Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
mpd [2012/07/16 08:03]
Ubuntu
mpd [2012/08/15 20:10] (aktuální)
Ubuntu
Řádek 1: Řádek 1:
-====== MPD ====== +#REDIRECT programy/multimédia/hudební ​přehrávače/​mpd
- +
-**Music Player Daemon** je netradiční,​ avšak velice mocný hudební přehrávač,​ který běží jako daemon. Skládá se ze dvou částí: serveru (daemona) a klienta, které mohou běžet na různých počítačích (ale nemusí). +
- +
-Toho můžete využít tak, že budete přehrávat hudbu na stolním počítači (případně serveru) s kvalitními reproduktory,​ ale budete ho ovládat pohodlně z dálky například pomocí laptopu. +
- +
-MPD je možné využívat také jako náhradu za běžný přehrávač,​ například [[Rhythmbox]]. +
- +
- +
-{{ .:gmpc.png |Snímek klienta gmpc}} +
- +
- +
-====== Daemon ====== +
-{{:​server.png}} Daemon je program, který to celé řídí. Tam, kde je instalovaný,​ se přehrává hudba. Nemá žádné grafické rozhraní a běží jako služba. +
- +
-==== Instalace ==== +
- +
-{{:​apt.png}} [[Nainstalujte]] balík [[apt://​mpd|mpd]] +
- +
-==== Konfigurace ==== +
-{{:​editor.png}} Konfigurace programu se provádí pomocí souboru ''/​etc/​mpd.conf''​ . +
- +
-=== Důležité parametry konfiguračního souboru === +
-<​code>​ +
-Adresář s hudebnímy soubory +
-music_directory "​/media/tdata/​public/​hudba"​ +
-# Adresa serveru +
-bind_to_address "​localhost"​ +
-# Port na kterém daemon běží +
-port "​6600"​ +
-# Příklad konfigurace zvukového výstupu +
-audio_output { +
-        type                    "​alsa"​ +
-        name                    "Sound Card"​ +
-        options ​                "​dev=dmixer"​ +
-        device ​                 "​plug:​dmix"​ +
-+
-# Nastavení ovládání hlasitosti (pokud je nastaveno "​hardware",​ +
-# tak nelze měnit hlasitost ​přehrávače+
-mixer_type "​software"​ +
-</​code>​ +
-Pro podrobnější informace o parametrech navštivte [[http://​mpd.wikia.com|stránky projektu]] {{:​en.png}} +
- +
- +
-=== Restart MPD === +
-{{:​terminal.png}} Po konfiguraci je potřeba MPD restartovat [[Terminál|příkazem]] +
- +
-<​code>​ +
-sudo service mpd restart +
-</​code>​ +
-V případě úspěšné instalace a konfigurace bude výstup vypadat přibližně takto +
- +
-<​code>​ +
- * Stopping Music Player Daemon mpd                              [ OK ] +
- * Starting Music Player Daemon mpd                              [ OK ] +
-</​code>​ +
-==== Přidání písniček ==== +
-Přidat svoji databázi hudby můžete dvěma způsoby. Buď změnou hudební složky ve [[MPD#​Konfigurace|výše uvedeném]] konfiguračním souboru, nebo přidáním symbolických odkazů do výchozí hudební složky. +
- +
-Odkazy vytvoříte jednoduše pomocí příkazu do [[Terminál|terminálu]] +
- +
-<​code>​ +
-sudo ln -s <<​SLOŽKA VAŠICH HUDEBNÍCH SOUBORŮ>>​ /​usr/​share/​mpd/​music +
-</​code>​ +
-====== Klienti ====== +
-{{:​computer.png}} Klient slouží pro ovládání MPD, existuje nepřeberné množství klientů pro jakékoliv platformy, z kterých si vybere každý. +
- +
-==== Konzolové ==== +
-  * **MPC** - nejjednodušší MPD klient, ovládá se pomocí jednoduchých [[Terminál|příkazů]] (např. ''​mpc play''​ ) +
-    * Více informací získáte [[Terminál|příkazem]] ''​man mpc''​ +
-    * [[Nainstalujte]] balík [[apt://​mpc|mpc]] +
- +
-==== Grafické ==== +
-  * **GMPC** - uživatelsky velice přívětivý klient pro GNOME +
-    * Vhodný jako základní klient pro ovládání +
-    * Více informací [[http://​gmpc.wikia.com/​wiki/​Gnome_Music_Player_Client|na stránkách projektu]] {{:​en.png}} +
-    * [[Nainstalujte]] balík [[apt://​gmpc|gmpc]] +
- +
-==== Webové ==== +
-Pro instalaci webové klienta je většinou nutný webový server - např. [[Apache s MySQL a PHP|Apache]]. Instalace se většinou provádí pouhým nakopírováním do ''/​var/​www''​ . +
-  * **RelaXX** - příjemný a propracovaný webový klient, postavený na AJAXu +
