Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
fuseiso [2012/07/19 17:04]
Ubuntu
fuseiso [2012/08/10 13:21] (aktuální)
Ubuntu
Řádek 1: Řádek 1:
-====== FuseIso ====== +#REDIRECT programy/práce ​daty/fuseiso
- +
-{{page>​konvence/pokročilý}} +
- +
-{{.:​cd.png}} **FuseIso** vám umožňuje připojit si obraz CD/DVD média (většinou **.iso** soubor) do libovolného adresáře, a pracovat ​tímto obrazem stejně, jako byste dané médium měli fyzicky vložené v mechanice. **FuseIso** umožňuje připojovat obrazy i obyčejným uživatelům,​ nejen [[Root sudo|rootovi]]. +
- +
-**FuseIso** umožňuje připojovat formáty **.iso**, **.img**, **.bin** (pouze první stopu), **.mdf** a **.nrg**. +
- +
- +
-====== Instalace ====== +
- +
-{{.:​apt.png}} [[Nainstalujte]] balík [[apt://fuseiso|fuseiso]] +
- +
-Pro práci potřebujeme mít nahraný modul jádra nazvaný "​fuse"​. Pro jednorázové nahrání zadejte: +
-<​code>​ +
-sudo modprobe fuse +
-</​code>​ +
- +
-Aby se tento modul nahrával při každém spuštění počítače,​ editujte soubor ''/​etc/​modules'':​ +
- +
-<​code>​ +
-gksudo gedit /​etc/​modules +
-</​code>​ +
- +
-a na konec na nový řádek přidejte slovíčko ''​fuse''​ (samozřejmě za předpokladu,​ že už to tam někde uvedeno není). +
- +
-Nyní musíme nastavit uživateli práva pro používání //fuse//. Přidáme uživatele, kterému chcete povolit používání tohoto nástroje, do skupiny //fuse// příkazem:​ +
-<​code>​ +
-sudo adduser <​přihlašovací jméno> fuse +
-</​code>​ +
- +
-Takže například pro uživatele //franta// bude příkaz vypadat takto +
- +
-<​code>​ +
-sudo adduser franta fuse +
-</​code>​ +
- +
-Nyní se odhlaste a přihlaste, ať se nová skupina uživatele aplikuje. +
- +
-====== Použití ====== +
-Příkazem //fuseiso// lze jednoduše připojit obraz média takto: +
-<​code>​ +
-fuseiso <ISO soubor> <​cílový adresář>​ +
-</​code>​ +
-Takže pokud mám soubor ''​obraz.iso''​ v domovském adresáři a chci jej připojit do adresáře ''​virtual''​ (který musí existovat) v domovském adresáři, tak to uděláte příkazem:​ +
-<​code>​ +
-fuseiso obraz.iso virtual +
-</​code>​ +
- +
-V adresáři ''​virtual''​ nyní můžete procházet obsah obrazu média. +
- +
-Až budete chtít obraz odpojit, spusťte příkaz +
-<​code>​ +
-fusermount -u <​cílový adresář>​ +
-</​code>​ +
- +
-Takže na našem konkrétním příkladu příkaz +
- +
-<​code>​ +
-fusermount -u virtual +
-</​code>​ +
-Obraz se také sám odpojí při vypínání nebo restartování počítače,​ není nutné ručně odpojovat. +
- +
-====== Odinstalace ====== +
- +
-{{.:​clear.png}} [[Instalace programů|Odeberte]] balík ''​fuseiso''​. +
- +
-====== Odkazy ====== +
-  * [[http://​fuse.sourceforge.net/​wiki/​index.php/​FuseIso|Domovská stránka FuseIso]] {{.:​en.png}} +
-  * [[Práce s obrazy médií]] +
  • Poslední úprava: 2012/08/10 13:21
  • autor: Ubuntu