Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
gedit [2012/07/20 19:30]
Ubuntu
gedit [2012/08/16 16:19] (aktuální)
Ubuntu
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Gedit ====== +#REDIRECT programy/kancelářské aplikace/textové editory/​gedit
- +
-{{.:​editor.png}} **gEdit** (neboli ​//GNOME Editor//) je výchozím textovým editorem v pracovním prostředí GNOME a díky tomu i v Ubuntu. Gedit mimo jiné zvládá zvýrazňování synataxe pro C, C++, CSS, HTML, Java, Perl, PHP, Python a mnoho dalších programovacích a skriptovacích jazyků. Je možno rozšiřovat jej pomocí zásuvných modulů. +
- +
-{{ .:​gedit.png?​450 }} +
- +
-====== Instalace ====== +
- +
-{{.:​apt.png}} Gedit je automaticky nainstalován při instalaci Ubuntu. V jiných prostředích stačí [[nainstalovat]] balík [[apt://​gedit|gedit]]. +
- +
-{{.:​navigate.png}} Gedit jednoduše spustíte přes **Aplikace → Příslušenství → Textový editor**, případně [[Terminál|příkazem]] ''​gedit''​. +
- +
-====== Použití ====== +
- +
-Všechny potřebné nástroje a akce (včetně jejich klávesových zkratek snadno naleznete v horní liště nabídky. +
- +
-V horní liště nabídky snadno najdete všechny příkazy potřebné k práci včetně jejich klávesových zkratek. Základní povely pro vytváření,​ ukládání a tisk souboru se nacházejí v první nabídce **Soubor**, přes kterou také můžete vyvolat naposledy otevřené soubory. +
- +
-Základní povely pro úpravu souboru a nastavení se nacházejí v nabídce **Upravit**. V nabídce **Hledat** se mimo jiné dostanete k užitečné funkci ​ **Nahradit...**,​ jejíž pomocí můžete nahrazovat nejen jednotlivá slova v textu, ale i celé textové ​pasáže. +
- +
- +
-====== Panely ====== +
-Upravovat můžete jeden či více souborů. Soubory se zobrazují v okně, každý se otevře v jednom panelu. +
- +
-  * Mezi panely můžete přecházet kombinací kláves <​key>​A-1</​key>​ až <​key>​A-9</​key>​ nebo klepnutím na požadovaný panel. +
-  * Všechny otevřené soubory můžete uložit kombinací kláves <​key>​S-C-i</​key>​ nebo pomocí nabídky **Dokumenty**. +
- +
-====== Zvýrazňování syntaxe ====== +
- +
-Zvýrazňování syntaxe umožňuje zvýraznění nejdůležitějších značek a syntaktických prvků daného programovacího jazyka. Zvýrazňování syntaxe se aktivuje automaticky podle koncovky daného textového souboru, případně ji můžete aktivovat z nabídky **Zobrazit → Režim zvýrazňování**. +
- +
-====== Nastavení ====== +
-{{.:​settings.png}} Abyste si mohli naplno užívat všech rozšíření,​ můžete provést některá nastavení. **Upravit → Nastavení** otevře okno, v němž můžete provést další změny. K dispozici máte tyto možnosti:​ +
- +
-  * **Zobrazit** - Zalamování textu, Zobrazovat čísla řádků, Zvýrazňovat aktuální řádek, Zobrazovat pravý okraj a Zvýrazňovat odpovídající závorku +
-  * **Editor** - Tabelátory (Šířka tabelátorů/​Vkládání mezer), Automatické odsazování a Ukládání souborů (automatické ukládání) +
-  * **Písma a barvy** - Přizpůsobení písma a barev vašim vlastním potřebám +
-  * **Zvýrazňování syntaxe** - Nastavení režimu zvýrazňování pro každé rozšíření +
-  * **Zásuvné moduly** - (de-)aktivování jednotlivých rozšíření +
- +
-{{ .:​gedit-nastaveni.png?​350 }} +
- +
-====== Rozšíření ====== +
- +
-===== Dodatečné zásuvné moduly ===== +
-{{.:​plugin.png}} Možnosti programu Gedit můžete výrazně rozšířit instalací dodatečných zásuvných modulů. Můžete to provést jednoduše přes správu balíků [[Instalace programů|nainstalováním]] balíku ''​gedit-plugins''​. Po novém spuštění Geditu budete moci pod **Upravit → Nastavení → Zásuvné moduly** aktivovat řady rozšíření:​ +
