Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
maple [2012/07/26 12:16]
Ubuntu
maple [2012/07/29 08:43] (aktuální)
Ubuntu
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Maple ====== +#REDIRECT Programy/Věda vzdělání/Maple
- +
-**Maple** je komerční počítačový algebraický systém disponující symbolickým i numerickým počtem. Je mocným nástrojem při řešení matematických a inženýrských problémů. Specialitou Maplu je i vykreslování grafů. Kromě klasických dvou i třírozměrných grafů zvládá i pokročilejší funkce jako animace, vektorová pole a další. +
- +
- +
-{{ .:​maple.png?​500 }} +
- +
- +
-{{.:​info.png}} Svobodnou alternativu k programu Maple představuje [[http://​www.5z.com/​jirka/​genius.html|Genius Math Tool]] (program obsahuje nápovědu v češtině a disponuje grafickým rozhraním) nebo [[http://​wiki.axiom-developer.org/​FrontPage|Axiom]] (program je ovládán výhradně z příkazové řádky). +
- +
-===== Instalace ===== +
- +
-{{.:​cd.png}} Pokud instalujete Maple z CD, napřed zkopírujte vše potřebné (pravděpodobně složku ''​Linux''​ a instalátor ''​installMapleLinuxSU''​) do vašeho počítače,​ například do adresáře ''​Maple''​ ve vašem domovském adresáři. +
- +
-Maple předpokládá,​ že je v systému obsažena knihovna ''​libstdc++-libc6.1-1.so.2'',​ kterou potřebuje [[Java]], ale instalátor to nikterak neověřuje. ​Ubuntu je ovšem k dispozici novější verze knihovny ''​libstdc++-3-libc6.2-2-2.10.0.so'', ​proto je nutné vytvořit symbolický link, který při odkazu na starou knihovnu odkáže na novu. V [[Terminálu]] tedy spusťte příkaz +
- +
-<​code>​ +
-sudo ln -s /​usr/​lib/​libstdc++-3-libc6.2-2-2.10.0.so /​usr/​lib/​libstdc++-libc6.1-1.so.2 +
-</​code>​ +
-Instalaci spusťte [[Terminál|příkazem]] +
- +
-<​code>​ +
-sudo sh ~/​Maple/​installMapleLinuxSU +
-</​code>​ +
-a dále se řiďte pokyny grafického instalátoru. Po zadání sériového čísla je nutné vybrat cílový adresář instalace, zvolte například ''/​opt/​maple9''​. +
- +
-===== Spuštění ===== +
- +
-Pro spuštění je vhodné vytvořit symbolický odkaz na spustitelný soubor Maple. +
- +
-Otevřte [[Terminál]] a použijte příkaz +
- +
-<​code>​ +
-sudo ln -s /​opt/​maple9/​bin/​maple /​usr/​local/​bin/​maple +
-</​code>​ +
-Nyní už lze spustit program [[Terminál|příkazem]] ''​maple''​. +
- +
-Pomocí voleb k příkazu ''​maple''​ můžeme spustit různé druhy pracovního prostředí,​ které program Maple nabízí: +
-<​code>​ +
-maple       ​textový režim, vhodné např. při výpočtech na vzdáleném serveru +
-maple -cw   ​classical Maple worksheet (nepotřebuje Javu) +
-maple -x    new Maple worksheet (potřebuje Javu) +
-</​code>​ +
-{{.:​launcher.png}} Pro usnadnění práce doporučujeme vytvořit si na panelu nebo ploše [[Spouštěč|spouštěč]]. +
- +
-===== Problémy ===== +
- +
-==== Chybějící knihovny ==== +
- +
-Pokud se vám při pokusu o spuštění instalátoru zobrazí chyby poukazující na chybějící knihovny, otevřte [[Terminál]] a použijte následující příkazy pro úpravu instalátoru. +
- +
-<​code>​ +
-cd ~/​Maple/​Linux/​Disk1/​InstData/​VM +
- +
-cp LinuxInstaller.bin LinuxInstaller.bin.bak +
- +
-cat LinuxInstaller.bin.bak | sed "​s/​export LD_ASSUME_KERNEL/#​xport LD_ASSUME_Kernel/"​ > LinuxInstaller.bin +
- +
-cd ~/Maple +
-</​code>​ +
-a spusťte instalátor znovu. +
- +
- +
- +
- +
-<​code>​ +
-##Preparing to install... +
-##​Extracting the JRE from the installer archive... +
-##Unpacking the JRE... +
-##​Extracting the installation resources from the installer archive... +
-##​Configuring the installer for this system'​s environment... +
-##awk: error while loading shared libraries: libdl.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory +
-##dirname: error while loading shared libraries: libc.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory +
-##/bin/ls: error while loading shared libraries: librt.so.1: cannot open shared object file: No suchfile or directory +
-##basename: error while loading shared libraries: libc.so.6: cannot open shared object file: No suchfile or directory +
-##dirname: error while loading shared libraries: libc.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory +
-##basename: error while loading shared libraries: libc.so.6: cannot open shared object file: No suchfile or directory +
-##hostname: error while loading shared libraries: libc.so.6: cannot open shared object file: No suchfile or directory +
- +
-##Launching installer... +
- +
-##grep: error while loading shared libraries: libc.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory +
-##/​tmp/​install.dir.25380/​Linux/​resource/​jre/​bin/​java:​ error while loading shared libraries: libpthread.so.0:​ cannot ##open shared object file: No such file or directory +
-## +
-</​code>​ +
- +
- +
- +
-<​code>​ +
-##vim -b +2134 LinuxInstaller.bin +
-## +
-</​code><​code>​ +
-##        export LD_ASSUME_KERNEL +
-## +
-</​code><​code>​ +
-##Preparing to install... +
-##​Extracting the JRE from the installer archive... +
-##Unpacking the JRE... +
- +
-##gzip: /​tmp/​install.dir.6146/​Linux/​resource/​vm.tar.Z:​ not in gzip format +
- +
-##gzip: /​tmp/​install.dir.6146/​Linux/​resource/​vm.tar.Z:​ not in gzip format +
- +
-##gzip: /​tmp/​install.dir.6146/​Linux/​resource/​vm.tar.Z:​ not in gzip format +
-##The included VM could not be uncompressed (GZIP/​UNCOMPRESS). Please try to +
-##download the installer again and make sure that you download using '​binary'​ +
-##​mode. ​ Please do not attempt to install this currently downloaded copy. +
-## +
-</​code>​ +
- +
- +
- +
-===== Odkazy ===== +
- +
-  * [[http://​maplesoft.com|Domovská stránka programu]] {{.:​en.png}} +
-  * [[http://​www.fi.muni.cz/​~hrebicek/​maple/|Klub uživatelů ​Maple]] {{.:​cz.png}}+
  • Poslední úprava: 2012/07/29 08:43
  • autor: Ubuntu