Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
root_sudo [2013/09/10 21:36]
Tadeáš Pařík
root_sudo [2014/05/12 09:24] (aktuální)
Martin Šácha
Řádek 15: Řádek 15:
   * Pro spuštění grafických konfiguračních nástrojů s využitím %%sudo%% (s využitím správcovských oprávnění) stačí úplně obyčejně spustit program z nabídky. Program, pokud bude třeba, si o heslo sám řekne.   * Pro spuštění grafických konfiguračních nástrojů s využitím %%sudo%% (s využitím správcovských oprávnění) stačí úplně obyčejně spustit program z nabídky. Program, pokud bude třeba, si o heslo sám řekne.
  
-  * Ke spuštění programů, které jsou normálně spouštěné uživatelem (např. **gedit**), s administrátorskými právy %%sudo%%, stiskněte%% ALT+F2%% a spusťte %%gksudo ​gedit%%.\ ​ :!: %%sudo%% se používá u příkazů pracujících v [[Terminál|Terminálu]],​ %%gksudo%% se používá u spouštění grafických programů. +  * Ke spuštění programů, které jsou normálně spouštěné uživatelem (např. **gedit**), s administrátorskými právy %%sudo%%, stiskněte%% ALT+F2%% a spusťte %%sudo gedit%%.\
- +
-  * Uživatelé Kubuntu// //​používají//​ %%kdesu%% //jako náhradu za// %%gksudo%%. //+
  
   * K použití %%sudo%% v příkazové řádce, napište slovo %%sudo%% před daný příkaz, jak ukazují příklady:​\ ​   * K použití %%sudo%% v příkazové řádce, napište slovo %%sudo%% před daný příkaz, jak ukazují příklady:​\ ​
Řádek 29: Řádek 27:
 </​code>​ </​code>​
  
-  * **NIKDY nepoužívejte "​sudo"​ pro start grafických programů.** Vždycky byste měli použít "​gksudo"​ (v GNOME, popřípadě v XFCE) nebo "​kdesu"​ (v KDE) k spuštění takovýchto programů. Jinak se může stát, že při dalším přihlášení do systému nemusíte uspět. Jestliže k tomu dojde  a při přihlašování ​se zobrazí ​tato chybová hláška: "​Unable to read ICE authority file", přihlaste se použitím "​záchranného terminálu"​ a spusťte příkaz:+Pokus se při přihlašování zobrazí chybová hláška: "​Unable to read ICE authority file", přihlaste se použitím "​záchranného terminálu"​ a spusťte příkaz:
 <​code>​ <​code>​
-rm /​home/​uživatel/​.{ICE,​X}authority+sudo rm /​home/​uživatel/​.{ICE,​X}authority
 </​code>​ </​code>​
 místo ''​uživatel''​ napište své přihlašovací jméno. místo ''​uživatel''​ napište své přihlašovací jméno.
  
-Od verze Ubuntu 13.04 již není balík ''​gksu''​ v základní instalaci, pro použití příkazu "​gksudo"​ musíte tento balík doinstalovat:​+Od verze Ubuntu 13.04 již není balík ''​gksu'' ​potřeba a tedy není ani v základní instalaci, pro použití příkazu "​gksudo"​ musíte tento balík doinstalovat:​
  
 <​code>​ <​code>​
Řádek 57: Řádek 55:
  
 ====== Přidání uživatelům právo spustit sudo ====== ====== Přidání uživatelům právo spustit sudo ======
-Pro povolení dalšímu uživateli spravovat počítač pomocí sudo, otevřete ​nástroj **Systém → Správa → Uživatelé a skupiny**. Klikněte na požadovaného uživatele → //​Vlastnosti → Uživatelská oprávnění//​. Zaškrtněte //Spravovat systém//​. +Pro povolení dalšímu uživateli spravovat počítač pomocí sudo, otevřete [[Terminál|Terminál]] a napište ​íkaz: ''​sudo adduser <​uživatel> ​sudo'',​ kde ''<​uživatel>''​ nahradíte přihlašovacím jménem uživatele.
- +
- :!: V [[Terminál|Terminálu]] lze to samé provést ​íkazem: ''​sudo adduser <​uživatel> ​admin'',​ kde ''<​uživatel>''​ nahradíte přihlašovacím jménem uživatele.+
  
 ====== Snadné používání sudo z Nautilu ====== ====== Snadné používání sudo z Nautilu ======
Řádek 108: Řádek 104:
 {{.:​stop.png}} **Tohle není doporučeno!** {{.:​stop.png}} **Tohle není doporučeno!**
  
-Zvažte raději použití následujícího příkazu:​ +Zapnutí účtu root v Ubuntu není ani potřebné ani podporované. Cokoli, co potřebujete udělat jako správce v Ubuntu systému můžete provést pomocí příkazu ''​sudo''​.
-<​code>​ +
-sudo -i +
-</​code>​a nebo +
-<​code>​ +
-sudo bash +
-</​code>​ +
-Ten otevře dočasně rootovskou konzoli. ​Zapnutí účtu root v Ubuntu není ani potřebné ani podporované. Cokoli, co potřebujete udělat jako správce v Ubuntu systému můžete provést pomocí příkazu ''​sudo''​ anebo ''​gksudo''​.+
  
-Do konzole zadejte+Pro odemknutí účtu root do konzole zadejte:
 <​code>​ <​code>​
 sudo passwd root sudo passwd root
-</​code>​Poté si program sudo vyžádá heslo aktuálního uživatele a poté dvakrát zadejte nové heslo pro roota.+</​code>​ 
 +Poté si program sudo vyžádá heslo aktuálního uživatele a poté dvakrát zadejte nové heslo pro roota.
  
 Pokud je účet root zapnutý a chcete jej vypnout, otevřete terminál a zadejte následující příkaz: Pokud je účet root zapnutý a chcete jej vypnout, otevřete terminál a zadejte následující příkaz:
  • Poslední úprava: 2014/05/12 09:24
  • autor: Martin Šácha