Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

gufw [2012/07/20 00:14]
Ubuntu vytvořeno
gufw [2012/07/20 12:49] (aktuální)
Ubuntu
Řádek 1: Řádek 1:
-| | +#REDIRECT Bezpečnost/​Firewall/​GUFW
- +
-|{{.:​iconCircle.png}} Tento návod je určen pro [[Vydání|vydání]] <ubu> **Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalope a novější**. Pro starší vydání čtěte [[GUFW (Intrepid)|zde]].| +
- +
-{{.:​gufw-icon.png}} GUFW je grafická nadstavba k nástroji [[UFW]], který slouží k nastavení pravidel pro [[Firewall|firewall]] v Ubuntu. GUFW je díky grafickému prostředí vhodný i pro méně zkušené uživatele. +
- +
-====== Instalace ====== +
- +
-{{.:​apt.png}} [[Instalace programů|Nainstalujte]] balík [[apt://​gufw|gufw]]. +
- +
-====== Spuštění ====== +
- +
-{{.:​navigate.png}} GUFW spustíte z nabídky **Systém → Správa → Firewall ​Configuration**. +
- +
-====== Použití ====== +
- +
- +
-{{.:​GUFW-okno.png}} +
- +
- +
-Firewall je v základním nastavení vypnut, proto ho musíte napřed zapnout pomocí zatžítka **Povoleno** v levé horní části okna. +
- +
-Pod touto volbou máte možnost z rozbalovací nabídky vybrat, jak bude systém nakládat s příchozím síťovým přenosem. Standardně je předvoleno **Zakázat**,​ kromě toho můžete vybrat **Povolit** nebo **Zahodit**. +
- +
- +
-{{.:​info.png}} Jak **Zakázat**, ​ tak **Zahodit** všechen příchozí přenos zakazuje - jediný rozdíl je v tom, jak bude počítač reagovat. V prvním případě protistraně slušně odpoví, že přenos je blokován firewallem. V případě druhém prostě všechno ignorovat a "​dělat mrtvého brouka"​. +
- +
- +
-Ve spodní části okna pak máte možnost sledovat nastavovat jednotlivá speciální pravidla pro firewall. +
- +
-===== Pravidla ===== +
- +
-Pomocí přidávání/odebírání pravidel si můžete přizpůsobit firewall přímo na míru. Kliknutím na tlačítko **Přidat** v pravé dolní části okna spustíte dialog pro přidávání nových pravidel. +
- +
-=== Předpřipravené === +
- +
- +
-{{.:​gufw-predpripravene.png}} +
- +
- +
-Na kartě **Předpřipravené** můžete povolovat/​zakazovat síťový přenos buď přímo podle jednotlivých služeb (ftp, http, ssh...), nebo dokonce podle programů. +
- +
-=== Jednoduché === +
- +
- +
-{{.:​gufw-jednoduche.png}} +
- +
- +
-Na kartě **Jednoduché** můžete povolovat/​zakazovat síťové přenosy podle služby nebo portu. +
- +
-=== Předpřipravené === +
- +
- +
-{{.:​gufw-pokrocile.png}} +
- +
- +
-Na kartě **Pokročilé** můžete nastavovat už mnohem pokročilejší pravidla - například zakazovat/​povolovat síťové přenosy přes některý port (rozsah protů) jen pro určitou IP adresu apod. +
- +
-=== Odstranění pravidel === +
- +
- +
-{{.:​gufw-odstraneni.png}} +
- +
- +
-Jednou přidaná pravidla máte možnost opět odebrat z hlavního okna aplikace - vyberte řádku s pravidlem, které chcete odstranit a proveďte pomocí tlačítka **Odstranit** v pravé dolní části okna. +
- +
-====== Odstranění ====== +
- +
-{{.:​clear.png}} [[Instalace programů|Odeberte]] balík ''​gufw''​. +
- +
-====== Odkazy ====== +
-  * [[http://​gufw.tuxfamily.org/​|Domovská stránka programu]] {{.:​en.png}} +
-  * [[http://​launchpad.net/​gui-ufw|GUFW na Launchpadu]] {{.:​en.png}} +
-  * [[http://​www.root.cz/​clanky/​ufw-firewall-jednoduse-a-rychle/​|Ufw:​ firewall jednoduše a rychle, článek na Root.cz]] +
-  * Autor návodu: VojtěchTrefný +
- +
  • Poslední úprava: 2012/07/20 12:49
  • autor: Ubuntu