Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
bluetooth [2012/07/16 15:08]
Ubuntu vytvořeno
bluetooth [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Bluetooth ======
 +
 +Pro zprovoznění Bluetooth (BT) na stroji s Ubuntu je nezbytný Bluetooth adaptér. Nejsnazší je zvolit si USB bluetooth adaptér. Pro svou funkčnost v Linuxu je mezi nimi doporučovaný například známý a testovaný adaptér značky MSI. Vybrala jsem si tedy USB bluetooth adaptér BToes 2.0 EDR Micro Dongle od výrobce MSI.
 +
 +Kromě BT adaptéru je nutné v Linuxu zprovoznit modul hci_usb. Jeho funkčnost v Ubuntu otestujeme příkazem v terminálu:
 +
 +<​code>​
 +sudo modprobe hci_usb
 +</​code>​
 +{{.:​example.png}} Příklad výstupu, pokud vše běží správně:
 +<​code>​
 +frontier@frontier-laptop:​~$ sudo modprobe hci_usb
 +[sudo] password for frontier:
 +frontier@frontier-laptop:​~$
 +</​code>​
 +{{.:​important.png}} POZOR! Modul hci_usb není v kernelu 2.6.27 a novějších! Byl přejmenovaný na btusb. (Quaker)
 +
 +Proto i příkaz v terminálu bude znít následovně:​
 +
 +<​code>​
 +sudo modprobe btusb
 +</​code>​
 +Připojte Bluetooth USB adaptér do portu počítače nebo notebooku či laptopu.
 +
 +Příkaz pro terminál, který ukáže zapojený USB bluetooth adaptér:
 +
 +<​code>​
 +lsusb
 +</​code>​
 +{{.:​example.png}} Příklad výstupu, pokud není žádný problém (USB ve výpisu zde vidíte jako Bluetooth Dongle):
 +<​code>​
 +frontier@frontier-laptop:​~$ lsusb
 +Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
 +Bus 002 Device 005: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
 +Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
 +Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
 +</​code>​
 +Potřebné balíky pro Linux, distribuci Ubuntu (Ubuntu 8.04, ale stejné by měly být i pro verzi Ubuntu 8.10):
 +  * bluetooth
 +  * gnome-bluetooth
 +  * libgnomebt0
 +  * nautilus-sendto
 +  * bluez-audio
 +  * bluez-utils
 +  * bluez-cups
 +  * bluez-gnome
 +  * libbluetooth2
 +  * libbtctl4
 +  * gvfsbackends
 +  * obexftp (a možná i balík gnome-vfs-obexftp) anebo obex-data-server
 +  * obexpushd
 +  * obextool
 +  * openobex-apps
 +  * uspp-push
 +  * libopenobex1
 +
 +{{.:​warning.png}} ​ POZOR! Kvůli konfliktu balíku libobexftp1 si je potřeba vybrat buď balík obex-data-server anebo balík obex-ftp! Závislost obou je na balíku libopenobex1.
 +
 +{{.:​tip.png}} Pokud v balících máme balík obexftp, je možné, že budeme pro správnou funkci Bluetooth potřebovat i balík gnome-vfs-obexftp (oboje namísto balíku obex-data-server).
 +
 +Kromě toho si je možné (podle fóra Ubuntu) vybrat balík gnome-bluetooth anebo balík python-bluez.
 +
 +Nyní již můžeme zapnout Bluetooth příkazem:
 +
 +<​code>​
 +/​etc/​init.d/​bluetooth start
 +</​code>​
 +{{.:​example.png}} Příklad výstupu příkazu pro terminál, startující Bluetooth, pokud je vše OK:
 +<​code>​
 +frontier@frontier-laptop:​~$ sudo /​etc/​init.d/​bluetooth start
 +[sudo] password for frontier:
 + * Starting bluetooth ​                                                   [ OK ]
 +</​code>​
 +Potom napíšeme do terminálu příkaz pro výpis seznamu všech dostupných zařízení společně s jejich MAC adresami:
 +
 +<​code>​
 +hciconfig
 +</​code>​
 +{{.:​example.png}} Příklad výstupu terminálového příkazu, pokud není s bluetooth žádný problém (BD je ve výpisu MAC adresa Bluetooth Dongle):
 +<​code>​
 +frontier@frontier-laptop:​~$ hciconfig
 +hci0: Type: USB
 + BD Address: 00:​15:​83:​12:​F2:​09 ACL MTU: 310:10 SCO MTU: 64:8
 + UP RUNNING PSCAN ISCAN
 + RX bytes:981 acl:0 sco:0 events:26 errors:0
 + TX bytes:348 acl:0 sco:0 commands:24 errors:0
 +</​code>​
 +Zapneme bluetooth na mobilním telefonu a v terminálu naťukáme příkaz, který ukáže všechna zařízení s aktivním a viditelným bluetooth (mobilní telefony) včetně jejich MAC adres:
 +
 +<​code>​
 +hcitool scan
 +</​code>​
 +{{.:​example.png}} Příklad výstupu příkazu pro terminál, když je vše v pořádku (ve výpisu vidíme mobil Nokia 6600):
 +<​code>​
 +frontier@frontier-laptop:​~$ hcitool scan
 +Scanning ...
