Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
google_chrome [2012/07/21 17:46]
Ubuntu
google_chrome [2012/08/05 15:08] (aktuální)
Ubuntu
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Google Chrome ====== +#REDIRECT programy/internet/google_chrome
- +
-{{.:​chrome.png}} **Google Chrome** je výkonný webový prohlížeč zakládající si především na rychlosti a přehlednosti. Google Chrome vychází z open source projektu [[Chromium]]. +
- +
-{{ .:​chrome-browser.png?​450 }} +
- +
-====== Instalace ====== +
- +
-**Zdroj**:​ +
-<​code>​ +
-http://dl.google.com/​linux/​chrome/​deb/​ stable main +
-</​code>​ +
- +
-**Klíč**:​ +
- +
-<​code>​ +
-sudo wget -q -O - https://​dl-ssl.google.com/​linux/​linux_signing_key.pub | sudo apt-key add - +
-</​code>​ +
- +
-**Balík**:​ +
- +
-<​code>​ +
-sudo apt-get install google-chrome-stable +
-</​code>​ +
- +
-Pokud nechcete použít příkazovou řádku, je možné postupovat také takto: +
-Systém -> Správa -> Správce balíků Synaptic -> (zadejte svoje heslo) +
- +
-Ve Správci balíků Synaptic zvolte Nastavení -> Zdroje +
-Zde klikněte na záložku "​Ostatní software"​ a dole v dané záložce klikněte na "​Přidat."​ +
-Vložte tento řetězec do nového okna: +
- +
-<​code>​ +
-http://​dl.google.com/​linux/​chrome/​deb/​ stable main +
-</​code>​ +
- +
-Kliněte na "​Přidat"​ a poté na "​Zavřít."​ Objeví se vám hláška o nutné aktualizaci,​ tu odsouhlasete. Nezapomeňte pak aktualizaci provést kliknutím na "​Obnovit"​ v levém horním rohu Správce balíků Synaptic. +
- +
-Jakmile budete hotovi, klikněte na Aplikace -> Centrum softwaru pro Ubuntu +
- +
-Do vyhledávacího pole začněte psát "​Chromium"​ a po pár prvních znacích by se ve výběru měla objevit položka "​Chromium Web Browser"​ - u ní klikněte na "​Nainstalovat."​ +
- +
-Je možné, že před samotnou instalací budete znovu vyžádání pro zadání Vašeho hesla. Pokud se tak stane, zadejte své heslo, abyste potvrdili instalaci. +
- +
-====== Spuštění ====== +
- +
-{{.:​navigate.png}} Google Chrome spustíte z nabídky **Aplikace → Internet → Google Chrome**. +
- +
-====== Flash ====== +
- +
-Jestli vám nepůjde spustit Flash, nainstalujte balíček **Adobe flash plugin 10**. +
- +
-====== Dopňky ====== +
- +
-{{.:​plugin.png}} Na stránce [[https://​chrome.google.com/​extensions/​|Google Chrome extensions]],​ naleznete doplňky pro Google Chrome, které stačí pouze potvrdit k instalaci. +
- +
-====== Odstranění ====== +
- +
-{{.:​clear.png}} [[Instalace programů|Odeberte]] balík ''​google-chrome-stable''​. +
- +
-====== Odkazy ====== +
-  * [[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Google_Chrome|Google Chrome - Wikipedia]] {{.:​cz.png}} +
-  * [[http://​petrkrcmar.blog.root.cz/​2009/​08/​11/​google-chrome-pro-linux-existuje/​|Google Chrome pro linux existuje]] {{.:​cz.png}} +
- +
-{{page>​úpravy/​aktualizace}} +
- +
-{{page>​úpravy/​konvence}}+
  • Poslední úprava: 2012/08/05 15:08
  • autor: Ubuntu