Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

istanbul [2012/07/20 17:42]
Ubuntu vytvořeno
istanbul [2012/08/01 20:27] (aktuální)
Ubuntu
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Istanbul ====== +#REDIRECT programy/multimédia/istanbul
-{{.:​istanbul_icon.png}} **Istanbul** je jednoduchý program pro nahrávání obrazovky. Video vytváří ve formátu Ogg Theora. +
- +
-{{ .:​istanbul_menu.png }} +
- +
-===== Instalace ===== +
-{{.:​apt.png}} Ze zdrojů [[Instalace programů|nainstalujte]] balík [[apt://istanbul|istanbul]]. +
- +
-===== Použití ===== +
-{{.:​navigate.png}} Program se spouští v **Aplikace → Zvuk a video → Istanbul Desktop Session Recorder** nebo příkazem %%istanbul%%. +
- +
-Po spuštění programu se v oznamovací oblasti zobrazí červená ikonka. +
- +
-{{ .:​icon_record.png }} +
- +
-==== Výběr oblasti pro záznam ==== +
-Oblast, kterou chcete nahrávat vyberete kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonku v panelu, zvolením **Select Area to Record** a označením této části obrazovky. +
- +
-Pokud chcete vybrat určité okno, klikněte pravým tlačítkem myši na ikonku v panelu, zvolte **Select Window to Record** a klikněte na okno, které chcete nahrávat. Pokud používáte [[Akcelerované prostředí]],​ nevybere se ale okno včetně okrajů. +
- +
-==== Možnosti záznamu ==== +
-{{.:​settings.png}} Po kliknutí pravým tlačítkem na ikonku v panelu se vám otevře jednoduché menu, kde můžete ​ zvolit možnosti nahrávání. +
- +
-  * **Record 3D** vyberte, pokud chcete nahrávat 3D okna. V tom případně se sice zvýší vytížení procesoru při nahrávání,​ pohyby oken ale budou ve výsledném videu plynulejší. +
-  * **Record Mouse Pointer** určuje, zda se bude nahrávat ukazatel myši. +
-  * **Record Sound** volí, jestli se bude nahrávat i zvuk. +
- +
-Dále můžete zvolit rozlišení výsledného videa a to buď plné (**Full Size**), poloviční (**Half width and height**) nebo čtvrtinové (**Quarter width and height**) než je skutečný rozměr. Zmenšení rozlišení klade daleko menší nároky na výkon počítače a velikost výsledného souboru, ale podstatně snižuje kvalitu videa. +
- +
-Pokud spustíte [[gconf-editor]],​ v klíči ''/​apps/​istanbul/​video_framerate''​ si můžete nastavit počet snímků za sekundu, které se mají do videa ukládat (výchozí je 10). Vyšší počet snímků za sekundu zaručuje plynulejší přehrávání,​ ale vyžaduje silnější procesor a větší velikost výsledného souboru. +
- +
-==== Spuštění záznamu ==== +
-Záznam spustíte kliknutím na ikonku v panelu, která se poté změní na šedý čtvereček. +
- +
-{{ .:​icon_stop.png }} +
- +
-==== Zastavení záznamu ==== +
-Zastavit záznam můžete kliknutím na ikonku v panelu. +
- +
-==== Uložení videa ==== +
-{{.:​save.png}} Po zastavení záznamu se ukáže okno, kde si můžete zaznamenané video přehrát a uložit je. +
- +
-{{ .:​istanbul_save.png?​550 }} +
- +
-===== Odkazy ===== +
-  * [[http://​live.gnome.org/​Istanbul|Domovská stránka programu]]+
  • Poslední úprava: 2012/08/01 20:27
  • autor: Ubuntu