Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
líla [2015/02/14 14:53]
Michal Bořek
líla [2015/02/14 22:44]
Michal Bořek
Řádek 3: Řádek 3:
 Nezná se ani autor ani doba, kdy tato hra vznikla. V indické tradici ani není důležité předávat pocty autorům, neboť oni sami cítí, že byly pouze prostředníkem "​Velké a nekonečné Boží moudrosti"​. Uvádí se, že je asi více jak 2000 let stará. Nezná se ani autor ani doba, kdy tato hra vznikla. V indické tradici ani není důležité předávat pocty autorům, neboť oni sami cítí, že byly pouze prostředníkem "​Velké a nekonečné Boží moudrosti"​. Uvádí se, že je asi více jak 2000 let stará.
  
-Tato hra se původně nazývala Gyan Chaupad ​(anglický přepis ​sánskrtu). Gyan znamená ​vědění, Chaupad ​je hra s kostkou, tedy: Hra vědění. Světci a zřeci Indie ji sestavili jako klíč k vnitřním stavům a k poznání principů dharmy. Hra se svými hady, šípy a sedmdesáti dvěma poli dává klíč k vědění Véd Šruti, Smrti a Purán."+Tato hra se původně nazývala Gyan Chauper ​(anglický přepis ​sanskrtského ज्ञान चौपड़). Gyan znamená ​poznání a Chauper ​je hra s kostkou. Světci a zřeci Indie ji sestavili jako klíč k vnitřním stavům a k poznání principů dharmy. Hra se svými hady, šípy a sedmdesáti dvěma poli dává klíč k vědění Véd Šruti, Smrti a Purán.
  
 Při hře se člověk na hrací desce pohybuje z jednoho pole na druhé. Každé pole má název, který vyjadřuje vnitřní stav i úroveň. Každý název spouští činnost mysli a hráč začne přemýšlet o představách skrytých za slovy, dokud pole neopustí a nepřejde na další. Po několika minutách hry tak začne hrací deska hrát s myslí a intelektem hráče a stejně tak i s jeho egem. Při hře se člověk na hrací desce pohybuje z jednoho pole na druhé. Každé pole má název, který vyjadřuje vnitřní stav i úroveň. Každý název spouští činnost mysli a hráč začne přemýšlet o představách skrytých za slovy, dokud pole neopustí a nepřejde na další. Po několika minutách hry tak začne hrací deska hrát s myslí a intelektem hráče a stejně tak i s jeho egem.
  
-Původně hrací desku doprovázela kniha šlók – veršovaných nápěvů. Po každém hodu kostkou hráč zanotoval nápěv, který příslušel novému čtverci, novému stavu bytí. Šlóka popisovala význam a povahu místa, které čtverec představoval. Bohužel se tato kniha nápěvů ztratila a tak se musely napsat komentáře,​ které by ukázaly souvislosti filosofických idejí vyjádřených názory čtverců a také metody použití pro ty, kteří chtějí tuto hru hrát a poznávat. Každý ​sánskrtský ​termín má definovaný druhý význam podle kontextu tradice, ze které se hra rozšířila. Tyto definice, pokyny od světců (kteří hru hráli, když byli mladí a vstupovali do řádů), terminologie užitá na hrací desce a také vědomosti, které autor získal rodinnou tradicí, tvoří základ současných komentářů.+Původně hrací desku doprovázela kniha šlók – veršovaných nápěvů. Po každém hodu kostkou hráč zanotoval nápěv, který příslušel novému čtverci, novému stavu bytí. Šlóka popisovala význam a povahu místa, které čtverec představoval. Bohužel se tato kniha nápěvů ztratila a tak se musely napsat komentáře,​ které by ukázaly souvislosti filosofických idejí vyjádřených názory čtverců a také metody použití pro ty, kteří chtějí tuto hru hrát a poznávat. Každý ​sanskrtský ​termín má definovaný druhý význam podle kontextu tradice, ze které se hra rozšířila. Tyto definice, pokyny od světců (kteří hru hráli, když byli mladí a vstupovali do řádů), terminologie užitá na hrací desce a také vědomosti, které autor získal rodinnou tradicí, tvoří základ současných komentářů.
  
-Tvůrci hry v ní viděli především nástroj k porozumění vztahů individuálního já a Kosmického Vědomí. Pokud se hraje hra na této úrovni, dává hráči možnost oddělit se od iluze, na kterou je jeho osobnost pevně vázána. Pak ví, že se v jeho životě odráží makrokosmos. Ne jeho ztotožnění,​ ale hra kosmických sil určuje pád kostky, která pak zpětně determinuje směr jeho životní hry. A smyslem hry není nic menšího než osvobození vědomí z pasti materiálního světa a splynutí s Kosmickým Vědomím (Vaikunt ​lóka).+Tvůrci hry v ní viděli především nástroj k porozumění vztahů individuálního já a Kosmického Vědomí. Pokud se hraje hra na této úrovni, dává hráči možnost oddělit se od iluze, na kterou je jeho osobnost pevně vázána. Pak ví, že se v jeho životě odráží makrokosmos. Ne jeho ztotožnění,​ ale hra kosmických sil určuje pád kostky, která pak zpětně determinuje směr jeho životní hry. A smyslem hry není nic menšího než osvobození vědomí z pasti materiálního světa a splynutí s Kosmickým Vědomím (Vaikuntha ​lóka).
  
 Víc o této hře se můžete dozvědět: Víc o této hře se můžete dozvědět:
   * [[http://​www.sanatansociety.com/​hinduism_books/​hb_leela_karma.htm|Stránky hry]] na [[http://​www.sanatansociety.com/​|Sanatan Society]], organizaci žáků [[http://​www.sanatansociety.com/​artists_authors/​aa_harish_johari.htm|Harish Johari]], který přinesl tuto hru na západ   * [[http://​www.sanatansociety.com/​hinduism_books/​hb_leela_karma.htm|Stránky hry]] na [[http://​www.sanatansociety.com/​|Sanatan Society]], organizaci žáků [[http://​www.sanatansociety.com/​artists_authors/​aa_harish_johari.htm|Harish Johari]], který přinesl tuto hru na západ
   * [[http://​www.rozkvet.cz/​shop/​podstranky_shopu/​lila.htm|Popis jednoho z českých prodejců deskové hry]].   * [[http://​www.rozkvet.cz/​shop/​podstranky_shopu/​lila.htm|Popis jednoho z českých prodejců deskové hry]].
 +  * [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Gyan_chauper|Gyan chauper na Wikipedii]].
  
 Různé historické verze hry: Různé historické verze hry:
  • Poslední úprava: 2018/12/08 17:09
  • autor: Michal Bořek