Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
přidání_nového_uživatele [2012/07/27 18:49]
Ubuntu
přidání_nového_uživatele [2012/08/15 14:38] (aktuální)
Ubuntu
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Přidání nového uživatele ====== +#REDIRECT systém/​uživatelé/​přidání_nového_uživatele
- +
-{{.:​users.png}} Ve chvíli, kdy jste nainstalovali Ubuntu, byl vytvořen jen jeden uživatelský účet. Pokud potřebujete používat více účtů, budete je muset nastavit manuálně sami. Tato stránka vás stručně seznámí s tím jak na to. +
- +
-====== Grafické prostředí ====== +
- +
-{{.:​navigate.png}} Z nabídky **Systém → Správa → Uživatelé a skupiny** spusťte nástroj pro správu uživatelů. +
- +
- +
-{{ .:​uzivatele-skupiny.png }} +
- +
- +
-===== Přidání uživatele ===== +
- +
-Kliknutím na **Přidat** se vám otevře dialog pro přidání uživatele. +
- +
-==== Účet a Kontakt ==== +
- +
- +
-{{ .:​pridat-uzivatele-ucet-jmeno.png }} +
- +
- +
-V prvním kroku je třeba vyplnit celé **Jméno** uživatele a také **Zkrácené jméno**, tedy jméno, kterým se uživatel přihlašuje do systému, nesmí obsahovat mezery a musí být složeno z [[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​ASCII|ASCII]] znaků). +
- +
- +
-{{ .:​pridat-uzivatele-ucet-heslo.png }} +
- +
- +
-V dalším kroku je třeba nastavit pro nového uživatele heslo - můžete vyplnit vlastní nebo si nechat nějaké bezpečné **vygenerovat** systémem. +
- +
-{{.:​info.png}} Tímto je uživatel vytvořen, můžete však ještě nastavit některé jeho další "​vlastnosti"​. +
- +
-==== Typ účtu ==== +
- +
-U již vytvořeného uživatele můžete vidět položku **Typ účtu**. Jedná se zde o to, jaká oprávnění bude daný uživatel mít. +
- +
- +
-{{ .:​uzivatel-zmenit.png }} +
- +
- +
-Pokud kliknete na **Změnit...** můžete si vybrat mezi správcem a běžným uživatelem. Správce má právo měnit nastavení systému, instalovat software a používat [[Root sudo|sudo]]. +
- +
-==== Pokročilá nastavení ==== +
- +
-Některé další volby uživatele můžete nastavit pomocí tlačítka **Pokročilá nastavení**. +
- +
- +
-{{ .:​pridat-uzivatele-pokrocile-nastaveni.png }} +
- +
- +
-Karta **Kontaktní informace** je dnes již mírně archaickou záležitostí - zde můžete nastavit kontakt na uživatele, který mohou vidět všichni ostatní ​uživatelé ​systému - tyto informace dříve nalézaly uplatnění ve velkých firmách a univerzitách,​ kdy bylo k jednomu unixovému serveru připojeno i několik stovek uživatelů. +
- +
-Na kartě **Uživatelská oprávnění** můžete uživateli ručně upravit jeho práva tím, že jej přidáte nebo odebrete z některé ​//skupiny//. Více o této problematice se můžee dočíst v návodu [[Skupiny uživatelů (groups)]]. +
- +
- +
-{{ .:​pridat-uzivatele-pokrocile-nastaveni-pokrocile.png }} +
- +
- +
-Na kartě **Pokročilé** máte možnost nastavit některé ​ další vlastnosti nového uživatele jako například umístění domovského adresáře nebo výchozí [[Terminál|shell]]. +
- +
-====== Příkazová řádka ====== +
- +
-{{.:​terminal.png}} Pro idání nového uživatele ​v [[Terminál|terminálu]] postupujte takto: +
- +
-Pro přidání uživatele:​ +
-<​code>​ +
-sudo adduser <​uživatelské_jméno>​ +
-</​code>​ +
-Takto vytvoříte novou skupinu uživatelů:​ +
-<​code>​ +
-sudo addgroup <​skupina>​ +
-</​code>​ +
-Pro přidání nového nebo již vytvořeného uživatele k existující skupině: +
-<​code>​ +
-sudo adduser <​uživatel>​ <​skupina>​ +
-</​code>​ +
-====== Odkazy ====== +
- +
-  * [[http://​screencasts.ubuntu.com/​MoS2007/​13_Users_and_Fast_User_Switcher|Videonávod o tvorbě a přepínání uživatelů]] +
- +
-{{page>​úpravy/​aktualizace}}+
  • Poslední úprava: 2012/08/15 14:38
  • autor: Ubuntu