 + 00:​0E:​6D:​A0:​9A:​FF Nokia 6600
 +</​code>​
 +{{.:​tip.png}} Jestliže se Vám nezobrazí žádný konkrétní výstup příkazu hcitool scan (kde je uveden typ mobilního telefonu a jeho MAC adresa), podívejte se, prosím, zda ve svém mobilu máte zapnutou viditelnost Vašeho mobilního telefonu.
 +V případě, že máte (například z bezpečnostních důvodů) viditelnost Vašeho mobilu nastavenou jako skrytý (mobilní telefon), pak Vám ani příkaz hcitool scan neukáže vůbec žádné zařízení (mobil), navzdory tomu, že všechno funguje tak, jak má.
 +
 +Pokud chceme nastavit PIN nejprve v počítači (ne nejdříve v mobilu), zeditujeme jako root soubor pin v adresáři /​etc/​bluetooth/​pin. Stačí tam dopsat čtyřmístné číslo a uložit jako root. Terminálový příkaz je následující:​
 +
 +<​code>​
 +sudo gedit /​etc/​bluetooth/​pin
 +</​code>​
 +Uvedený PIN slouží k potvrzení připojení mobilu a počítače,​ a bude ho pak mobilní telefon vyžadovat. Také PC bude potom chtít tento PIN jako "​klíč"​ pro ověření při spárování mobilu a počítače. Zdali je mobil bezproblémově k dispozici můžeme otestovat následujícím příkazem v syntaxi l2ping MAC adresa mobilu, kterým pingneme na MAC adresu mobilu a hned uvidíme výsledek.
 +
 +{{.:​example.png}} Příklad výstupu příkazu v terminálu pro dosažitelnost mobilu, pokud jede vše tak, jak má:
 +<​code>​
 +frontier@frontier-laptop:​~$ sudo l2ping 00:​0E:​6D:​A0:​9A:​FF
 +Ping: 00:​0E:​6D:​A0:​9A:​FF from 00:​15:​83:​12:​F2:​09 (data size 44) ...
 +0 bytes from 00:​0E:​6D:​A0:​9A:​FF id 0 time 42.85ms
 +0 bytes from 00:​0E:​6D:​A0:​9A:​FF id 1 time 16.91ms
 +0 bytes from 00:​0E:​6D:​A0:​9A:​FF id 2 time 16.99ms
 +0 bytes from 00:​0E:​6D:​A0:​9A:​FF id 3 time 16.97ms
 +0 bytes from 00:​0E:​6D:​A0:​9A:​FF id 4 time 15.98ms
 +0 bytes from 00:​0E:​6D:​A0:​9A:​FF id 5 time 16.97ms
 +0 bytes from 00:​0E:​6D:​A0:​9A:​FF id 6 time 14.97ms
 +0 bytes from 00:​0E:​6D:​A0:​9A:​FF id 7 time 14.98ms
 +0 bytes from 00:​0E:​6D:​A0:​9A:​FF id 8 time 14.96ms
 +0 bytes from 00:​0E:​6D:​A0:​9A:​FF id 9 time 15.95ms
 +0 bytes from 00:​0E:​6D:​A0:​9A:​FF id 10 time 14.97ms
 +0 bytes from 00:​0E:​6D:​A0:​9A:​FF id 11 time 16.99ms
 +0 bytes from 00:​0E:​6D:​A0:​9A:​FF id 12 time 15.99ms
 +0 bytes from 00:​0E:​6D:​A0:​9A:​FF id 13 time 16.96ms
 +0 bytes from 00:​0E:​6D:​A0:​9A:​FF id 14 time 15.99ms
 +15 sent, 15 received, 0% loss
 +</​code>​
 +{{.:​bluetooth.png}} Nejdříve musíme BT nastartovat,​ což uděláme buď v terminálu (viz výše) anebo ťukneme na ikonku Bluetooth (do panelu si ji přidáme příkazem bluetooth-applet) a po připojení bluetooth k počítači se v oznamovací části panelu objeví ikona signalizující stav (aktivní bluetooth). V případě, že se ikonka nezobrazí, podívat se do **Systém** → **Volby** →  **Sezení**,​ zda tam je aktivovaný **Správce Bluetooth** (bluetooth-applet). Kromě toho si také zapnout bluetooth v systémových službách, tedy dát **Systém** → **Správa** → **Služby** a jako root zaškrtnout **Správa zařízení Bluetooth**. Samozřejmě je třeba nezapomenout zapnout Bluetooth připojení i na mobilu.
