Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
streamtuner [2012/07/28 17:50]
Ubuntu
streamtuner [2012/08/15 20:16] (aktuální)
Ubuntu
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Streamtuner ====== +#REDIRECT programy/multimédia/internet/​streamtuner
- +
-**Streamtuner** je program pro zobrazování internetových adresářů rádií. V přehledném rozhraní nabízí procházení těchto služeb: ​ %%SHOUTcast%%,​ %%Live365%%,​ %%Xiph.org%% a %%basic.ch%%. Dále zobrazení lokálních audio souborů na vašem počítači. Můžete si oblíbené stanice přidávat do odkazů a také přidávat vlastní stanice. Zde však možnosti programu nekončí. Pomocí přidružených programů můžete vysílání poslouchat (%%xmms%%, %%mplayer%%,​ %%totem%% apod.) a nahrávat (%%streamripper%%). Ovládání programu je intuitivní a jednoduché. +
- +
-==== Instalace ==== +
-{{.:​apt.png}} [[Instalace programů|Nainstalujte]] balíky ''​streamtuner''​ a ''​streamripper''​. +
- +
-{{.:​navigate.png}} Aplikaci najdete v nabídce **Zvuk a Video → streamtuner**. +
- +
-==== Ovládání ==== +
- +
-{{ .:st1.jpg }} +
- +
-Na záložkách jsou jednotlivé adresáře rádií. Můžete si je také táhnutím myší přemístit podle vašich preferencí. +
-Záložka ​//Local// bude obsahovat výpis audio souborů na vašem počítači. +
- +
-Nad záložkami jsou tlačítka. +
-  * Tlačítkem **Tune in** se naladíte (pomocí audio přehrávače) na zvolenou stanici. +
-  * Tlačítkem **Record** spustíte nahrávání vysílání na disk (programem Streamripper). +
-  * Tlačítka **Browse**, **Zastavit** a **Reload** mají podobný význam jako ve webovém prohlížeči. +
- +
-(**Reload** znovu načte zvolený adresář a zaktualizuje výpis) +
- +
-Nad tlačítkami (úplně nahoře) je příkazové menu (**Stream - Edit - View - Directories - Help**) . +
- +
- +
-==== Nastavení ==== +
- +
-Z příkazového menu vyberte **Edit → Preferences**. +
- +
- +
-{{ .:​stream2.png }} +
- +
- +
-== Applications == +
- +
-V sekci //​Applications//​ se nastavují přidružené aplikace (pomocí kterých budete poslouchat streamy, nahrávat vysílání ap.) +
- +
-Streamtuner ve výchozí konfiguraci používá přehrávač //xmms// (Listen to a .m3u file / Listen to a stream), //​RealPlayer//​ (Listen to a Real Audio Stream) a pro nahrávání //​streamripper//​ (Record a stream). +
- +
-Namísto //xmms// můžete použít např. **Totem**, **Mplayer** nebo **[[Audacious]]**. +
-**RealPlayer** lze také nahradit **Mplayerem**. +
- +
- +
-{{ .:​stream3.png }} +
- +
- +
-{{.:​eyes.png}} Pro instalování jiných přehrávačů než výchozí totem, navštivte sekce [[Multimédia]] , [[Multimediální aplikace]]. Pokud nemáte nainstalovanou podporu přehrávání nesvobodných formátů, čtěte [[Vyhrazené formáty]]. +
- +
-Přehrávač xmms nainstalujete balíkem ''​xmms''​. Možná budou potřeba ještě balíky ''​xmms-wma''​ a ''​xmms-mp4''​ (xmms  podporuje velké množství audio formátů pomocí pluginů dostupných v Ubuntu zdrojích). Dále čtěte [[MPlayer]] a [[RealPlayer]]. +
- +
-== General == +
- +
-Zrušení zatržení volby //Show splash screen at startup // - při startu se nebude zobrazovat startovací obrazovka. +
- +
-//Music Folder// : tlačítkem ​ //Browse// si zvolte ve které složce na počítači máte vaše (lokální) audio soubory, např. /​home/​pepa/​Audio (platí rekurzivně) +
