Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
gnome_panel [2012/07/26 17:58]
Ubuntu
gnome_panel [2012/08/10 19:49] (aktuální)
Ubuntu
Řádek 1: Řádek 1:
-====== GNOME Panel ====== +#REDIRECT ​systém/​pracovní prostředí/​gnome_panel
- +
-**GNOME Panel** a s ním spojené **aplety** (miniprográmky umístěné na panelu) představovaly jednu ze základních součástí prostředí GNOME. Postupným vývojem byl však panel v novém vydání GNOME 3 nahrazen prostředím [[GNOME Shell]] a v <ubu> Ubuntu jej od [[vydání]] 11.04 Natty Narwhal nahrazuje prostředí [[Unity]]. Stále však existuje možnost, jak GNOME Panel i nadále používat. +
- +
-====== Instalace ====== +
- +
-{{.:​apt.png}} [[Nainstalujte]] balík [[apt://​gnome-panel|gnome-panel]] +
- +
-====== Spuštění ====== +
- +
-{{.:​tip.png}} GNOME Panel je součástí //sezení// [[Unity#GNOME_Classic|GNOME Classic]] a přihlášení do něj představuje nejjednodušší možnost, jak spustit kompletní pracovní prostředí s GNOME Panelem. +
- +
-Po dokončení instalace se odhlaste a na přihlašovací obrazovce (po vybrání uživatele ale před zadáním hesla) klikněte na ikonu Ubuntu vedle svého jména a ze zobrazené nabídky vyberte položku GNOME Classic, zadejte své heslo a systém ​vás přihlásí do vámi vybraného "​klasického"​ prostředí. +
- +
-<WRAP centeralign>​ +
-{{.:​classic-vyber1.png?​250}} {{.:​classic-vyber2.png?​250}} +
-</WRAP> +
- +
-{{.:​info.png}} Položky Classic jsou ve skutečnosti dvě. Rozdíl mezi nimi je v tom, zda budou ve výsledném prostředí zapnuty efekty [[Akcelerované prostředí/​Compiz Fusion]]. Pro prostředí bez efektů slouží položka GNOME Classic (No Effects). +
- +
-{{.:​important.png}} Pokud máte nastavené automatické přihlašování,​ přihlašovací okno se vám samozřejmě nezobrazuje,​ pro jeho zobrazení (a tedy také pro výběr jiného sezení) se stačí z již běžícího systému odhlásit. +
- +
-====== Standardní rozložení panelů ====== +
- +
-V základním nastavení Ubuntu jsou standardně vytvořeny dva panely (nahoře a dole) s několika různými aplety. Toto nastavení si každý uživatel může změnit podle sebe. +
- +
-Teoreticky může být na každém okraji obrazovky jeden panel. Můžete upravovat různé vlastnosti panelu - rozpínání,​ velikost nebo barvu (případně i průhlednost). Je také možné nastavit skrývání panelu, ten se pak objeví jen když na něj najedete kurzorem myši. +
- +
-===== Horní panel ===== +
- +
-{{ .:​panel_horni2.png }} +
- +
-|**Aplet**|**Popis**| +
-|{{:​pink.png}} Panel nabídky|Nabídka se všemi programy, místy a systémovými nastaveními.| +
-|{{:​yellow.png}} Indikátory|Různé systémové indikátory. Podrobný popis [[#​Indikátory|níže]].| +
- +
-===== Dolní panel ===== +
- +
- +
-{{ .:​panel_dolni.png }} +
- +
- +
-|**Aplet**|**Popis**| +
-|{{:​pink.png}}Zobrazit ​pracovní ​plochu|Minimalizace všech zobrazených oken.| +
-|{{:​yellow.png}} Seznam oken|Ukazuje všechny spuštěné programy.| +
-|{{:​green.png}} Přepínač ploch|Přepínání mezi virtuálními plochami| +
- +
-====== Nastavení panelu ====== +
- +
-Pomocí kombinace **Super/Win + levý Alt + pravý klik na panel** vyvoláte nabídku +
- +
-|**Přidat na panel**|Přidávání apletů na panel (viz níže).| +
-|**Vlastnosti**|Upravování vzhledu a vlastností panelu.| +
-|**Odstranit tento panel**|Odstranění panelu včetně apletů. Pokud máte jen jeden panel, tak nejde odstranit (vždy musíte mít minimálně jeden panel).| +
-|**Nový panel**|Přidá nový prázdný panel.| +
- +
- +
-{{ .:​nastaveni_panelu.png }} +
- +
- +
-===== Vlastnosti ===== +