 +
 +
 +{{.:​notice-viditelny.png}}
 +
 +
 +====== Nastavení ======
 +{{.:​settings.png}} Nastavení Bluetooth je možné v **Systém** → **Volby** → **Bluetooth**,​ případně po kliknutí pravým tlačítkem myši na ikonu BT v panelu (ne v oznamovací oblasti panelu!) a vybráním **Nastavení**. Obrázek ukazuje již spárované zařízení,​ návod pro spárování je uveden níže.
 +
 +
 +{{.:​bluetooth-nastaveni.png}}
 +
 +
 +===== Vytvoření spojení =====
 +{{.:​ethernet.png}} První, co musíte udělat, pokud chcete Bluetooth používat, je vytvořit spojení mezi zařízeními,​ jinými slovy je **spárovat**.
 +
 +{{.:​warning.png}} POZOR!!! Předtím je ale nezbytné spustit též **Sdílení souborů přes Bluetooth**,​ jinak žádný soubor nepošlete.
 +Zapnout na počítači toto sdílení souborů pomocí BT můžete buď prostřednictvím kláves Alt+F2 a příkazu gnome-obex-server anebo v **Aplikace** → **Příslušenství** → **Sdílení souborů přes Bluetooth**.
 +Pak by se v tray (area) panelu měla objevit ikonka bluetooth vysílače.
 +
 +{{.:​warning.png}} gnome-obex-server přijímaný soubor ukládá do adresáře /​home/​user/​Desktop. Tento je ovšem u lokalizovaných Ubuntu nahrazen adresářem Plocha, proto se soubor neuloží, ale Ubuntu nezobrazi ani chybovou hlášku. Řešením je např. vytvoření adresáře Desktop a povolením zápisu do něj.
 +
 +
 +Nejjednodušší je párování začít z jiného přístroje,​ např. mobilního telefonu. Poté se na počítači zobrazí upozornění a dialog pro zadání hesla (nazývaného také klíč anebo PIN), které jste zvolili na svém telefonu.
 +
 +
 +{{.:​notice-sparovani.png}}
 +
 +
 +
 +{{.:​sparovani-overeni.png}}
 +
 +
 +{{.:​important.png}} Pokud máte problémy se spárováním mobilu a počítače s Ubuntu, ujistěte se, prosím, že jste postupně krok za krokem provedli všechny kroky uvedené výše. Častým problémem je, že bluetooth nefunguje, i když PC mobilní telefon "​vidí"​ správně (MAC adresa mobilu), což je způsobeno jenom tím, že chybí nějaký výše uvedený krok. (například není zapnuto sdílení souborů přes Bluetooth)
 +
 +====== Použití ======
 +
 +===== OBEX object push (přenos souborů) =====
 +
 +==== Odesílání souborů ====
 +{{.:​server.png}} Po spárování zařízení je již možné jednoduše **posílat soubory**. Nejjednodušší způsob odesílání souborů je v Nautilu kliknutí pravým tlačítkem na příslušný soubor a vybráním volby **Odeslat**. V otevřeném okně zvolte, že chcete posílat přes **Bluetooth (OBEX Push)** a vyberte zařízení,​ na které chcete soubor odeslat.
 +
 +
 +{{.:​odeslat.png}}
 +
 +
 +
 +{{.:​odesilani.png}}
 +
 +
 +{{.:​info.png}} Další možnost je kliknout pravým tlačítkem myši na ikonu Bluetooth umístěnou v oznamovací oblasti, tedy tray (area) panelu a zvolit **Odeslat soubor...**
 +
 +Testováno v Ubuntu 8.04 s mobilem Nokia 3110 Classic a adaptérem BToes 2.0 EDR Micro Dongle od MSI, není problém.
 +Testovala jsem i mobil Nokia 6600 (Symbian series60), ale tam nefungovalo posílání souborů z mobilního telefonu. Posílání souborů počítač -> mobil bylo v pořádku.
