Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

kubuntu_oku_lahodící [2012/07/24 21:26]
Ubuntu vytvořeno
kubuntu_oku_lahodící [2012/07/26 19:38] (aktuální)
Ubuntu
Řádek 1: Řádek 1:
-| | +#REDIRECT Kubuntu/Kubuntu oku lahodící
-|Dostupné verze návodu: [[Ubuntu oku lahodící|{{attachment:​IconsPage/ubuntu.png}}]] [[Kubuntu oku lahodící|{{attachment:​IconsPage/​kubuntu.png}}]] [[Xubuntu oku lahodící|{{attachment:​IconsPage/​xubuntu.png}}]]| +
- +
-|{{.:​sipka.gif}} [[Wiki]]| +
- +
-{{.:​art.png}}Tento návod je pro uživatele pracovního prostředí Kubuntu 12.04{{.:​IconKubuntuCircle.png}} Obsahuje souhrn základních jednoduchých postupů, jak vylepšit a zkrášlit vzhled tohoto prostředí. +
- +
-====== Pracovní plocha ====== +
-===== Změna tapety plochy ===== +
-{{.:​ikona-plochy.png|pracovní plocha}} Klikněte pravým tlačítkem myši na pracovní plochu a vyberte z kontextové nabídky poslední položku **Nastavení '​Pracovní plocha'​ **. +
- +
-Mohou se zde také nacházet položky: +
-  * **Nastavení '​Pohled na složku'​ ** +
-  * **Nastavení '​Seskupovací pracovní plocha'​ ** +
-  * **Nastavení '​Mřížová pracovní plocha'​ ** +
-  * **Nastavit stránku ** +
- +
-(Je to dáno nastavením [[#​Nastavení rozvržení plochy|rozvržení]] v dialogovém okně - nastavení plochy) +
- +
-{{.:​info.png}}K nastavení plochy můžete také přistupovat přes **horní levý roh**, kde by se měla nacházet ikona plasmy - **nástrojový box s názvem [[#​Aktivity|aktivity]]**,​ obvykle desktop, ikony na ploše, aktivita fotografií apod. +
-{{.:​TapetaPlochy.png|Dialogové okno nastavení plochy}} +
- +
-{{.:​image.png}}Nyní vyberte tapetu pracovní plochy ze seznamu náhledů, pomocí tlačítka **otevřít** zvolte vlastní obrázek na disku, či rozšiřte seznam o nové tapety stažením z internetu. Pokud chcete změnu aplikovat, zvolte **použít** a **ok**. +
----- +
-==== Získání nových tapet z internetu ==== +
-{{.:​info.png}} Příjemnou vlastností kubuntu je, že se uživateli snaží pomoci při hledání nového vzhledu. Nabízí ihned po stisknutí tlačítka **Získat nové tapety** v dialogovém okně nastavení plochy velké množství použitelných obrázků. Můžete je zobrazit podle hodnocení, počtu stažení atd. Je možné také vyhledávat klíčová slova nebo vybírat kategorie. Pro získání tapety klikněte na tlačítko **Instalovat**. Po změně tohoto tlačítka na **odinstalovat**,​ najdete stažený obrázek v seznamu tapet dialogového okna nastavení plochy. +
- +
- +
-{{.:​ziskani_tapet_z_internetu.png|získání nových tapet}} +
- +
----- +
-==== Promítání tapet na plochu ==== +
-{{.:​clock.png}} Kubuntu zvládne měnit v časových intervalech tapety plochy. To je možné nastavit pomocí rozbalovacího menu **tapeta -> Promítání** v dialogovém okně nastavení plochy. +
- +
- +
-{{.:​promitani_obrazku.png|nastavení promítání obrázků}} +
- +
-{{.:​photos.png}}Nyní můžete nastavit položku **Změnit obrázek za každých**,​ tedy časový interval, po jehož uplynutí se tapeta automaticky změní. Máte na výběr mezi **systémovými tapetami** - tedy těmi, které vidíte v dialogovém okně nastavení plochy nebo  můžete určit vlastní **složku obrázků**. Obrázky ve složce vyberte zaškrtnutím položky **Mé stažené tapety** a pomocí tlačítka **přidat složku**. +
- +
-{{.:​promitani_nastaveni.png|nastavení promítání pracovní plochy - výběr obrázku a nastvení času změn}} +
- +
----- +
-===== Nastavení rozvržení plochy ===== +
-{{.:​info.png}} V rozbalovacím menu dialogového okna nastavení plochy můžete vybrat rozvržení pracovní plochy. Jedná se o **chování** a **vzhled**, přesněji jak jsou rozmístěny **ikony**, **panely** a miniprográmky na pracovní plochu tzv. **[[#​Widgety|widgety]]** +
- +
-{{.:​rozvrzeni_plochy.png|nastavení rozvržení pracovní plochy}} +
- +
- +