- +
-=== Obecné === +
- +
-|**Orientace**|Nastavení polohy panelu.| +
-|**Velikost**|Nastavení velikosti panelu v pixelech.| +
-|**Rozpínat se**|Pokud je nastaveno, panel zabere celou šíři obrazovky, jinak se "​smrští"​ a nebude obsahovat prázdné plochy.| +
-|**Automaticky ukrývat**|Pokud je nastaveno, panel se skrývá za okraj obrazovky a objeví se po najetí kurzorem myši na okraj.| +
-|**Zobrazit ukrývací tlačítka**|Pokud je nastaveno, objeví se na koncích tlačítka, kterými je možno panel zarolovat ke kraji obrazovky.| +
-|**Šipky na ukrývacích tlačítkách**|Pokud je nastaveno zobrazení ukrývacích tlačítek, tato funkce k nim přidá šipky.| +
- +
-{{ .:​panel-vlastnosti1.png }} +
- +
-=== Pozadí === +
- +
-|**Žádné (používat téma systému)**|Panely mají barvu danou zvoleným motivem grafického ​prostředí.| +
-|**Jednolitá barva**|Je možno vybrat vlastní barvu a panelu, případně pomocí posuvníku míru průhlednosti panelu.| +
-|**Obrázek na pozadí**|Je možno zvolit vlastní obrázek, který bude na pozadí panelu.| +
- +
-{{ .:​panel-vlastnosti2.png }} +
- +
-====== Indikátory ====== +
- +
-Všechny "​položky"​ v pravé části panelu se nazývají //​(systémové) indikátory//​. U některých je jejich hlavním úkolem pouze zobrazovat vybraná data (čas, počasí...),​ jiné slouží jako různé systémové nabídky. Kromě //​výchozích//​ indikátorů dodávaných s Ubuntu máte možnost nainstalovat si různé další. Některé aplikace poskytují své vlastní indikátory pro jednodušší,​ rychlé ovládání. +
- +
-{{.:​unity-panel-indikatory.png}} +
- +
-|**Aplet**|**Popis**| +
-|{{:​pink.png}} Ostatní indikátory|Další přidané indikátory - buď zvláště spuštěné (viz dále) nebo indikátory přidané konkrétními aplikacemi. V ukázce vidíte doinstalovaný indikátor počasí.| +
-|{{:​yellow.png}} Indikátor upozornění|Upozornění od aplikací, náhrada //​Oznamovací oblasti//​.| +
-|{{:​green.png}} Indikátor sítě|Nastavení a indikace síťových připojení.| +
-|{{:​blue.png}} Ovládání zvuku|Nastavování hlasitosti a zvukových zařízení. Ovládání hudebních přehrávačů.| +
-|{{:​purple.png}} Datum a čas|Zobrazení času a data (volitelně),​ kliknutím se zobrazí kalendář kalendář.| +
-|{{:​orange.png}} Indikátor sezení - uživatelé|Rychlé přepínání mezi uživateli a nastavení uživatelů.| +
-|{{:​red.png}} Indikátor sezení - Nastavení a vypínání|Nabídka nastavení systému a vypnutí počítače.| +
- +
- +
-===== Standardní indikátory ===== +
- +
-==== Indikátor upozornění ==== +
- +
-**Indikátor upozornění** sdružující všechna oznámení od aplikací - hlášení příchozího e-mailu ([[Evolution]] a [[Mozilla Thunderbird]]),​ hlášení od IM komunikátorů [[Empathy]] a [[Pidgin]] a společenských sítě. Automaticky bohužel nejsou podporovány veškeré aplikace, ale pouze vybrané. +
- +
-Tento indikátor také umožňuje rychlé nastavení stavu (Přítomen,​ Zaneprázdněn...) ​ pro IM komunikátory. +
- +
-{{ .:​indikator-upozorneni.png }} +
- +
-Aplet upozornění představuje novou variantu //​oznamovací oblasti//, která byla v Ubuntu 11.04 značně omezena (viz dále). +
- +
-{{.:​tip.png}} V případě, že některá z aplikací v indikátoru vyžaduje uživatelovu pozornost (přišel nový email, nová zpráva přes IM atp.), ikona indikátoru (obálka) změní barvu na modrou. Toto upozornění můžete zrušit buď tím, že //budete věnovat pozornost// (např. přečtete si nově došlou zprávu), nebo pomocí položky **Vyčistit** zcela dole v indikátoru,​ která způsobí, že (až do další //​události//​) nebude tento indikátor "​vyžadovat pozornost"​. +
