Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

opendict [2012/07/28 11:29]
Ubuntu vytvořeno
opendict [2012/07/29 09:25] (aktuální)
Ubuntu
Řádek 1: Řádek 1:
-====== opendict ====== +#REDIRECT Programy/Věda vzdělání/OpenDict
-Program **opendict** je alternativa k slovníku StarDict. +
-Nabízí velké množství slovníků včetně anglicko-českého/česko-anglického slovníku. +
-Program je vytvářen jako open-source a je multiplatformní (Linux, Mac OS X, Windows). +
-Nabízí 50 slovníků pro různé jazyky a tyto slovníky jsou zdarma. +
-{{.:​IconNote.png}} Program je v anglickém jazyku a zatím nevím o možném překladu +
-do češtiny. +
- +
-====== Instalace ====== +
-{{.:​apt.png}} Nainstalujte balíky: ''​opendict''​ a ''​opendict-plugins-lingvosoft''​. +
- +
-====== Spuštění ====== +
-{{.:​navigate.png}} Program spustíte z **Aplikace → Příslušenství → Dictionary OpenDict**. +
- +
-====== Konfigurace ====== +
-  * spusťte program +
-  * v menu **Dictionaries** si vyberte pro anglicko-český slovník volbu **English <=> Czech (LingvoSoft)**. Tímto si nastavíte překlad slovníku na typ česko-anlický/​anglicko-český. +
-  * obdobně si můžete vybrat i jiné jazyky přes volbu **Dictionaries** +
-  * v menu **Tools → Manage dictionaries** jsou dvě stránky **Installed** ​**Available** +
-  * **Installed:​** Tady si zakřížkujte z [] na [x] vybrané slovníky, které byste chtěli používat. +
-  * **Available:​** Zmáčkněte tlačítko **Update list** a pak si ze seznamu vyberte slovník a nainstalujete ho stiskem tlačítka **Install**. Tento slovník se pak zpřístupní ve stránce **Installed**. +
-  * Volba **Tools → Take Words From Clipboard** aktivuje překládání slov uložených ve schránce (clipboardu). Když máte spuštěn program a zkopírujete do schránky <​key>​C-c<​/key> nějaký text, automaticky se Vám v programu přeloží. +
-  * Volba **View → Font Size** reguluje velikost fontu. **Increase** zvětšuje, **Decrease** zmenšuje, **Normal** vrácí původní velikost fontu. +
-  * Volba **View → Font face** nastavuje typ písma ze seznamu. +
-  * Volba **View → Character Encoding** nastavuje kódování programu. Nechte na Unicode (UTF-8). +
-  * Volby v **Edit**: +
-    * **Clear Search Entry** smaže editační pole pro zadávání výrazů. +
-    * **Clear History** smaže historii zadávání výrazů +
-    * **Copy** kopíruje vybraný text. +
-    * **Paste** vloží obsah do editačního pole. +
-    * **Preferences** nastavení programu. Tady si zaškrtněte možnost **Take words from the clipboard by default**. +
-  * Ukončení programu - buď křížek nebo **File → Exit**, klávesová zkratka <​key>​C-q</​key>​. +
- +
-====== Ovládání ====== +
-Do editačního pole vedle **Word:** napište požadované slovo. Toto slovo můžete napsat buď česky nebo anglicky, program si to sám určí a vypíše výsledek. Hledání výrazu se provádí stiskem tlačítka **Look Up**. +
- +
-{{ .:​opendictPreview.png }} +
- +
- +
-====== Odstranění ====== +
-{{.:​clear.png}} Jednoduše [[Instalace programů|odstraňte]] balíky ''​opendict''​ a ''​opendict-plugins-lingvosoft''​. +
- +
-====== Problémy ====== +
-Zatím jsem při používání programu na žádné problémy nenarazil. +
- +
-====== Odkazy ====== +
-  * [[http://​opendict.idiles.com/​|Domovská stránka programu]]+
  • Poslední úprava: 2012/07/29 09:25
  • autor: Ubuntu