Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
linuxové_značení_disků [2012/07/26 19:51]
Ubuntu
linuxové_značení_disků [2012/08/10 21:46] (aktuální)
Ubuntu
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Linuxové značení disků ====== +#REDIRECT systém/datová úložiště/linuxové_značení_disků
- +
-{{.:​disk.png}} Při práci s diskovými oddíly můžete často potřebovat znát **linuxové označení disků a oddílů**, na kterých máte svoje data. Tento návod vám ukáže, jak toto označení zjistit. +
- +
-{{.:​info.png}} Pro značení disků v Ubuntu se používají dva systémy [[#Standardní značení|standardní značení]] a [[#​UUID|UUID]]. Ačkoli druhý jmenovaný je modernější a stále více se používá, měli byste se seznámit s oběma způsoby. +
- +
-====== Standardní značení ====== +
- +
-Standardně se v Linuxu (a tedy též v Ubuntu) disky a diskové oddíly zobrazují jako soubory v [[Adresářová struktura|adresáři]] ''​/dev''​ pojmenované stylem ''​%%sdxY%%'',​ kde ''​x''​ je malé písmeno a ''​Y''​ číslo - označení se pak tedy zapisuje například jako ''/​dev/​sda1'',​ což značí první oddíl na prvním disku v počítači+
- +
-===== Zjištění označení disku ===== +
- +
-==== Grafické rozhraní ==== +
- +
-{{.:​navigate.png}} Z hlavní nabídky [[Unity:​Dash|Dash]] si z kategorie **Přizpůsobení** spusťte **Diskový nástroj**. +
- +
-V levém sloupci aplikace si vyberte disk, o němž chcete zjistit informace. V pravé části se vám pak zobrazí jak označení disku, tak jednotlivé oddíly (svazky) na disku se nacházející. Na grafickém diagramu vyberte oddíl o němž chcete získat informace, označení disku naleznete v kolonce ​//​Zařízení//​. +
- +
-{{ .:​diskovy_nastroj.png?​600 }} +
- +
-{{.:​link.png}} Podrobný popis tohoto programu a jeho dalších funkcí naleznete v návodu [[Diskový nástroj]]. +
- +
-==== Terminál ==== +
- +
- +
-{{.:​terminal.png}} Spusťte si [[Terminál]] a v něm zadejte příkaz: +
- +
-<​code>​ +
-sudo fdisk -l +
-</​code>​Měl by se vám zobrazit výstup podobný tomuto: +
- +
-{{ .:fdisk.png }} +
- +
-Na výstupu vidíte seznam disků a oddílů. V tomto konkrétním případě je k dispozici jen jeden disk **/​dev/​sda**,​ který má 4 oddíly **/​dev/​sda1**,​ **/​dev/​sda2**,​ **/​dev/​sda3** a **/​dev/​sda5**. U každého oddílu je zobrazena jeho velikost v bytech a typ souborového systému. Z toho je vidět, že: +
-  * **/​dev/​sda1** má velikost přibližně 2,6GB a je typu NTFS (takže zřejmě oddíl s Windows) +
-  * **/​dev/​sda2** má velikost přibližně 3,5GB a je typu Linux (zde je nainstalované Ubuntu) +
-  * **/​dev/​sda3** je rozšířený oddíl, tzn. takový virtuální,​ který umí obsahovat další oddíly. Ten nás nezajímá. +
-  * **/​dev/​sda5** má velikost přibližně 220MB a je typu Linux swap, tzv. odkládací oddíl. Ten nás také nezajímá. +
- +
-Tímto způsobem si můžete zjistit, na kterých oddílech je nainstalovaný jaký systém, tudíž se kterými oddíly je nutno pracovat, pokud provádíte nějaké změny na disku (změny velikostí oddílů, obnova [[GRUB|GRUBu]],​ apod). +
- +
-====== UUID ====== +
- +
-Protože výše uvedené //​standardní značení// není unikátní (označení se přidělují podle pořadí, ve kterém jsou jednotlivé disky/​oddíly připojeny),​ využívá Ubuntu pro značení jednotlivých oddílů systém [[UUID]], který při vytvoření přiřadí každému oddílu unikátní řetězec sloužící pro jeho identifikaci. +
- +
-Oba systémy značení fungují souběžně a je možné používat libovolný z nich, vzhledem ke své unikátnosti a tedy větší spolehlivosti je častěji využíváno značení UUID. +
- +
-{{.:​link.png}} Pro bližší informace navštivte článek [[UUID]]. +
- +
-====== Odkazy ====== +
-  * [[http://​www.linuxexpres.cz/​praxe/​diskoteka-v-systemu|Diskotéka v systému]] {{.:​cz.png}}+
  • Poslední úprava: 2012/08/10 21:46
  • autor: Ubuntu