Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

recordmydesktop [2012/07/28 12:02]
Ubuntu vytvořeno
recordmydesktop [2012/08/01 20:25] (aktuální)
Ubuntu
Řádek 1: Řádek 1:
-====== recordMyDesktop ====== +#REDIRECT Programy/Multimédia/​recordmydesktop
-{{.:​gtk-recordmydesktop_icon.png}} K nahrávání obrazovky je možné použít nástroj **recordMyDesktop**. Tento program nahrává do formátu Theora (video) a Vorbis (audio) v kontejneru Ogg. +
- +
-===== Instalace ===== +
-{{.:​apt.png}} Ze zdrojů [[Instalace programů|nainstalujte]] balík [[apt://gtk-recordmydesktop|gtk-recordmydesktop]]. +
- +
-===== Použití ===== +
-{{.:​navigate.png}} Program se spouští v **Aplikace → Zvuk a video → gtk-recordMyDesktop**. +
- +
- +
-{{ .:​gtk-recordMyDesktop.png?​450 }} +
- +
- +
-Po spuštění programu se v oznamovací oblasti zobrazí červená ikonka. +
- +
- +
-{{ .:​icon_record.png }} +
- +
- +
-==== Výběr oblasti pro záznam ==== +
-Pokud chcete zaznamenat pouze obsah jednoho okna, klikněte na tlačítko **Select Window** a následně klepněte na okno, které chcete zaznamenat. Okno pro záznam se orámuje černou čárou. Pokud používáte [[Akcelerované prostředí]],​ program nevybere okraje oken. +
- +
-Můžete ale také nahrávat jakoukoliv část obrazovky, k tomu slouží náhled obrazovky v okně programu. Požadovanou oblast v náhledu označíte. Vybraná oblast se opět na obrazovce orámuje. +
- +
-Jestliže máte vybránu část obrazovky, celou obrazovku opět vyberete kliknutím na tlačítko //Select Window// a následným kliknutím na pracovní plochu. +
- +
- +
-{{ .:​vyber_oblasti.png }} +
- +
- +
-==== Nastavení kvality ==== +
-Kvalitu zaznamenávaného videa můžete nastavit přímo v hlavním okně programu. V hlavním okně můžete také nastavit, zda si přejete zaznamenávat i zvuk, případně v jaké kvalitě. +
- +
-Vyšší kvalita obrazu/​zvuku zároveň znamená větší velikost výsledného souboru. +
- +
-==== Výběr souboru pro uložení ==== +
-{{.:​save.png}} Standardně se video ukládá do souboru //out.ogg// ve vašem domovském adresáři, případně pokud existuje, přidá k jeho jménu číslo (např. //​out.ogg.3//​). +
- +
-Soubor, do kterého se má video ukládat můžete vybrat kliknutím na **Uložit jako** a následným vybráním souboru. +
- +
- +
-{{ .:​vyber_souboru.png }} +
- +
- +
-Program si pamatuje název souboru i po vypnutí, takže pokud jste minule nahrávali do souboru //​video.ogg//,​ tento soubor nesmazali a neměnili žádné nastavení, bude se nyní nahrávat do //​video.ogg.1//​. +
- +
-==== Spuštění záznamu ==== +
-Záznam spustíte kliknutím na tlačítko **Zaznamenávat** případně na **červenou ikonku v panelu**. +
- +
-Po spuštění záznamu se okno programu schová a ikonka na liště se změní na šedý čtverec. +
- +
- +
-{{ .:​icon_stop.png }} +
- +
- +
-==== Pozastavení záznamu ==== +
-Pozastavit záznam můžete kliknutím **pravým tlačítkem na ikonku v panelu**. Ikonka se změní na dva obdélníky. +
- +
- +
-{{ .:​icon_pause.png }} +
- +
- +
-Záznam opět spustíte kliknutím na **ikonku v panelu**. +
- +
-==== Zastavení záznamu ==== +
-Záznam zastavíte **kliknutím na ikonku v panelu**. Poté se spustí převod videa. +
- +
- +
-{{ .:​encoder.png }} +
- +
- +
-===== Další nastavení ===== +
-{{.:​settings.png}} Podrobnější nastavení záznamu najdete po kliknutí na tlačítko **Advanced**. +
- +
-==== Soubory (Files) ==== +
- +
-  * **Overwrite Existing Files** zajistí, že se existující soubory přepíší místo toho, aby se k názvu nového souboru přidalo číslo. +
-  * **Working Directory** určuje, do kterého adresáře se budou ukládat soubory před převodem. +
- +
- +
-==== Výkon (Performance) ==== +
- +
-  * **Frames Per Second** určuje počet snímků za sekundu. Čím více, tím bude obraz více plynulý, ale zvýší se velikost výsledného souboru i doba potřebná k jeho vytvoření. Taktéž je potřeba silnější procesor při samotném nahrávání. +
-  * **Encode On The Fly** zajistí, že se soubor bude převádět do výsledného formátu hned při nahrávání,​ ne až po jeho skončení. To sice ušetří trochu času, ale je extrémně náročné na výkon (zvláště při tvorbě videa ve vysokém rozlišení). Většina uživatelů nemá důvod toto zapínat. +
-  * **Zero Compression** způsobí, že se nebudou komprimovat dočasné soubory, čímž se sníží vytížení procesoru během záznamu, ale bude se více zapisovat na disk a dočasné soubory zaberou více místa. Tato volba funguje pouze pokud máte vypnuté //Encode On The Fly//. +
-  * **Quick Subsampling** přepne na rychlý převod barev, čímž se sice sníží vytížení procesoru, ale barvy ve výsledném videu nemusí být pěkné. +
-  * **Full shots at every time** zapne plné snímání každého obrázku. Tato volba by měla být zapnutá, pokud nahráváte 3D desktop. Pokud program 3D desktop detekuje, automaticky tuto volbu zapne. +
- +
- +
-==== Zvuk (Sound) ==== +
- +
-  * **Channels** udává počet kanálu v ukládaném zvuku. Můžete nahrávat mono (1 kanál) nebo stereo (2 kanály). +
-  * **Frequency** určuje frekvenci výsledného zvuku. Pokud chcete nahrávat hudbu, doporučuji zvýšit na 44100. +
- +
- +
-==== Ostatní (Misc) ==== +
- +
-  * **Mouse cursor** nastavuje, jak bude vypadat kurzor v nahrávaném videu. Můžete zvolit normální (//​Normal//​),​ bílý (//​White//​),​ černý (//Black//) nebo žádný (//​None//​). +
-  * **Include Window Decorations** určuje, zda při se při výběru okna vyberou i jeho okraje. Tato volba ale nefunguje, pokud používáte [[Akcelerované prostředí]]. +
-  * **Outline Capture Area On Screen** vybírá, zda bude orámovaná část obrazovky, která se má nahrávat. +
- +
- +
-===== Odkazy ===== +
-  * [[http://​recordmydesktop.sourceforge.net/​|Domovská stránka programu]]+
  • Poslední úprava: 2012/08/01 20:25
  • autor: Ubuntu