-==== Zobrazení ikon na ploše ==== +
-{{.:​ikona-plochy.png|pracovní plocha}} Chcete-li zobrazit na pracovní ploše ikony, postup je následující. V rozbalovacím menu **Rozvržení** -> vyberte **Pohled na složku** -> a potvrďte změnu tlačítkem **Použít**. Nyní by měla být viditelná také kategorie **Umístění**,​ kde si zvolte jednu z nabízených možností umístění ikon a opět změny potvrďte. Dále v kategorii **Zobrazení,​** vyberte ikonám **uspořádání,​ seřazení, velikost atd.** +
- +
-{{.:​info.png}}Je také možné použít [[#​Widgety|widget]] **Pohled na složku**. +
- +
- +
-{{.:​pracovni_plochy.png|Zobrazení ikon a možnosti rozvržení pracovní plochy}} +
- +
----- +
-===== Virtuální plochy ===== +
-{{.:​ikona-plochy.png|pracovní plocha}} Prostředí kubuntu umožňuje využívat více virtuálních ploch. Můžete na ně přidávat různé [[#​Widgety|widgety]],​ ale pokud nezměníte jejich výchozí nastavení, všechny plochy budou přesnými kopiemi. Chování virtuálních ploch lze změnit pomocí **Nastavení systému** -> **Chování pracovní plochy** -> **Virtuální plochy** -> karta **Plochy** -> zaškrtněte **Různé widgety pro každou plochu.** Nastavte také **Počet virtuálních ploch** a potvrďte změny tlačítkem **Použít**. +
- +
-**Klávesové zkratky** pro **přepínání mezi plochami** můžete nastavit rovněž zde na kartě **přepínání**. +
- +
----- +
-===== Nastavení motivu plochy ===== +
-Motiv plochy určuje vzhled [[#​Widgety|widgetům]],​ panelům, notifikacím a různým dialogům. Najdete jej v **Nastavení systému**, -> **Vzhled pracovní plochy,** -> **Motiv plochy.** Pokud chcete motivy doinstalovat,​ klikněte na tlačítko **Získat nové motivy**, vyberte motiv a potvrďte změny tlačítkem **Použít.** +
- +
- +
-{{.:​motiv_plochy.png| nastavení motivu plochy}} +
- +
----- +
-====== Widgety a aktivity ====== +
-===== Widgety ===== +
-Pod pojmem **widget** si lze představit **miniprográmek na pracovní plochu**, který můžete různě upravovat, přesouvat, nastavovat jeho funkce a vzhled. +
-Je to například kalendář, analogové či digitální hodiny, rámeček obrázku, sledování systému, atd. +
- +
-{{.:​info.png}} Aby bylo možné s widgety začít pracovat, musíte nejprve kliknout pravým tlačítkem myši na pracovní plochu, pokud zde vidíte položku **Uzamknout widgety** vše je vpořádku. Pokud vidíte položku **Odemknout widgety,** zvolte ji pro jejich odemčení a dále ze stejné nabídky **vyberte přidat widgety**. +
- +
- +
-{{.:​widgety.png|widgety}} +
- +
- +
-Widgety jednoduše přetáhněte myší na pracovní plochu nebo na ně dvakrát poklepte levým tlačítkem myši. Ani zde nechybí tlačítko pro jejich získání z internetu, které nám nabídne mnoho dalších widgetů. +
- +
-Pokud s widgetem nejste spokojeni, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte z kontextové nabídky položku // **Odstranit** s názvem widgetu//​. +
- +
----- +
-{{.:​widget-hodiny.png| widget analogové hodiny}} +
-==== Úprava a nastavení widgetů ==== +
-Velikost, naklonění a nastavení každého widgetu můžete měnit pouze u **odemčeného widgetu**. Po najetí kurzorem myši na některý z okrajů widgetu se objeví nabídka několika symbolů. +
- +
-První symbol nahoře je pro **'​změnu velikosti** a následující pro **otáčení**. Když kliknete levým tlačítkem myši na jeden ze symbolů a přidržíte jej, můžete pohybem myší zvětšovat widget nebo otáčet. Dále se zde nachází symbol klíče, pro **nastavení widgetu**, které je pro každý widget specifické. +
- +
-{{.:​info.png}} Vzhled widgetu je ovlivněn nastavením,​ ale také motivem plochy. +
----- +
-===== Aktivity ===== +
-Aktivity jsou konceptem, který dokáže v kubuntu usnadnit práci. Aktivitou se rozumí nastavení pracovní plochy kubuntu tak, aby bylo rychle připraveno pro činnost(aktivitu),​ kterou máte v plánu vykonávat. +