- +
-== Network == +
- +
-Týká se pouze používáte-li proxy server. Většinou není třeba nastavovat. +
- +
-== Plugins == +
- +
-Pokud nechcete některé adresáře vysílání zobrazovat, zruště jejich zaškrtnutí. +
-U jednotlivých adresářů můžete dále nastavit maximální počet zobrazovaných stanic v jedné kategorii. Druhá volba se týká zřejmě registrace do //​Live368//,​ kde jsou některé některé stanice placené. +
- +
-==== Příklad nastavení ==== +
- +
-{{.:​info.png}} Editaci položky provedete vybráním položky myší (zvýrazní se), klikněte tlačítkem na příslušný příkaz (např. xmms %q ) a zadejte novou hodnotu. Po skončení editace příkazu stlačte //​Enter//​. +
- +
-Menu **Edit → Preferences → Applications**. +
- +
-  * Listen to a .m3u file         ​--- ​ lze ponechat výchozí hodnotu ''​xmms %q''​ +
-  * Listen to a Real Audio Stream --- lze nahradit - ''​mplayer %q''​ +
-  * Listen to a stream -          -- změňte na  - ''​totem %q''​ +
-  * Open a GNOME help document ​   --- ponechte výchozí hodnotu +
-  * Open a web page               --- ponechte výchozí hodnotu +
-  * Record a Real Audio Stream ​ (vyplňte, znáte-li způsob jak nahrávat Real Audio streamy, jinak nechte být) +
- +
-  * Record a stream ​        --- změňte na ''​x-terminal-emulator -e streamripper ​ %q -d /​home/​pepa/​Audio/​Radio -r:8000 -R 3''​ +
- +
- +
- :!: **Poznámka k nahrávání (Record a stream)** : Parametrem ​ **-d** určíte adresář , do kterého se budou nahrávané streamy ukládat (zde: ''/​home/​pepa/​Audio/​Radio''​). Streamripper ve výchozím nastavení ukládá nahrané streamy do vašeho domovského adresáře a pro každou stanici si vytvoří jeden adresář. Pokud vám toto nastavení vyhovuje, nemusíte ho měnit - tedy neuvádějte parametr -d a cestu pro nahrávání. +
- +
-Velmi užitečná je volba **-r:8000 -R 3**. Pokud chcete totiž poslouchat rádio a zároveň ho nahrávat, podle výchozího nastavení programu budou vytvořena dvě spojení k serveru- jeden pro poslouchání a druhý pro nahrávání. Tím budete zbytečně plýtvat přenosovou kapacitou a máte-li pomalé připojení,​ nahrávat ani nebudete moci. Uvedená volba vytvoří lokální streamovací server na který můžete připojit až tři klienty (např. program kterým rádio posloucháte,​ streamripper který bude nahrávat a třeba ještě jiný program). Uvedenou možnost popsal pan  Krátký ve svém [[http://​www.abclinuxu.cz/​clanky/​recenze/​internetova-radia|blogu na ABCLinuxu]]. +
- +
-Streamripper má více voleb, viz. manuálová stránka (''​man streamripper''​) +
- +
-Dále si v sekci //General// nastavte cestu k vašim lokálním audio souborům v počítači (viz. též výše). (tl. //​Browse//​) +
- +
- +
-==== Procházení adresářů a poslech rádia ==== +
- +
-Zvolte si službu (např. Shoutcast - na záložkách) a hudební žánr který vás zajímá (např. Pop/Rock → 80s ). +
- +
-Hlavní okno programu (horní lišta): +
- +
-  * Genre        ---  hudební žánr +
-  * Description ​ --- jméno/​popis stanice +
-  * Now Playing ​ --- přehrávaná skladba +
-  * Listeners ​   --- počet posluchačů dané stanice +
-  * Max.         --- maximální možný počet připojených posluchačů +
