Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

kontrola_md5 [2012/07/24 21:19]
Ubuntu vytvořeno
kontrola_md5 [2012/07/26 18:18] (aktuální)
Ubuntu
Řádek 1: Řádek 1:
-| | +#​REDIRECT ​Instalace/​Kontrola MD5
- +
-{{.:​favourites.png}} Algoritmus **MD5** je kryptografická funkce používaná k ověření správnosti souboru, případně jeho pravosti. Při kontrole správnosti MD5 detekuje změny v souboru, které by následně způsobily chyby. Pokud máte stažený soubor obrazu instalačního CD, je nanejvýš vhodné ho zkontrolovat před samotným vypálením,​ protože i malá chyba ve způsobu stažení obrazu disku může způsobit nefunkční instalaci systému! +
- +
-===== Kontrola MD5 ve Windows ===== +
- +
-MS Windows neobsahuje nástroj na kontrolu MD5. Musíte si jej stáhnout. Existují nástroje textového režimu (%%md5sum.exe%%),​ které fungují [[Ověření kontrolních součtů|stejně]] jako obdobné nástroje na Linuxu. Jeden takový je dostupný na [[http://​www.fourmilab.ch/​md5/​|Fourmilab]]. Taktéž je možné (a pro obyčejné uživatele více doporučené) stáhnout si grafické nástroje. Zde naleznete návod: +
- +
-  - Stáhněte a nainstalujte si [[http://​www.nullriver.com/​products/​winmd5sum|winMD5Sum]],​ je to svobodný program a je zdarma. +
-  - Klikněte pravým tlačítkem myši na stažený ISO soubor. +
-  - Vyberte **Odeslat → winMD5Sum**. +
-  - Počkejte až //​winMD5Sum//​ skončí a vypočítá kontrolní součet (může to trvat řádově až minuty, podle rychlosti počítače). +
-  - Nalezněte odpovídající kontrolní součet na stránce [[https://​help.ubuntu.com/​community/​UbuntuHashes|UbuntuHashes]] {{.:​en.png}} (najděte si řádek, kde položka v pravé části je stejná, jako název vašeho staženého souboru. V levé části pak je příslušný kontrolní součet. Nejvíce uživatelů tedy bude zajímat kontrolní součet pro položku ''​ubuntu-11.04-desktop-i386.iso'',​ což je klasické instalační CD Ubuntu 11.040). Zkopírujte uvedený řetězec do spodního textového pole programu //​winMD5SUM//​. +
-  - Stiskněte **Compare** +
- +
- +
-{{.:​winMD5Sum.png}} +
- +
- +
-  - Dialogové okno vám oznámí //MD5 Check Sums are the same// pokud se kontrolní součty shodují. Jestliže se shodují, máte tedy soubor stažený v pořádku. Když se však neshodují, je absolutně nezbytné stáhnout obraz CD znovu! +
- +
-===== Kontrola MD5 v Linuxu ===== +
- +
-Většina linuxových distribucí obsahuje [[Terminál|konzolový]] nástroj %%md5sum%%, takže není nutné nic instalovat. Pro zkontrolování ISO souboru nejprve přejděte do správného adresáře:​ +
-<​code>​ +
-cd adresář_pro_stahování +
-</​code>​Poté z adresáře se staženým souborem spusťte příkaz: +
-<​code>​ +
-md5sum ubuntu-10.10-desktop-i386.iso +
-</​code>​kde ''​ubuntu-10.10-desktop-i386.iso''​ samozřejmě nahraďte názvem vašeho staženého souboru. Po dokončení příkazu by se vám měl zobrazit řádek podobný tomuto: +
-<​code>​ +
-59d15a16ce90c8ee97fa7c211b7673a8 ​ ubuntu-10.10-desktop-i386.iso +
-</​code>​ +
-Porovnejte kontrolní součet (řetězec vlevo) s kontrolním součtem na stránce [[https://​help.ubuntu.com/​community/​UbuntuHashes|UbuntuHashes]] {{.:​en.png}} (kde si jej najděte v tabulce podle názvu vašeho staženého souboru). Pokud se shodují, máte soubor stažený v pořádku. Jestliže se neshodují, pak je absolutně nezbytné stáhnout obraz CD znovu! +
- +
-Pokud chcete použít ke kontrole grafický nástroj, [[Instalace ​programů|nainstalujte]] balík [[apt://​gtkhash|gtkhash]]. Program se spouští z nabídky **Aplikace → Příslušenství → GtkHash**, případně příkazem %%gtkhash%%. +
- +
-{{.:​eyes.png}} Další informace o kontrolních součtech lze nalézt v článku [[Ověření kontrolních součtů]]. +
- +
-===== Kontrola MD5 v Mac OS X ===== +
-Postupujte podle instrukcí pro Linux, pouze použijte příkaz ''​md5''​ místo ''​md5sum''​. +
- +
-===== Kontrola MD5 na CD ===== +
-Ubuntu CD se po nastartování umí samo zkontrolovat na správnost dat. Pokud kontrola projde, můžete si být jisti, že jste nejen soubor stáhli v pořádku, ale v pořádku je i vypálené CD. Více v článku [[Kontrola kvality CD]]. +
- +
-===== Odkazy ===== +
-  * [[Ověření kontrolních součtů]] +
-  * [[https://​help.ubuntu.com/​community/​HowToMD5SUM|Anglický originál návodu]] {{.:​en.png}} +
-  * [[http://​www.linuxiso.org/​viewdoc.php/​verifyiso.html|Linux .iso How To]] {{.:​en.png}} +
-  * [[http://​www.openoffice.org/​dev_docs/​using_md5sums.html|Open Office MD5SUM How to]] {{.:​en.png}} +
-  * [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Cryptographic_hash_function|Wikipedia'​s Cryptographic Hash Entry]] {{.:​en.png}}+
  • Poslední úprava: 2012/07/26 18:18
  • autor: Ubuntu