Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
lightscribe_simple_labeler [2012/07/26 19:35]
Ubuntu
lightscribe_simple_labeler [2012/08/10 13:06] (aktuální)
Ubuntu
Řádek 1: Řádek 1:
-====== LightScribe Simple Labeler ====== +#REDIRECT programy/práce_s_daty/lightscribe_simple_labeler
- +
-{{.:​simple-labeler-logo.png}} **%%LightScribe%% Simple Labeler** je jednoduchý nástroj popis CD a DVD médií pomocí technologie [[LightScribe]]. Ve výchozím nastavení umožňuje zapsat pouze dva řádky textu a případně vybrat jeden ze sedmi grafických rámečků. +
- +
-<WRAP centeralign>​ +
-{{.:​simple-labeler-1.png?​250}} {{.:​simple-labeler-2.png?​250}} +
-</WRAP> +
- +
-====== Instalace ====== +
-{{.:​note.png}} Pro běh aplikace je třeba mít v systému nainstalovanou **podporu [[LightScribe]]**. +
- +
-{{.:​package.png}} Ze stránek [[http://​www.lightscribe.com/​downloadsection/​linux/​index.aspx?​id=1374|lightscribe.com]] stáhněte DEB balík nejnovější verze LightScribe Simple Labeler a ten [[nainstalujte]]. +
- +
-{{.:​info.png}} Pokud používáte **64bitový systém**, je třeba balík nainstalovat následujícím příkazem:​ +
-<​code>​ +
-sudo dpkg --force-architecture -i lightscribeApplications-1.10.19.1-linux-2.6-intel.deb +
-</​code>​ +
- +
-====== Použití ====== +
-{{.:​exec.png}} Program se spouští pomocí příkazu následujícího příkazu. Můžete si snadno vytvořit [[spouštěč]]. +
-<​code>​ +
-/​opt/​lightscribeApplications/​SimpleLabeler/​SimpleLabeler +
-</​code>​ +
-====== Tipy, triky ====== +
-===== Potisk celé plochy CD/DVD ===== +
-V podadresářích ''/​opt/​lightscribeApplications/​%%SimpleLabeler%%/​content/​images/​borders''​ jsou uloženy soubory výchozích sedmi grafických vzorků. Vyberte si jeden z nich jako vzor, který upravíme:​ +
- +
-  * ''/​fullsize''​ = adresář obsahující grafické podklady pro pálení - ''​fsXXXXX.png''​ +
-  * ''/​metadata''​ = adresář s xml soubory ''​mdXXXXX.xml''​ - popisují odpovídající ''​fsXXXXX.png''​ soubory, definují např. název vzorku a barvu písma +
-  * ''/​thumbnails''​ = adresář s náhledy velkých obrázků - ''​thXXXXX.png''​ +
- +
-Pro vytvoření libovolného potisku tedy stačí: +
- +
- +
-  - v adresáři ''​fullsize''​ vytvořit vlastní ''​fsXXXXX.png''​ obrázek o rozměrech 2773x2773 pixelů +
-  -  v adresáři ''​metadata''​ vytvořit soubor metadat ''​mdXXXXX.xml'',​ upravit název vzorku nebo barvu písma (jako vzor lze použít některý z již existujících .xml souborů, pokud budete mít problém s použitým kódováním utf-16, uložte v utf-8 a patřičně změňte i hlavičku xml souboru) +
-  - v adresáři ''​thumbnails''​ vytvořit náhled ''​thXXXXX.png''​ o rozměru 86x86 pixelů +
- +
-Podadresáře ''​fullsize'',​ ''​metadata''​ i ''​thumbnails''​ vlastní [[Root sudo|root]],​ takže před uložením vlastního souboru buď změňte vlastnictví na sebe: +
-<​code>​ +
-sudo chown $USER /​opt/​lightscribeApplications/​SimpleLabeler/​content/​images/​borders/​* +
-</​code>​nebo povolte zápis pro všechny: +
-<​code>​ +
-sudo chmod 777 /​opt/​lightscribeApplications/​SimpleLabeler/​content/​images/​borders/​* +
-</​code>​ +
-Znaky ''​XXXXX''​ v názvech souboru nahraďte libovolným číslem. Soubory, které k sobě patří v jednotlivých podadresářích musejí mít stejné číslo. +
- +
-Po restartu Simple Labeleru se v nabídce vzorků objeví váš nový potisk. +
- +
-====== Odstranění ====== +
-{{.:​clear.png}} [[Odstraňte]] balík ''​lightscribeApplications''​. +
- +
-{{.:​info.png}} Pokud používáte **64bitový systém**, je třeba balík odstranit následujícím příkazem:​ +
-<​code>​ +
-sudo dpkg -r lightscribeApplications +
-</​code>​ +
-====== Odkazy ====== +
-  * [[http://​www.lightscribe.com/​downloadSection/​linux/​index.aspx?​id=815|Domovská stránka programu]] +
-  * Podobné programy +
-    * [[LaCie LightScribe Labeler]]+
  • Poslední úprava: 2012/08/10 13:06
  • autor: Ubuntu