- +
-==== Ovládání zvuku ==== +
- +
-Indikátor //​ovládání zvuku// představuje rychlou možnost pro změnu hlasitosti přehrávané hudby a dalších zvuků. Slouží ovšem také k přímému ovládání některých hudebních přehrávačů (mezi podporované patří například [[Banshee]] nebo [[Rhythmbox]]) a pomocí poslední položky **Předvolby zvuku...** máte možnost vstoupit do nastavení zvukového subsystému a zvukových karet. +
- +
-{{ .:​indikator-zvuk.png }} +
- +
-==== Datum a čas ==== +
- +
-Již standardní součástí panelu je zobrazování času a (volitelně) také data a dne v týdnu. Po kliknutí na hodiny se zobrazí malý kalendář. +
- +
- +
-{{ .:​indikator-hodiny.png }} +
- +
- +
-Máte zde také možnost nastavit datum a čas - pod touto položkou se ukrývá nejen možnost nastavení systémové času, ale také nastavení samotného indikátoru včetně například nastavení 12/​24hodinového formátu času, zobrazení data nebo sekund a dalších věcí. +
- +
-==== Indikátor sezení ==== +
- +
-**Indikátor sezení** zastává dvě důležité funkce. Jeho první část (poznáte ji podle zobrazeného uživatelského jména) slouží pro přepínání mezi uživateli systému. +
- +
-<WRAP centeralign>​ +
-{{.:​indikator-sezeni-1.png}} {{.:​indikator-sezeni-2.png}} +
-</​WRAP>​ +
- +
-Druhá část indikátoru (na panelu zcela vpravo) má dvě funkce - slouží jako nabídka pro správu systému. První položka **Nastavení systému...** slouží ke spuštění "​centra"​ nástrojů pro nastavení systému. Pod touto položkou se v nabídce nachází další položky umožňující spustit vybrané nástroje pro nastavení displeje, aplikaci spouštěných pro přihlášení,​ připojených zařízení (tiskárny, webkamery...) a další. Můžete odsud spustit též spustit [[Aktualizace programů|Správce aktualizací]] (popisek u této položky se mění v závislosti na tom, jestli jsou **Dostupné aktualizace** nebo ne - **Software je aktuální**). Druhou funkcí této nabídky je možnost vypnutí počítače,​ jeho uspání, případně odhlášení právě přihlášeného uživatele. +
- +
-===== Další indikátory ===== +
- +
-{{.:​link.png}} Indikátory,​ které si můžete přidat jsou shodné s těmi v prostředí [[Unity]], pro podrobnosti o dalších indikátorech navštivte návod [[Unity:​Panel#​Další indikátory|Unity/​Panel]]. +
- +
-====== Další aplety ====== +
- +
-Zde je krátký výčet dalších apletů, které je možno na panel přidat. Jsou zde vyjmenovány jen ty nejpoužívanější. +
- +
-Aplety přidáte pomocí **Super/Win + levý Alt + pravý klik na panel → Přidat na panel...**. +
- +
-{{ .:​pridat_na_panel.png }} +
- +
-=== Oznamovací oblast === +
- +
-Oznamovací oblast neboli //​systray//,​ tedy oblast v níž se zobrazují ikony aplikací běžících na pozadí (jako například IM komunikátory,​ [[Skype]], emailový klient atp.), byla v Ubuntu nahrazena //​indikátorem upozornění//​. V prostředí s GNOME Panelem si však můžete přidat také klasickou oznamovací oblast tak, jak ji znáte ze starších [[vydání]]. +
- +
-=== Zprávy o počasí === +
- +
-Aplet zobrazující počasí v určitém městě. Na panelu se zobrazuje počasí a venkovní teplota. Po kliknutí na aplet se zobrazí podrobnější informace. +
- +
-**levý Alt + pravý klik na panel → Přidat na panel → Zprávy o počasí** +
- +
-{{.:​info.png}} Informace o počasí si můžete nechat zobrazit i přímo v apletu hodin, ale tento aplet vám umožňuje přístup k mnoha podrobnějším informacím. +
- +