 +
 +==== Procházení souborů ====
 +{{.:​remote.png}} Přes Bluetooth je také možné prohlížet soubory na vzdáleném zařízení,​ např. mobilním telefonu. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu v panelu a zvolte **Procházet zařízení...** Poté vyberte příslušné zařízení a následně se otevře prohlížeč souborů.
 +
 +
 +{{.:​prochazet-zarizeni.png}}
 +
 +
 +===== Audio =====
 +Předpokládá se funkční [[PulseAudio]],​ pro větší pohodlí i GUI pro jeho ovládání (balíček //​pavucontrol//​) a znalost MAC adresy vašeho zařízení. MAC adresu nejsnáze zjistíte tak, že zařízení podle návodu připravíte ke spárování a použijete příkaz
 +
 +<​code>​
 +hcitool scan
 +</​code>​
 +==== A2DP (stereo sluchátka) ====
 +{{.:​speaker.png}} A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) protokol umožňuje jednosměrný přenos stereo zvuku.
 +
 +Do souboru //​~/​.asoundrc//​ (osobní nastavení ALSA) přidejte následující:​
 +
 +<​code>​
 +pcm."​BT sluchátka"​ {
 + type bluetooth
 + device XX:​XX:​XX:​XX:​XX:​XX
 + profile hifi
 +}
 +</​code>​
 +kde XX:​XX:​XX:​XX:​XX:​XX je MAC adresa vašich sluchátek.
 +
 +Pak upravte soubor //​~/​.pulse/​default.pa//​ (osobní //default script// pro PulseAudio) tak, aby vypadal následovně:​
 +
 +<​code>​
 +.include /​etc/​pulse/​default.pa
 +
 +.nofail
 +load-module module-alsa-sink device="​BT sluchátka"​
 +</​code>​
 +POZOR: sice to není vidět, ale podle mé zkušenosti musí být na konci scriptu volný řádek, jinak PulseAudio selhává!
 +
 +POZNÁMKA: testováno na sluchátkách //Jabra BT620s// v Ubuntu 8.04 a až na pár detailů to funguje bezvadně.
 +
 +Odhlaste se a před opětovným přihlášením zapněte (pokud jste tak již neučinili) jak Bluetooth adaptér počítače,​ tak headset a spusťte //​PulseAudio Volume Control//. Na záložce s nastavením hlasitosti výstupních zařízení by teď měl být vidět další ovladač hlasitosti pro vaše sluchátka.
 +
 +==== HSP (headset) ====
 +{{.:​microphone.png}} HSP je protokol používaný mono headsety (hodí se pro VoIP a podobně).
 +
 +Do souboru //​~/​.asoundrc//​ (osobní nastavení ALSA) přidejte následující:​
 +
 +<​code>​
 +pcm."​BT headset"​ {
 + type bluetooth
 + device XX:​XX:​XX:​XX:​XX:​XX
 + profile voice
 +}
 +</​code>​
 +kde XX:​XX:​XX:​XX:​XX:​XX je MAC adresa vašeho headsetu.
 +
 +Pak upravte soubor //​~/​.pulse/​default.pa//​ (osobní //default script// pro PulseAudio) tak, aby vypadal následovně:​
 +
 +<​code>​
 +.include /​etc/​pulse/​default.pa
 +
 +.nofail
 +load-module module-alsa-sink device="​BT headset"​
 +load-module module-alsa-source device="​BT headset"​
 +</​code>​
 +POZOR: sice to není vidět, ale podle mé zkušenosti musí být na konci scriptu volný řádek, jinak PulseAudio selhává!
 +
 +POZNÁMKA: To co skript provádí automaticky při spouštění PulseAudia se dá dělat i manuálně (případně shell scriptem) pomocí nástroje //pactl//. Příkaz pak vypadá například takto:
 +
 +<​code>​
 +pactl load-module module-alsa-source device="​BT headset"​
 +</​code>​
 +Odhlaste se a před opětovným přihlášením zapněte (pokud jste tak již neučinili) jak Bluetooth adaptér počítače,​ tak headset a spusťte //​PulseAudio Volume Control//. Na záložce s nastavením hlasitosti vstupních a výstupních zařízení by teď měl být vidět další ovladač hlasitosti pro váš headset.
 +
 +====== Odkazy ======
 +  * [[http://​wiki.bluez.org/​wiki/​HOWTO/​AudioDevices|Dokumentace na stránkách projektu BlueZ (oficiální Bluetooth stack Linuxu)]]
 +  * [[http://​fosswire.com/​2008/​01/​11/​a2dp-stereo-linux/​|Původní článek o stereo Bluetooth headsetech na FOSSwire]]
  
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • (upraveno mimo DokuWiki)