Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
lightscribe [2012/07/26 19:33]
Ubuntu
lightscribe [2012/08/10 13:02] (aktuální)
Ubuntu
Řádek 1: Řádek 1:
-====== LightScribe ====== +#REDIRECT programy/práce ​daty/​lightscribe
- +
-**%%LightScribe%%** je technologie umožňuje pomocí některých mechanik vypálit na speciální CD a DVD média grafický popisek. Vaše mechanika musí tuto technologii podporovat, pokud ji chcete využít. +
- +
- +
-{{ .:​lightscribe.jpg }} +
- +
- +
-====== Instalace ====== +
-===== Ubuntu 32bit ===== +
-{{.:​package.png}} Ze stránek [[http://​lightscribe.com/​downloadsection/​linux/​index.aspx?​id=1372|lightscribe.com]] stáhněte DEB balík nejnovější verze LightScribe a ten [[nainstalujte]]. +
- +
-===== Ubuntu 64bit ===== +
-{{.:​note.png}} Pro 64bitový systém bohužel není k dispozici balík. Je tedy třeba použít balík 32bit. +
- +
-  * Nejdříve je třeba [[nainstalovat]] 32bitové knihovny pomocí balíku ''​ia32-libs''​. +
-  * Poté ze stránek [[http://​lightscribe.com/​downloadsection/​linux/​index.aspx?​id=1372|lightscribe.com]] stáhněte DEB balík nejnovější verze LightScribe. +
-  * Balík [[nainstalujte]] následujícím příkazem:​ +
-<​code>​ +
-sudo dpkg --force-architecture -i lightscribe-1.12.37.1-linux-2.6-intel.deb +
-</​code> ​ * Nakonec je třeba vytvořit odkazy na knihovny následujícími příkazy:​ +
-<​code>​ +
-sudo ln -s /usr/​lib/​liblightscribe.so.1 /​usr/​lib32/​ +
-sudo ln -s /​usr/​lib/​liblightscribe.so /​usr/​lib32/​ +
-sudo ldconfig +
-</​code>​ +
- +
-====== Programy ====== +
-===== LaCie LightScribe Labeler ===== +
- +
-**%%LaCie%% %%LightScribe%% Labeler** umožňuje na disky pomocí technologie %%LightScribe%% vypalovat připravené obrázky. +
- +
- +
-{{ .:​lacie.png?​400 }} +
- +
-{{.:​link.png}} Čtěte [[LaCie LightScribe Labeler]]. +
- +
-===== LightScribe Simple Labeler ===== +
- +
-{{.:​simple-labeler-logo.png}} **%%LightScribe%% Simple Labeler** je jednoduchý nástroj pro popis disku pomocí technologie LightScribe. Ve výchozím nastavení umožňuje zapsat pouze dva řádky textu a případně vybrat jeden ze sedmi grafických rámečků. +
- +
- +
-{{ .:​simple-labeler-1.png?​400 }} +
- +
- +
-{{.:​link.png}} Čtěte [[LightScribe Simple Labeler]]. +
- +
-====== Tipy, triky ====== +
-===== Zvýšení kontrastu ===== +
-{{.:​art.png}} Ve výchozím nastavení je kontrast vypalovaného popisku omezen. Omezení je možné odstranit, čímž zvýšíte kvalitu popisu, ale také prodloužíte čas potřebný k jeho vypálení. To je možné udělat pomocí následujícího příkazu a vybrání možnosti s číslem //1//: +
-<​code>​ +
-sudo /​usr/​lib/​lightscribe/​elcu.sh +
-</​code>​ +
-====== Odstranění ====== +
-{{.:​clear.png}} [[Odstraňte]] balík ''​lightscribe''​. +
- +
-{{.:​info.png}} Pokud používáte **64bitový systém**, je třeba balík odstranit následujícím příkazem:​ +
-<​code>​ +
-sudo dpkg -r lightscribe +
-</​code>​ +
-====== Odkazy ====== +
-  * [[http://​www.lightscribe.com|Oficiální stránky technologie]]+
  • Poslední úprava: 2012/08/10 13:02
  • autor: Ubuntu