Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
nagios [2012/07/26 13:22]
Ubuntu
nagios [2013/07/25 13:30] (aktuální)
94.113.12.172
Řádek 160: Řádek 160:
 define command{ define command{
         command_name ​   notify-host-by-email         command_name ​   notify-host-by-email
-        ​c        ​command_line ​   /​usr/​bin/​printf "​%b"​ "***** Nagios *****\n\nNotification Type: $NOTIFICATIONTYPE$\nHost:​ $HOSTNAME$\nState:​ $HOSTSTATE$\nAddress:​ $HOSTADDRESS$\nInfo:​ $HOSTOUTPUT$\n\nDate/​Time:​ $LONGDATETIME$\n"​ | sendEmail -s $USER5$ -t $CONTACTEMAIL$ -f $USER6$ -v -l /​var/​log/​sendEmail -u "** $NOTIFICATIONTYPE$ Host Alert: $HOSTNAME$ is $HOSTSTATE$ **" -m "***** Nagios *****\n\nNotification Type: $NOTIFICATIONTYPE$\nHost:​ $HOSTNAME$\nState:​ $HOSTSTATE$\nAddress:​ $HOSTADDRESS$\nInfo:​ $HOSTOUTPUT$\n\nDate/​Time:​ LONGDATETIME$\n"​+        command_line ​   /​usr/​bin/​printf "​%b"​ "***** Nagios *****\n\nNotification Type: $NOTIFICATIONTYPE$\nHost:​ $HOSTNAME$\nState:​ $HOSTSTATE$\nAddress:​ $HOSTADDRESS$\nInfo:​ $HOSTOUTPUT$\n\nDate/​Time:​ $LONGDATETIME$\n"​ | sendEmail -s $USER5$ -t $CONTACTEMAIL$ -f $USER6$ -v -l /​var/​log/​sendEmail -u "** $NOTIFICATIONTYPE$ Host Alert: $HOSTNAME$ is $HOSTSTATE$ **" -m "***** Nagios *****\n\nNotification Type: $NOTIFICATIONTYPE$\nHost:​ $HOSTNAME$\nState:​ $HOSTSTATE$\nAddress:​ $HOSTADDRESS$\nInfo:​ $HOSTOUTPUT$\n\nDate/​Time:​ LONGDATETIME$\n"​
 } }
  
  • Poslední úprava: 2013/07/25 13:30
  • autor: 94.113.12.172