Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
phoronixtestsuite [2013/02/28 23:23]
221.181.232.145 EOvNvyKhgHgYmZG
phoronixtestsuite [2013/03/01 12:00] (aktuální)
Vojtěch Trefný old revision restored
Řádek 1: Řádek 1:
-                                             Oops Your comadment sysadtem does not have Preadview butadton. :-/  ​Please ignore my preadviadous atetmpt.This line       ​radius ​= (float(width)/2 — 0.8float(height)/2 — 0.8)[width ​height]would read betadtera0as ​       radius = min(float(width)/2 — 0.8float(height)/2 —a00.8)I’d also be inclined to import math and use 2 math.pi instead of 2.0*3.14. ​               ​+====== PhoronixTestSuite ====== 
 + 
 +[[http://​www.phoronix-test-suite.com|Phoronix Test Suite]] je velice mocný nástroj pro testování výkonu desktopových linuxových systémů. Jeho součástí je celá řada testu benchmarků nejrůznějších systémových komponentJe vyvíjen a spravován skupinou kolem serveru [[http://​www.phoronix.com|Phoronix.com]],​ který se zabývá děním okolo linuxu obecně, testováním a srovnávání jednotlivých distribucí,​ hardwaru a ovladačů. 
 + 
 +====== Instalace ====== 
 +===== Vlastní program ===== 
 +Na domovských stránkách ​ projektu, v sekci [[http://​www.phoronix-test-suite.com/?​k=downloads|download]] naleznete aktuální verzi programu a stručný popis instalace pro nejrůznější distribuce. Většina uživatelů <ubu> **Ubuntu** by měla sáhnout po připraveném [[http://​wiki.ubuntu.cz/​Instalace%20program%C5%AF#​Bal.2BAO0-ky|deb balíčku]],​ se kterým se nainstalují i všechny potřebné závislosti. Zkušenější uživatelé mohou sáhnout po zdrojovém kódu a program si zkompilovat sami, viz [[http://​wiki.ubuntu.cz/​Instalace%20program%C5%AF/​Zdrojov%C3%A9%20k%C3%B3dy|Instalace programů/​Zdrojové kódy]]. V tomto případě je však nutné doinstalovat potřebné závislosti,​ konkrétně balíček ''​php-cli''​. 
 +===== Grafické rozhraní ===== 
 +Od verze 1.8 (Selbuobsahuje Phoronix Test Suite i grafické rozhraníK jeho provozu je však potřeba ''​php-gtk2''​ modulkterý není dostupný z repozitářů,​ ani ve formě deb balíčku.(přinejmenším pro všechny platformy), a tak je nutné jej vlastnoručně zkompilovat ze zdrojového kódu. Postupujte následovně:​ 
 +<​code>​ 
 +cd ~/ 
 +wget http://​gtk.php.net/​do_download.php?​download_file=php-gtk-2.0.1.tar.gz 
 +tar zxvf php-gtk-2.0.1.tar.gz 
 +sudo apt-get install build-essential php5-cli php5-dev libgtk2.0-dev libglade2-dev 
 +cd php-gtk-2.0.1 
 +wget http://​www.opsat.net/​temp/​buildfix.diff 
 +patch -p1 buildfix.diff 
 +./​buildconf 
 +./​configure 
 +make 
 +make install 
 +</​code>​Sadou těcho příkazu stáhnete do domovské složky tarball se zdrojovým kódem php-get, extrahujete jeho obsah, aplikujete path (nutné!), zkompilujete a nainstalujete. Pokud chcete akci provádět v jiné než domovsaké složce, změňte první příkaz ''​cd ~/''​ na ''​cd požadovaná_cesta''​Nakonec je ještě nutní editovat soubor ''​php.ini''​aby zkompilovaný soubor atuomaticky nahrával:​ 
 +<​code>​ 
 +sudo gedit /​etc/​php5/​cli/​php.ini 
 +</​code>​Najděte sekci ''"​Dynamic Extensions"''​ a přidejte do ní řádek 
 +<​code>​ 
 +extension=php_gtk2.so 
 +</​code>​Nyní můžete vyzkoušet funkčnost ''​php-gtk''​ modulu pomocí zadáním ​(z adresáře, kam se rozbalili zdrojové kódy modulu)
 +<​code>​ 
 +cd demos/ 
 +php phpgtk2-demo.php 
 +</​code>​====== Použití programu ====== 
 +===== V příkazové řádce ===== 
 +===== V grafickém rozhraní ===== 
 +====== Odkazy ====== 
 +  ​Domovská stránka programu: [[http://​www.phoronix-test-suite.com/]]
  • Poslední úprava: 2013/03/01 12:00
  • autor: Vojtěch Trefný