Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

gimp [2012/07/19 12:43]
88.146.164.204 vytvořeno
gimp [2012/07/21 11:31] (aktuální)
Ubuntu
Řádek 1: Řádek 1:
-| | +#REDIRECT Programy/​Grafika/​GIMP
- +
- +
-{{.:​gimp-icon.png}} **Gimp** je nejlepší rastrový grafický nástroj pro Ubuntu. S jeho pomocí můžete upravovat fotografie, vytvářet pozvánky nebo tvořit celé webové prezentace. +
- +
-//Gimp se často srovnává s Adobe Photoshopem,​ což je ovšem trochu nešťastné,​ neboť Photoshop je drahé profesionální řešení s funkcemi, které běžný uživatel nikdy nepoužije, Gimp je naproti tomu jednoduchý "​střízlík",​ určený spíše pro domácí a poloprofesionální sféru.// +
- +
- +
-{{.:​gimp-boticky.jpg}} +
- +
- +
-====== Instalace ====== +
- +
-{{.:​apt.png}} [[nainstalovat|Nainstalujte]] balík [[apt://​gimp|gimp]]. +
- +
-====== Spuštění ====== +
-{{.:​navigate.png}} Gimp naleznete v nabídce **Aplikace → Grafika ​→ Editor obrázků GIMP**, případně jej spustíte příkazem ''​gimp''​. +
- +
-====== Práce v Gimpu ====== +
- +
-Prostředí Gimpu tvoří obrázek, na kterém pracujete a dialogové okna s nástroji (//Windows → Dockable Dialogs//). Tyto nástroje můžete seskupovat do doků a mít je v jednom doku pod sebou, nebo "za sebou" a přepínat mezi nimi pomocí karet. Nejdůležitějším dialogem jsou **nástroje**,​ **volby nástrojů** a **vrstvy**. V dialogu nástrojů si volíte jednotlivé nástroje (např pro ořezání obrázku), ve volbách nástrojů si zvolené nástroje nastavujete a ve vrstvách pracujete s vrstvami budoucího obrázku (to se používá třeba při návrhu grafiky, kde je každá vrstva nějaký objekt obrázku s kterým můžete nezávisle na zbytku obrázku pracovat). +
- +
- +
-{{.:​gimp-vrstvy.jpg}} +
- +
- +
-**Jak pracovat s Gimpem?** +
- +
-S Gimpem se, jako s každým jiným programem, naučíte nejlépe tak, že ho budete používat. Do začátku ale snad pomůže pár tipů. +
- +
-- Změna velikosti rozlišení (např. pro odeslání fotografie e-mailem) se provádí přes menu //obrázek → velikost obrázku// (nezaměňte s nástrojem //velikost plátna//, ten obrázek ořeže, nebo přidá prázdného místa na okrajích). +
- +
- +
- +
-{{.:​gimp-boticky2.jpg}} +
- +
- +
-- Pokud chcete obrázek uložit v nejlepší možné kvalitě a na velikosti až tak moc nezáleží,​ používejte formát (příponu) **PNG**. Při ukládání v horší kvalitě s malou velikostí použijte **JPG**. +
- +
-- Klávesou //ctrl// a kolečkem myši lehce přiblížíte nebo oddálíte obrázek. +
- +
-- Při kreslení obrazců a čar používejte výběr (který pak vyplníte barvou), nebo nástroj cesty, kde si požadovaný objekt nakreslíte pomocí vektorové cesty (má vlastní dialogové okno s vrstvami), a tu potom vykreslíte,​ nebo převedete na výběr a vyplníte barvou nebo barevným přechodem. +
- +
-- Při práci s vrstvami používejte klávesu //Shift// (a nástroj přesunu) pro přesun aktuální vrstvy. +
- +
-- Kombinace kláves ​ //Ctrl+c a Ctrl+v// vložíte novou plovoucí vrstvu aktuálního výběru (dobré pro duplikaci objektů). +
- +
- +
-====== Instalace pluginů z Photoshopu ====== +
- +
-Jako první krok je potřeba stáhnout např. tento plugin ze [[http://​www.optikvervelabs.com|stránek]] výrobce. Exe soubor je pro nás nepotřebný,​ postačí klasický ZIP archiv. Vytvoříme novou složku nejlépe v domovském adresáři (např. ///​home/​vas_nick/​plugin//​) a sem rozbalíme obsah archivu. +
- +
- +
- +
-Druhým krokem bude instalace speciálního konvertoru pro Gimp s názvem **PSPI**. Tento soubor musíme také stáhnout jako archiv a to [[http://​www.gimp.org/​~tml/​gimp/​win32/​gimp-pspi-1.0.5.ubuntu.i386.tar.gz|odsud]]. Po stažení si tento archiv otevřete a obsažené souboru //pspi a pspi.exe.so//​ nakopírujte v domovském adresáři do složky //​plug-ins//​ v adresáři Gimpu. Typicky //​~/​.gimp-2.x/​plug-ins//​. +
- +
- +
- +
-Spuštění:​ +
-Nyní spusťte Gimp, v paletce //​Rozšířené//​ vám přibyla položka **//​Photoshop plugins Settings//​**,​ když na ní kliknete, otevře se dialogové okno, ve kterém vyberete složku s pluginy. **Vybíráte pouze složku, ne samotné pluginy!!!** Výběr potvrdíte OK a restartujte Gimp. Pluginy, které máte nainstalované ve vybrané složce se vám ukáží po otevření fotografie v záložce Filtry. +
- +
- +
-{{.:​info.png}} Pro pohodlnější práci: stiskem klávesy //Tab// lze skrýt karty s nástroji a okno obrázku pak přepnout do celoobrazovkového režimu. Potřebujete-li jakoukoli funkci, nástroj či panel, stačí kliknout //pravým tlačítkem myši// a vybrat požadované z nabídky jež se otevře v místě kurzoru. +
- +
-{{.:​tip.png}} Verze Gimp 2.8 již nechce spolupracovat s verzí Ubuntu 11.04; nicméně verze portable Gimp 2.8 pro Windows lze úspěšně spustit pod Wine. +
- +
-====== Instalace hromadného filtru G'MIC ====== +
- +
-G'MIC je sada více než 250 filtrů, přehledně seřazená v nabídkovém panelu, s aktivním náhledovým okénkem a mnoha možnostmi nastavení. +
- +
-{{.:​gmic.jpg|Ukázka filtru}} +
- +
-Instalace z terminálu:​ +
-<​code>​ +
-sudo add-apt-repository ppa:​ferramroberto/​gimp +
-sudo apt-get update +
-sudo apt-get install gmic gimp-gmic +
-</​code>​Případně možno získat na stránce projektu +
-  * [[http://​sourceforge.net/​projects/​gmic/​files/​]] +
- +
- +
-====== Odkazy ====== +
-  * [[http://​www.gimp.org|Domovská stránka programu]] +
-  * [[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Gimp|GIMP na Wikipedii]] +
-  * [[http://​www.root.cz/​knihy/​gimp-uzivatelska-prirucka/​|GIMP:​ Uživatelská příručka]] +
-  * [[http://​www.linuxsoft.cz/​gimp/​|Články na Linuxsoft.cz]] +
-  * [[http://​www.linuxexpres.cz/​praxe/​gimptorialy-jednoduche-navody-pro-gimp|Tutoriály na LinuxEXPRES.cz]] +
-  * [[http://www.gimp.cz|GIMP.cz]] +
  • Poslední úprava: 2012/07/21 11:31
  • autor: Ubuntu