-  * Bitrate ​     --- přenosová velikost pásma. Větší číslo znamená vyšší kvalitu vysílání. Např. hodnota //32// je ještě vhodná pro připojení analogovým modemem, zatímco 128 je již poměrně kvalitní. +
- +
-Poslech zvolené stanice- vybráním zvolené stanice myší a stiskem tl. //Tune in// ,klávesy //Enter//, nebo z kontextového menu (pravý tl. myši). ​ Otevře se nová aplikace pro poslech (např. xmms). +
- +
- +
-==== Nahrávání streamů ==== +
- +
-viz. též //Poznámka k nahrávání//​ +
- +
-  * Nahrávání provedete kliknutím na tlačítko //Record//. Otevře se terminálové okno, ve kterém můžete sledovat průběh nahrávání. +
- +
-  * Nahrávání můžete ukončit ukončit v terminálovém okně klávesovou kombinací //​Ctrl+C//​. +
- +
- +
-{{.:​terminal.png}} +
- +
- +
- +
-==== Přidání jiných stanic do seznamu ==== +
- +
-Zvolte **Stream → New preselection** z příkazového menu a vyplňte: +
- +
-  * Name       ​---jméno stanice (např. Kiss 98FM) +
-  * Genre      ---(volitelně)- hudební žánr (pop, rock, techno...) +
-  * Homepage ​  ​---(volitelně) - URL stránky rádia +
-  * URL        ---zde zadejte adresu proudu (např. http://​www.play.cz/​radio/​kiss64.asx ) +
- +
-Odklepněte //​Použít//​ a //OK//. +
- +
- +
-== Vysílání českého rozhlasu == +
- +
-  * Homepage živého vysílání je zde: http://​www.rozhlas.cz/​audio/​vysilani +
- +
-Jednoduše si zvolte formát (WMA,​OGG,​MP3) a kvalitu vysílání. Doporučujeme OGG. Klikněte pravým tlačítkem myši na jeden z odkazů udávájící kvalitu bitrate vysílání (128, 256 ap.) a v kontextovém menu zvolte //​Kopírovat adresu odkazu//. Do schránky se vám uloží adresa URL daného vysílání,​ kterou nyní můžete vložit (//​Ctrl+V//​) do řádku s URL (např. http://​radio.cesnet.cz/​cgi-bin/​cro1-128-ogg.pls). +
- +
- +
-== Přidání zdroje z Play.cz == +
- +
- +
-Stránka: http://​www.play.cz/​ +
- +
- +
-Play je populární broadbandový streamovací server s množstvím českých i zahraničních rádií. Využívá formáty Windows media. Pro přehrávání budete asi potřebovat mít nastaveno v příslušných sekcích Totem (MPlayer) místo výchozího xmms (viz. výše). +
- +
-Play.cz přímo neuvádí adresy vysílaných streamů. Adresu URL zjistíte tak, že na stránce příslušného rádia, např. http://​www.play.cz/​radio-blanik ​ kliknete na odkaz pro příslušný stream- tedy např. na tlačítko z popisem //128 kbps//. Otevře se vám nové okno (a v závislosti od toho, zda máte či nemáte příslušné pluginy do webového prohlíže-např. totem- se může také zahájit vysílání). +
-V prostoru tohoto okna klikněte pravým tlačítkem myši a z kontextového menu zvolte //Zobrazit zdrojový kód stránky//. Otevře se vám další okno prohlížeče,​ navolte vyhledávání (klávesovou kombinací //Ctrl+F//) a do vyhledávacího pole zadejte //asx//. Tak jednoduše najdete URL streamu (např. %%http://​www.play.cz/​radio/​blanik128.asx%% ), který si můžete opsat nebo zkopírovat do schránky a potom zadat jako URL ve volbě //Stream// → //New preselection//​-viz. také postup na začátku této sekce. +
- +
- +
- +
-==== Odkazy ==== +
-  * [[http://​www.nongnu.org/​streamtuner/|Domovská stránka programu]] +
-  * [[http://​streamripper.sourceforge.net/​|Streamripper ]] +
-  * [[http://​www.abclinuxu.cz/​clanky/​recenze/​internetova-radia]]+
  • Poslední úprava: 2012/08/15 20:16
  • autor: Ubuntu