-    * Více informací a stažení [[http://​sourceforge.net/​projects/​relaxx/​|zde]] {{:​en.png}} +
-  * **Php Mp2** - oficální klient s širokou možností nastavení +
-    * Více informací [[http://​mpd.wikia.com/​wiki/​Client>​PhpMp2|zde]] {{:​en.png}} +
-  * **Orange Player** - velmi jednoduchý webový klient +
-    * Více informací a stažení [[http://​sourceforge.net/​projects/​orangeplayer|zde]] {{:​en.png}} +
- +
-==== Další ==== +
-  * **Mpd-applet** - GNOME applet do lišty +
-    * Více informací [[http://​mpd.wikia.com/​wiki/​Client>​Mpd-applet|zde]] {{.:​en.png}} +
-    * Pozn.: Jiná možnost, jak vyrobit vlastní GNOME-applet pro ovládání MPD je uvedena v [[MPD#​Vlastn.2BAO0_gnome-applet|návodu níže]] +
-  * **empcd** - ovládání MPD pomocí vstupního zařízení,​ například klávesnice +
-    * Více informací [[http://​mpd.wikia.com/​wiki/​Client>​Empcd|zde]] {{.:​en.png}} +
- +
- +
-{{:​note.png}} Zde je uvedeno pouze pár základních klientů. Existují ale také klienti například pro iPhone, AppleTV, Windows Mobile, Mac, ... +
- +
-{{:​link.png}} Pro více informací o klientech navštivte [[http://​mpd.wikia.com/​wiki/​Clients| oficiální databázi]] {{.:​en.png}} +
- +
-====== Typy a triky ====== +
- +
-==== Dálkové ovládání ==== +
-{{:​warning.png}} Tento návod vyžaduje nainstalovaný klient [[apt://​mpc|mpc]] Pro nastavení se předpokládá,​ že máte funkční [[Dálkové ovládání|lirc]] +
- +
-{{:​editor.png}} Nastavení se provádí editací souboru ''/​etc/​lirc/​lircrc''​ (pokud neexistuje, je nutné vytvořit). +
- +
-Ukázka konfigurace ''/​etc/​lirc/​lircrc''​ +
-<​code>​ +
-# Spustit přehrávání MPD +
-begin +
- prog = irexec +
- remote = * +
- button = KEY_POWER #Jméno klávesy dálkového ovladače +
- repeat = 0 #Kolikrát se příkaz bude opakovat +
- config = mpc -h <<​adresa_serveru_MPD>>​ play #Samotný příkaz pomocí mpc +
-end +
- +
-# Stejným způsobem nastavíte další akce pro další tlačítka +
-</​code>​ +
-==== Přehrání webového rádia ==== +
-Pokud chcete poslouchat webové rádio přes MPD, stačí vytvořit soubor ''​.m3u''​ ve slože ''/​var/​lib/​mpd/​playlists''​ s následujícím obsahem. +
-<​code>​ +
-# Každý řádek obsahuje jednu stanici +
-# CRo1 +
-http://​netshow.play.cz:​8000/​cro1128aac +
-# CRo4 Wave +
-http://​62.44.1.26:​8000/​crowave128aac +
-</​code>​ +
-==== Vlastní gnome-applet ==== +
-{{:​warning.png}} Tento návod vyžaduje nainstalovaný klient [[apt://​mpc|mpc]] +
- +
-{{:​launcher.png}} Pokud chcete ovládat MPD pomocí tlačítka na panelu, tak stačí vytvořit [[Spouštěč|spouštěč]] na ploše. +
-  * Vyberte //aplikace v terminálu//​ +
-  * Zvolte název +
-  * Do položky //​příkaz//​ uveďte: +
-    * Pro pozastavení - `mpc -h  toggle +
-    * Pro další písničku - `mpc -h  next +
-    * viz [[Terminál|příkaz]] ''​man mpc''​ +
-  * Volitelně si zvolte ikonku +
-  * Potvrďte a přetáhněte [[Spouštěč|spouštěč]] na [[GNOME Panel|panel]] +
- +
-==== Zobrazení stavu MPD na LCD ==== +
-{{:​note.png}} Pokud vlastníte USB LCD displej můžete si na něm nechat zobrazovat informace o přehrávání. +
-  * [[http://​mpd.wikia.com/​wiki/​Client>​Lcd-stuff|LCD-Stuff]] {{:​en.png}} +
-  * [[http://​mpd.wikia.com/​wiki/​Client>​Lcd4linux|Lcd4linux]] {{:​en.png}} +
- +
-====== Řešení problémů ====== +
- +
-==== Velmi nízká hlasitost ==== +
-{{:​speaker.png}} Pokud vám běží daemon na počítači bez grafického rozhraní, tak se vám může stát, že zvuk není téměř slyšet. +
-Pokud hrajete přes Alsa-mixer, tak stačí spustit příkaz: +
-<​code>​ +
-alsamixer +
-</​code>​a nastavit požadovanou hlasitost. +
- +
-====== Odkazy ====== +
-  * [[http://​www.root.cz/​clanky/​mpd-music-player-daemon/​|MPD na Root.cz]] {{:​cz.png}} +
-  * [[http://mpd.wikia.com|Stránky projektu]] {{:en.png}}+
  • Poslední úprava: 2012/08/15 20:10
  • autor: Ubuntu