Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

mucommander [2012/07/28 11:59]
Ubuntu vytvořeno
mucommander [2012/08/07 18:26] (aktuální)
Ubuntu
Řádek 1: Řádek 1:
-====== muCommander ====== +#REDIRECT ​programy/práce ​daty/​mucommander
-{{.:​mucommander-icon.png}} Pro práci s dokumenty je efektivní využívat souborové manažery, které svými funkcemi urychlují a zpřehledňují práci s nimi. Velmi dobrou alternativou je **muCommander**,​ který funguje nejen pod Linuxem, ale i pod Mac OS X a Windows, což může být výhodné, pokud využíváte střídavě právě tyto platformy. +
- +
- +
-{{ .:​mucommander.png?​450 }} '' ​ ''​ [[http://​www.mucommander.com/​screenshots/​|další obrázky]] +
- +
-====== Instalace ====== +
-{{.:​package.png}} Ze [[http://​www.mucommander.com/​index.php#download|stránek programu]] si stáhněte balík pro debian a poklikáním nainstalujte. +
- +
-Případně si můžete [[http://​wiki.ubuntu.cz/​P%C5%99id%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD%20zdroj%C5%AF|přidat repozitář]] programu a instalovat přímo z Ubuntu, také budete dostávat pravidelné aktualizace. Podrobnější informace jsou [[http://​apt.mucommander.com/​|zde]]. +
- +
-{{.:​info.png}} Ze stejných stránek si pomocí technologie //​Webstart//​ můžete spustit program "​naživo",​ přímo z webových stránek, bez potřeby jakékoliv instalace. +
- +
-====== Spuštění ====== +
-Program bohužel nevytvoří ikonu v nabídce Aplikace, ale můžete jej spustit příkazem ''​mucommander''​. Tudíž si pro něj můžete lehce na ploše vytvořit [[Spouštěč|spouštěč]]. +
- +
-====== Vlastní příkazy ====== +
-Kliknutím na soubor pravým tlačítkem myši se v kontextovém menu zobrazí položka "''​Otevřít pomocí...''"​ a pravděpodobně bude šedá, neaktivní. Zprovozní se přidáním a následnou editací souboru ''​commands.xml'',​ který se přidá do instalačního adresáře programu (tj.: ''​~/​.mucommander''​). +
-Soubor může vypadat např. takto: +
- +
-<​code>​ +
-<?xml version="​1.0"​ encoding="​UTF-8"?>''​ +
-<​commands>​ +
-<command alias="​Epiphany"​ value="/​usr/​bin/​epiphany $f"/>​ +
-<command alias="​Evince"​ value="/​usr/​bin/​evince $f"/>​ +
-<command alias="​F-spot"​ value="/​usr/​bin/​f-spot $f"/>​ +
-<command alias="​Foxit"​ value="/​opt/​foxitreader/​FoxitReader $f"/>​ +
-<command alias="​Geany"​ value="/​usr/​bin/​geany $f"/>​ +
-<command alias="​Gimp"​ value="/​usr/​bin/​gimp $f"/>​ +
-<command alias="​Inkscape"​ value="/​usr/​bin/​inkscape $f"/>​ +
-<command alias="​Nautilus"​ value="/​usr/​bin/​nautilus $f"/>​ +
-<command alias="​OOo Writer"​ value="/​usr/​bin/​oowriter $f"/>​ +
-<command alias="​VLC"​ value="/​usr/​bin/​vlc $f"/>​ +
-</​commands>​ +
-</​code>​ +
- +
-Jedná se o XML soubor. Obecně k syntaxi: +
-  * ''​alias''​ → název položky v kontextové nabídce +
-  * ''​value''​ → příkaz pro spuštění vybraného programu (''/​usr/​bin/​...''​ je pro běžně instalované ​programy, např. ''​/opt/​...''​ je pak konkrétní cesta k dodatečně instalovanému programu ​uživatelským umístěním) +
-  * ''​$f''​ → proměnná zahrnující označený soubor +
- +
-{{ .:​mucommander_commandsXML.png?​250 }} +
- +
-====== Odstranění ====== +
-{{.:​clear.png}} [[Instalace programů|Odstraňte]] balík ''​mucommander''​. +
- +
-====== Odkazy ====== +
-  * [[http://www.mucommander.com/​|Domovská stránka muCommander]] +
-  * [[http://​www.linuxexpres.cz/​software/​mucommander-dvoupanelovy-spravce-souboru-v-jave|MuCommander - dvoupanelový správce souborů v Javě]] +
-  * [[http://​trac.mucommander.com/​wiki/​CommandsXml|Další informace k souboru ''​commands.xml''​ na wiki-stránkách programu]]+
  • Poslední úprava: 2012/08/07 18:26
  • autor: Ubuntu