Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
gconf-editor [2012/07/15 13:03]
Ubuntu
gconf-editor [2012/08/10 19:42] (aktuální)
Ubuntu
Řádek 1: Řádek 1:
-====== gconf-editor ====== +#REDIRECT systém/​pracovní ​prostředí/​gconf-editor
-{{.:​ikona-gconf.png}} **gconf-editor** je editor uživatelského nastavení ​prostředí ​GNOME a dalších aplikací, které používají pro ukládání konfigurační systém ​//GConf//. Umožňuje měnit i nastavení, která jsou jinak skryta. Tento nástroj je dostupný ihned po instalaci Ubuntu. +
- +
- +
-{{ .:gconf-editor.png?450 }} +
- +
- +
-===== Spuštění ===== +
-{{:​navigate.png}} Program spustíte příkazem %%gconf-editor%%,​ ten můžete zadat např. do dialogu **Spustit aplikaci**, který vyvoláte stisknutím klávesové zkratky **Alt+F2**. +
- +
-Další možností, je úprava [[Alacarte|Hlavní nabídky]] (zaškrtnutím volby Editor nastavení),​ program pak spustíte z horního panelu: **Aplikace → Systémové nástroje → Editor nastavení**. +
- +
-===== Použití ===== +
- +
-Program obsahuje tři základní části: +
-  * **Strom klíčů** - nachází se v levé části a pomocí něj procházíte hierarchii klíčů. Většinou budete něco hledat v cestě ''/​apps'',​ kde mají svá nastavení jednotlivé aplikace. +
-  * **Editor klíčů** - zde se zobrazují klíče, které můžete upravovat. U každého klíče se zobrazí vždy název a hodnota. Editovat hodnotu můžete buď jednoduchým poklikáním na hodnotu a vepsáním nové hodnoty nebo pomocí poklikání na název klíče se vám zobrazí komplexnější dialog. +
-  * **Popis klíčů** - zobrazuje informace o vybraném klíči. Často obsahuje informace, které hodnoty nastavení jsou přípustné pro daný klíč. +
- +
-Změny se projevují ihned - pokud si něco přenastavíte v nastavení nějaké aplikace, příslušné pole se okamžitě změní i v editoru. A naopak, při změně v editoru se hned mění chování aplikace. +
- +
-{{:​search.png}} Velice užitečná může být funkce hledání na zkratce **Ctrl+F**, která umí hledat v cestách, názvech i hodnotách klíčů. +
- +
-{{:​reload.png}} Pokud chcete obnovit některé nastavení do původního stavu, prostě přes pravé myšítko zvolte **Odstranit klíč**. Nemusíte se ničeho bát, nic nepokazíte. Vaše upravené nastavení se sice odstraní, ale klíč se okamžitě načte znovu s jeho výchozí hodnotou. +
- +
-===== Příklady ===== +
- +
-Editor nastavení, umožňuje úplnou konfiguraci prostředí GNOME a jeho programů. Část z těchto nastavení, lze najít přímo v jednotlivých aplikacích,​ nebo ve specializovaných nástrojích,​ jako je [[Ubuntu Tweak]]. Jiná jsou ovšem možná pouze zde. +
- +
-**Zvýraznění hodin na panelu** +
- +
-V Editoru nastavení, jděte na volbu %%/​apps/​panel/​applets/​clock_screen0/​prefs%% a změňte hodnotu klíče %%format%% na %%custom%% a hodnotu klíče %%custom_format%% na %%<​span>​%a %d %b</​span>​ <​b>​%H:​%M %p</​b>​%%. Hodiny na panelu budou zobrazeny tučně, a tím pádem budou i lépe čitelné. +
- +
-**Zobrazení umístění v Nautilu, v textové podobě** +
- +
-V Editoru nastavení, v části %%/​apps/​nautilus/​preferences%%,​ zaškrtneme volbu %%always_use_location_entry%%. Nautilus bude zobrazovat umístění vždy v textové podobě. Příklad: ///​home/​uživatel/​Plocha/​Složka//​ +
- +
-**Změna chování správce aktualizací** +
- +
-V Editoru nastavení, vybereme volbu %%/​aps/​update-notifier/​%% a odškrtneme hodnotu klíče %%auto_launch%%. Oznamování aktualizací,​ se teď bude dít pouze pomocí ikony na panelu. +
- +
- +
- +
-===== Odkazy ===== +
-  * [[http://​www.gnome.org/​projects/​gconf|Domovská stránka programu]]+
  • Poslední úprava: 2012/08/10 19:42
  • autor: Ubuntu