Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
konverze_obrazů_médií [2012/07/26 12:05]
Ubuntu
konverze_obrazů_médií [2012/08/10 13:22] (aktuální)
Ubuntu
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Konverze obrazů médií ====== +#REDIRECT programy/​práce ​s daty/​konverze ​obrazů médií
- +
-{{.:​info.png}} Tento článek volně navazuje na návod [[Práce ​obrazy médií]], který je doporučený přečíst si přednostně. +
- +
-{{.:​cd.png}} Na Internetu můžete občas (zejména na výměnných P2P sítích) narazit i na obrazy médií v jiném formátu, než je standardní formát **ISO**. Můžete se setkat s obrazy s příponami **.img**, **.nrg**, **.bin** a **.mdf**. Tyto obrazy by se měly dát v pořádku [[Připojení obrazu média|připojit]] a pracovat s nimi, ovšem můžete je chtít zkonvertovat (převést) do **.iso** souboru (pro lepší kompatibilitu,​ abyste je mohli poté vypálit na fyzické médium, atd). +
- +
-{{.:​note.png}} Konverze se týká pouze samotných dat a jejich převodu do standardního formátu. Pokud součástí původního obrazu byly i nějaké informace týkající se ochran proti kopírování,​ při převodu se ztratí. Tento postup se tedy výborně hodí pro převod záloh všemožných médií s vašimi ​daty, které jste si v minulosti vytvořili na Windows. Není ale určen pro konverzi ​obrazů ​vytvořených z médií ​s různými ochranami, například her. +
- +
-===== Grafický způsob ===== +
-Pro snadnou konverzi mnoha nestandardních formátů obrazů médií do standardního formátu ISO můžete využít program **AcetoneISO**:​ +
- +
- +
-{{ .:​acetoneiso-konverze.png }} +
- +
- +
-{{.:​save.png}} Program AcetoneISO si můžete stáhnout na jeho [[http://​www.acetoneteam.org/​|domovské stránce]]. +
- +
-===== Pomocí příkazové řádky ===== +
-{{.:​terminal.png}} Následující postupy předpokládají,​ že umíte zadávat příkazy pomocí [[Terminál|Terminálu]]. +
- +
-==== Konverze NRG na ISO ==== +
-{{.:​apt.png}} [[Nainstalujte]] balík ''​nrg2iso''​. +
- +
-{{.:​terminal.png}} Obraz **.nrg** poté zkonvertujete na obraz **.iso** příkazem +
-<​code>​ +
-nrg2iso obraz.nrg obraz.iso +
-</​code>​kde ''​obraz.nrg''​ je původní soubor, který chcete převést. +
- +
-==== Konverze MDF na ISO ==== +
-{{.:​apt.png}} [[Nainstalujte]] balík ''​mdf2iso''​. +
- +
-{{.:​terminal.png}} Obraz **.mdf** poté zkonvertujete na obraz **.iso** příkazem +
-<​code>​ +
-mdf2iso obraz.mdf obraz.iso +
-</​code>​ +
- +
-kde ''​obraz.mdf''​ je původní soubor, který chcete převést. +
- +
- +
-==== Konverze BIN na ISO ==== +
-{{.:​apt.png}} [[Nainstalujte]] balík ''​bchunk''​. +
- +
-{{.:​terminal.png}} Obraz **.bin** spolu s informativním souborem **.cue** poté zkonvertujete na obraz **.iso** příkazem +
-<​code>​ +
-bchunk obraz.bin obraz.cue jméno +
-</​code>​ +
- +
-kde ''​obraz.bin''​ a ''​obraz.cue''​ jsou původní soubory, který chcete převést. Vzniknou vám soubory ''​.iso''​ a ''​.cdr''​ odpovídající jednotlivým datovým a hudebním stopám v obraze ''​.bin'',​ a jejich název bude začínat na ''​jméno''​ (takže například vznikne ''​jméno01.iso''​). +
- +
-==== Konverze CloneCD na ISO ==== +
-CloneCD obrazy se standardně skládají ze tří souborů s příponami **.ccd**, **.img** a **.sub**. +
- +
-{{.:​apt.png}} [[Nainstalujte]] balík ''​ccd2iso''​. +
- +
-{{.:​terminal.png}} Obraz CloneCD poté zkonvertujete na obraz **.iso** příkazem +
-<​code>​ +
-ccd2iso obraz.img obraz.iso +
-</​code>​kde ''​obraz.img''​ je původní ''​.img''​ soubor a zbylé dva soubory (''​.ccd''​ a ''​.sub''​) jsou s ním ve stejném adresáři. +
- +
- +
-==== Alternativní konverzní nástroj ==== +
-{{.:​apt.png}} [[Nainstalujte]] balík ''​iat''​. +
- +
-{{.:​terminal.png}} Obraz poté zkonvertujete na obraz **.iso** příkazem +
-<​code>​ +
-iat obraz.img obraz.iso +
-</​code>​kde ''​obraz.img''​ je původní soubor, který chcete převést. Je možné převést mnoho různých formátů. Mimo jiné: ''​bin'',​ ''​mdf'',​ ''​pdi'',​ ''​cdi'',​ ''​nrg'',​ ''​b5i''​. +
- +
- +
-===== Odkazy ===== +
-  * [[http://​www.acetoneiso.netsons.org/​|AcetoneISO]] {{.:​en.png}} +
-  * [[https://​help.ubuntu.com/​community/​ManageDiscImages|ManageDiscImages (Ubuntu wiki)]] {{.:​en.png}} +
-  * [[http://​wiki.linuxquestions.org/​wiki/​CD_Image_Conversion|CD Image Conversion]] {{.:​en.png}} +
-  * [[http://​he.fi/​bchunk/​|bchunk v1.2.0 - BinChunker for Unix / Linux]] {{.:​en.png}}+
  • Poslední úprava: 2012/08/10 13:22
  • autor: Ubuntu