- +
-  * Barevná pipeta +
-  * Doplňování závorek +
-  * Komentovat kód +
-  * Ukladač sezení +
-  * Seznam tagů +
-  * Spojit/​Rozdělit řádky +
-  * Odsadit řádky +
-  * Vestavěný terminál +
-  * Zobrazit/​Skrýt lištu karet +
-  * Úryvky +
-  * Konzola Pythonu +
- +
-Přehled dostupných externích zásuvných modulů najdete na  [[http://​live.gnome.org/​Gedit/​Plugins|gedit-Wiki]] {{.:​en.png}} v částech //Third party plugins// a //Third party plugins under development//​. Dodatečné zásuvné moduly je potřeba rozbalit nebo zkopírovat do ''/​usr/​share/​gedit-2/​plugins/''​. Po novém spuštění geditu je externí modul dostupný přes **Upravit → Nastavení → Zásuvné moduly**. +
- +
-===== LaTeX ===== +
- +
-Pro gedit existuje výkonný zásuvný modul [[LaTeX]], který umožňuje náhled na strukturu dokumentu, automatické doplňování,​ vytváření souborů PDF a ještě mnoho dalších věcí. Při tvorbě výstupních souborů je použit rubber. +
- +
-{{.:​apt.png}} [[Nainstalujte]] balík [[apt://​gedit-latex-plugin|gedit-latex-plugin ]] +
- +
-Po novém spuštění Geditu můžete zásuvný modul aktivovat přes **Upravit → Nastavení → Zásuvné moduly**. Často lze modul aktivovat až po restartování systému. +
- +
-{{ .:​gedit-latex.png?​550 }} +
- +
-===== Další zásuvné moduly ===== +
- +
-  * [[apt://​gedit-developer-plugins|gedit-developer-plugins]] - různé nástroje pro vývojáře,​ např. integrace s Bazzaarem, doplňování [[Python]] syntaxe, hromadné vyhledávání v souborech... +
-  * [[apt://​gedit-r-plugin|gedit-r-plugin]] - vylepšení pro vývoj v jazyce R (statistické výpočty) +
-  * [[apt://​gedit-valencia-plugin|gedit-valencia-plugin]] - vylepšení pro vývoj v jazyce Vala +
-  * [[apt://​gedit-valatoys-plugin |gedit-valatoys-plugin]] - další zásuvný modul určený pro vývoj v jazyce Vala +
- +
-====== Skrytá nastavení ====== +
- +
-===== Využívání spojení FTP Nautilus ===== +
- +
-{{.:​network.png}} Při používání FTP připojení vytvořených v [[Nautilus|Nautilu]] může docházet k chybám, a proto jsou tato připojení ve výchozích nastaveních deaktivovaná. +
- +
-Když ale v [[gconf-editor|gconf-eidtoru]] v ''/​apps/​gedit-2/​preferences/​editor/​save''​ přidáte do klíče ''​writable_vfs_schemes''​ záznam ''​ftp'',​ budete mít ve správě souborů FTP připojení vytvořená v Nautilu k dispozici v panelech. +
- +
-===== Počet naposledy otevřených souborů ===== +
-Pokud používáte gedit pro vývoj webových stránek, bude vás velmi brzo obtěžovat,​ že je v seznamu naposledy otevřených souborů jen 5 záznamů. +
- +
-To ovšem můžete změnit pomocí [[gconf-editor|gconf-editoru]] v ''/​apps/​gedit-2/​preferences/​ui/​recents''​ v klíči ''​max_recents''​ tak, že změníte hodnotu klíče z 5 na 10 nebo 20. Po novém spuštění geditu bude seznam naposledy otevřených souborů delší podle vašeho nastavení. +
- +
-====== Odkazy ====== +
- +
-  * [[http://​wiki.ubuntuusers.de/​gedit|Originál článku]] {{.:​de.png}} +
-  * [[http://​gnome.org/​projects/​gedit/​|Domovská stránka projektu]] {{.:​en.png}} +
-  * [[http://​live.gnome.org/​Gedit/​Plugins|Zásuvné moduly]] {{.:​en.png}} +
-  * [[http://​live.gnome.org/​Gedit|Wiki projektu]] {{.:​en.png}} +
-  * [[http://​www.linuxexpres.cz/​software/​textove-editory/​gedit-chytry-editor-nejen-pro-gnome|O Geditu na LinuxEXPRES]] {{.:​cz.png}} +
  • Poslední úprava: 2012/08/16 16:19
  • autor: Ubuntu