine/​dosdevices/​c:/​Program Files/​ELIS/'​ +
-wine TT.exe +
-</​code>//​Príkaz ''​wine /​home/​MENO_UZIVATELA/​.wine/​dosdevices/​c:/​Program Files/​ELIS/​TT.exe''​ nepostačí,​ vypíše chybové hlásenie.//​ +
-Pridať do panelu Vlastný spúšťač aplikácie +
-**Typ:** Aplikácia +
-**Názov:** ELIS +
-**Príkaz:​** +
-<​code>​ +
-sh /​cesta/​k/​elis.sh +
-</​code>​ +
- +
-{{.:​info.png}}Ako ikonu môžete použiť {{.:​zsr.svg|ikonu}} {{.:​zsr.svg}} +
- +
-====== Chyby ====== +
- +
-{{.:​bug.png}}**Niekedy** nefunguje korektne zobrazovanie bieleho pozadia za výsledkami hľadania. +
- +
-{{ .:​elis-bug.png?​500 }} +
- +
-====== Odkazy ====== +
-  * [[http://​www.zsr.sk/​slovensky/​cestovny-poriadok-vlakov-osobnej-dopravy-2009-2010-elis-a-aktualizacia-dat-na-stiahnutie.html?​page_id=378|Domovská stránka programu]] +
- +
-{{page>​úpravy/​grafika}}+
  • Poslední úprava: 2012/08/10 15:58
  • autor: Ubuntu