Ruční nastavení IP adresy

Tento návod je určen pro pokročilé uživatele. Pro méně zkušené uživatele je zde návod Jak na Internet.

U následujících příkladů dosazujte za <síťové_zařízení> název svého síťového zařízení, například eth0.

Nastavení hostname (jména počítače)

sudo hostname <hostname>

Je vhodné upravit /etc/hostname, aby vám hostname zůstalo i po restartu :-)

Zobrazení aktuálního nastavení

ip a

nebo

ip addr show <síťové_zařízení>

Nastavení IP adresy

sudo ip addr add <IP_adresa>/24 brd + dev <síťové_zařízení>

Můžete mít přiřazeno několik IP adres ;-)

Aktivace rozhraní

sudo ip link set <síťové_zařízení> up

Deaktivace rozhraní

sudo ip link set <síťové_zařízení> down

Odebrání IP adresy

sudo ip addr del <IP_adresa>/24 dev <síťové_zařízení>

Smazání nastavení

sudo ip addr flush dev <síťové_zařízení>

Nastavení směrování

sudo ip route add default via <IP_adresa_brány>
  • Poslední úprava: 2013/01/15 15:40
  • autor: Vojtěch Trefný