Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

matlab [2012/07/16 08:05]
Ubuntu vytvořeno
matlab [2012/07/29 08:42] (aktuální)
Ubuntu
Řádek 1: Řádek 1:
-====== MATLAB ====== +#REDIRECT Programy/Věda vzdělání/MATLAB
- +
-**MATLAB** je komerční prostředí pro numerické výpočty, počítačové simulace a numerické výpočty diferenciálních rovnic (rozšíření ​//​Simulink//​). +
- +
- {{ .:​matlab.png?​450 }} +
- +
-{{:​info.png}} Svobodnou alternativu k MATLABu představují programy [[http://​www.gnu.org/​software/​octave/​|Octave]] a [[http://​www.scilab.org/​|Scilab]]. +
- +
-====== Instalace ====== +
- +
-{{:​warning.png}} Před instalací nezapomeňte,​ že budete potřebovat soubor s adresami a nastavením licenčních serverů, který byste měli získat od distributora vaší kopie. MATLAB k provozu vyžaduje spojení s některým z těchto licenčních serverů, ​proto jej nelze provozovat bez připojení k síti Internet. +
- +
-{{:cd.png}} Do mechaniky vložte instalační DVD nebo [[Připojení obrazu média|připojte]] jeho obraz a níže uvedeným [[Terminál|příkazem]] spusťte instalátor +
- +
-<​code>​ +
-sudo sh /​media/​cdrom0/​install +
-</​code>​ +
-====== Spuštění ====== +
- +
-{{:​info.png}} Pokud jste při instalaci zvolili jiný adresář než ''​/usr'',​ musíte napřed vytvořit odkaz, abyste mohli Matlab snadněji spouštět. +
- +
-<​code>​ +
-sudo ln -s /​cesta_k_instalaci_matlabu/​matlab/​bin/​matlab /​usr/​local/​bin/​matlab +
-</​code>​ +
- +
-{{:​terminal.png}} Matlab spustíte [[Terminál|příkazem]] ''​matlab''​. +
- +
-Pro další možnosti spouštění můžete využít některý z následujících parametrů. Použití ''​matlab -volby''​. +
- +
-<​code>​ +
--nodesktop ​            ​Zapne ​MATLAB ​v konzoli místo grafického rozhraní - mnohem rychlejší načítání. +
--nosplash ​             Nezobrazuje otravný obrázek při startu MATLABu. +
--nojvm ​                ​Nezapne podporu Javy. Také to způsobí vypnutí grafického rozhraní (-nodesktop). +
--r "​příkaz" ​           Zapne MATLAB a vykoná zadaný příkaz. +
--h                     ​Ukáže více parametrů pro MATLAB. +
-</​code>​ +
-{{.:​example.png}} Příklad: ''​matlab -nojvm -nosplash -r "​1+1"''​ +
- +
-====== Odkazy ====== +
- +
-  * [[http://​www.mathworks.com/​|Domovská stránka programu]] {{:​en.png}} +
-  * [[http://​www.humusoft.cz/​produkty/​matlab/​index.php?​lang=cz&​p1=1&​p2=1|HumuSoft]] - stránky českého distributora MATLAB +
-  * [[http://​artax.karlin.mff.cuni.cz/​~beda/​cz/​matlab/​primercz/​matlab-primer.html|Matlab Primer]] - český překlad návodu k použití aplikace+
  • Poslední úprava: 2012/07/29 08:42
  • autor: Ubuntu