-Pro nastavení apletu na něj klikněte levým tlačítkem a zvolte položku **Podrobnosti**. Kromě některých obecných věcí (jak často se budou informace aktualizovat,​ jednotky atd.) zde musíte nastavit vaši polohu. Informace o počasí se berou z meteostanic umístěných na velkých letištích,​ z České republiky zde tak naleznete pouze šest měst (Brno, Holešov, Karlovy Vary, Liberec, Otrava a Praha). +
- +
-Pokud chceme prohlížet i radarovou mapu, musíme její zobrazení povolit a navíc musíme ručně nastavit pro zdroj dat (jedná se o odkaz na běžný obrázek). Toto je nutné protože server weather.com neposkytuje radarovou mapu pro Českou Republiku. V nastavení apletu proto zadáme adresu http://​www.chmi.cz/​files/​portal/​docs/​meteo/​rad/​data/​animace.gif,​ pokud chceme animaci posledních snímků nebo http://​www.chmi.cz/​files/​portal/​docs/​meteo/​rad/​data/​aktual.gif pro nejaktuálnější snímek. +
- +
-=== Poznámky === +
- +
-Aplet umožňující umisťování poznámek přímo na plochu. V nastavení leze upravit velikost i barvu poznámek. +
- +
-{{ .:​aplet_poznamky.png }} +
- +
-**Super/Win + levý Alt + pravý klik na panel → Přidat na panel → Lepicí poznámky** +
- +
-{{.:​tip.png}} Tento aplet představuje pouze velmi jednoduché rozhraní pro poznámky, mnohem pokročilejší nástroj představuje správce poznámek [[Tomboy]]. +
- +
-=== Sledování systému === +
- +
-Aplet zobrazující základní informace o vytížení systému. Je možné zobrazit vytížení CPU, použití RAM a swapu, využití disku a sítě. +
- +
-{{ .:​aplet_sledovanisystemu.png }} +
- +
-**Super/Win + levý Alt + pravý klik na panel → Přidat na panel → Sledování systému** +
- +
-=== Zásuvka === +
- +
-Zásuvka je vlastně rozšíření panelu - dají se do ní umístit další aplety, které se již nevejdou na panel, a které člověk tak často nepotřebuje. Zásuvka se chová stejně jako panel a její nastavení je také stejné (jen je možné nastavit navíc ikonu zásuvky). +
- +
-**Super/Win + levý Alt + pravý klik na panel → Přidat na panel → Zásuvka** +
- +
-====== Tipy a triky ====== +
- +
-===== Úplné skrytí panelu ===== +
- +
-Když nastavíte automatické ukrývání panelu, tak zjistíte, že vám vždy malá část panelu na okraji obrazovky zbude. Toto se dá jednoduše změnit pomocí nástroje [[gconf-editor]]. +
- +
-Spusťte [[gconf-editor]] a přejděte do +
- +
-  * ''/​org/​gnome/​gnome-panel/​layout/​toplevels/​top-panel''​ +
- +
-pro horní panel, respektive +
- +
-  * ''/​org/​gnome/​gnome-panel/​layout/​toplevels/​bottom-panel''​ +
- +
-pro dolní panel a změňte hodnotu ''​auto-hide-size''​ z ''​6''​ na ''​0''​ (případně jinou, která vám bude vyhovovat). +
- +
-====== Řešení problémů ====== +
- +
-===== Obnovení ikonové cache ===== +
-Po přidání apletu se může stát, že bude chybět ikona. Toto se v minulosti stávalo například u apletu správce sítě. +
-Jako chybovou hlášku dostanete něco jako //"​Applet nemohl nalézt potřebné zdroje, a proto nemohl pokračovat."//​ V tomto případě je potřeba znovu vygenerovat ikonové cache příkazem +
- +
-<​code>​ +
-sudo gtk-update-icon-cache -f /​usr/​share/​icons/​hicolor +
-</​code>​ +
-===== Obnovení standardního nastavení panelu ===== +
-Může se stát, že budete chtít panely vrátit do původního stavu. K tomu použijte v terminálu příkaz +
- +
-<​code>​ +
-gconftool-2 --recursive-unset /​apps/​panel +
-</​code>​ +
-Aby se změna projevila, je nutné panel restartovat. +
- +
-<​code>​ +
-pkill gnome-panel +
-</​code>​ +
-====== Odkazy ====== +
-  * [[http://​www.linuxexpres.cz/​blog/zajimave-aplety-pro-ubuntu|Zajímavé aplety pro Ubuntu]]+
  • Poslední úprava: 2012/08/10 19:49
  • autor: Ubuntu