-Aktuálně používaná aktivita se zobrazuje v pravém hodním rohu, kde se nachází **nástrojový box.** +
- +
-Můžete použít **předem nadefinované aktivity**, které již v kubuntu jsou nebo si **vytvořit nové, vlastní aktivity**. +
-Pro změnu aktivity klikněte na **Nástrojový box** nebo pravým tlačítkem myši na plochu a vyvoláte **kontextovou nabídku**, kde vyberete **Aktivity.** +
- +
- +
-{{.:​aktivity1.png|aktivity}} +
- +
- +
-K vytvoření nové aktivity použijte tlačítko **Vytvořit aktivitu**. Máte možnost si vybrat **šablonu**,​ použít **prázdnou plochu** a **klonovat akutální plochu**. Nyní určete nové aktivitě vzhled a [[#​Widgety|widgety]],​ které vám budou pomáhat a zpříjemňovat práci, či volný čas. Jméno aktivity změníte kliknutím na symbol klíče, který se nachází u každé nabízené aktivity. +
----- +
-===== Klávesové zkratky pro widgety a aktivity ===== +
-K ovládání widgetů a aktivit můžete v kubuntu využít klávesové zkratky, které zobrazíte kliknutím na **nástrojový box** (//v pravém horním rohu obrazovky//​),​ kde vyberte **Nastavení zkratek**. +
-Zobrazí se vám dialogové okno, kde můžete vidět výchozí nastavené zkratky. Můžete je začít používat nebo si je přenastavit na vlastní, které vám budou vyhovovat více. +
- +
- +
-{{.:​klavesove_zkratky.png|klávesové zkratky pro práci s widgety a aktivitami}} +
- +
----- +
-====== Vzhled oken ====== +
-===== Dekorace oken ===== +
-Dekorace oken (titulkovou část, rámeček a tlačítka) můžete změnit v **Nastavení systému** ->  v části Vzhled a chování oken klikněte na**Vzhled pracovní plochy** -> kategorie **Dekorace oken**. Zde můžete stáhnout nové motivy tlačítkem **Získat nové dekorace.** Motivy můžete také ještě upravit tlačítkem **Nastavit dekoraci** a také lze **Nastavit tlačítka.** +
- +
- +
-{{.:​dekorace.png|nastavení dekorace oken}} +
- +
----- +
-====== Nastavení přihlašovací obrazovky ====== +
-V **Nastavení systému** -> sekce administrace systému najdete položku **Přihlašovací obrazovka**. Dále na kartě **Motiv** určete pro přihlašovací obrazovku její vzhled a potvrďte změny tlačítkem **Použít**. +
- +
- +
-{{.:​prihlasovaci_obrazovka.png|nastavení přihlašovací obrazovky}} +
- +
----- +
-====== Nastavení úvodní obrazovky ====== +
-**Úvodní obrazovka** se zobrazuje při zavádění systému (před zobrazením přihlašovací obrazovky po zadání přihlašovacích údajů). Nastavení najdete v **Nastavení systému** -> v části Vzhled a chování oken vyberte **Vzhled pracovní plochy** -> kategorie **Úvodní obrazovka.** Zvolte si jeden z nainstalovaných motivů nebo stáhněte další pomocí tlačítka **Získat nové motivy.** Po vybrání motivu jej můžete také vyzkoušet bez netnosti odhlášení tlačítkem **Otestovat motiv.** Pokud se vám motiv líbí, můžete potvrdit změny tlačítkem **Použít**. +
- +
- +
-{{.:​uvidni-obrazovka.png|nastavení úvodní obrazovky}} +
- +
----- +
-====== Akcelerované prostředí ====== +
-Pokud máte relativně slušnou grafickou kartu, oplývající 3D akcelerací,​ můžete si stáhnout a přidat si do systému spoustu zajímavých efektů. I když je mnoho z těchto efektů velmi příjemných na pohled a některé i ulehčují práci, většina z nich není stabilních a jsou ve fázi vývoje. ​ Nedoporučujeme proto zvláště začínajícím uživatelům akcelerované prostředí instalovat. Pro více informací čtěte [[Akcelerované prostředí]]. +
- +
-====== Odkazy ====== +
-  * [[kde-look.org]] Na těchto webových stránkách najdete pro změnu vzhledu kubuntu vše, na co si jen vzpomenete. Kdykoliv v kubuntu kliknete na tlačítko Získat nové ..., ať už se jedná o motivy pro pracovní plochu nebo o widgety, bude jejich zdrojem. +
-  * [[http://​www.kubuntu-art.org/​|Artwork for Kubuntu]] +
- +
-*Autor návodu: VojtaRut+
  • Poslední úprava: 2012/07/26 19:38
  • autor: Ubuntu