Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cedega [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +| |
 +
 +|{{.:​sipka.gif}} [[HlavníStránka|Hlavní stránka]]|{{.:​sipka.gif}} [[Návody]]|{{.:​sipka.gif}} [[Překládané návody]]|{{.:​sipka.gif}} [[https://​help.ubuntu.com/​community/​Cedega|Originál]] {{.:​en.png}}|
 +
 +|Návod je na smetišti! Znamená to, že je zastaralý, a může být více ke škodě než k užitku. Pokud máte zájem, můžete se ho ujmout a přepsat ho do aktuální platné podoby. Vývoj programu byl ukončen. Pro informace o možnosti spouštění Windows programů v Ubuntu, navštivte stránku [[Wine]].|
 +
 +**Cedega** umožňuje hrát pod Linuxem mnohé oblíbené hry pro Windows, které se vám nepodařilo zprovoznit ve [[Wine]] (většinou jde o hry využívající DirectX), jako jsou např. Battlefield 2 nebo Half-Life 2. Mnoho OpenGL her a i některé DirectX hry by měly jet bez problémů i ve [[Wine]], z něhož Cedega vychází.
 +
 +====== Získání Cedegy ======
 +
 +Musíte se zaregistrovat [[https://​gametreedeveloper.com/​register/​join|zde]],​ ověřit svůj účet na E-mailu a přihlásit se. Teď se řiďte podle obrázků:
 +
 +{{http://​wiki.ubuntu.cz/​Cedega?​action=AttachFile&​do=get&​target=Sn%C3%ADmek+obrazovky.png}}
 +
 +{{http://​wiki.ubuntu.cz/​Cedega?​action=AttachFile&​do=get&​target=Sn%C3%ADmek+obrazovky-1.png}}
 +
 +A nyní si vyberte, kolika-bitový máte systém.
 +
 +====== Jak Cedegu instalovat ======
 +
 +Balíček poklepáním nainstalujte.
 +Po instalaci .deb balíčku jděte do Aplikace → Hry → GameTree Linux. Vyběhne vám uvítací obrazovka.
 +
 +====== Instalování hry za použití Cedegy ======
 +===== Instalace z CD nebo DVD =====
 +Zjistěte umístění spustitelného instalátoru a nainstalujte hru za použití:
 +<​code>​
 +cedega ​ /​media/​cdrom/​setup.exe
 +</​code>​Předpokládá se, že váš cdrom je připojen na %%/​media/​cdrom%% a název instalátoru je %%setup.exe%%
 +
 +{{.:​IconTip.png}} Během instalace může dojít ke grafickým chybám. Ty obvykle nejsou na závadu.
 +
 +===== Instalace z pevného disku =====
 +Máte-li na disku dost místa, můžete okopírovat obsah každého CD do %%Transgaming_Drive%% ve svém adresáři. V tom případě nebudete mít problém s vyměňováním CD.
 +<​code>​
 +cd ~/​TransGaming_Drive
 +</​code>​Vyhledejte správný instalátor a instalujte hru za použití:
 +<​code>​
 +cedega setup.exe
 +</​code>​
 +===== Instalace z více disků =====
 +Instalátor je třeba spustit s parametrem %%-monitor-cdrom-eject%% , a pak můžete zmáčknout tlačítko vysunout na vaší CD-RW nebo DVD mechanice a disk se odpojí a vysune automaticky.
 +
 +{{.:​IconWarning3.png}} Opatrně s tímto parametrem na systémech s flash disky.
 +
 +====== Hraní her pomocí Cedegy ======
 +Jsou tři způsoby, jak spustit již nainstalovanou hru.
 +
 +===== Pomocí zástupce na ploše =====
 +Některé hry během instalace vytvoří na ploše zástupce.
 +Chcete-li zadat zvláštní parametr pro Cedegu nebo pro hru, editujte zástupce na ploše.
 +
 +===== Pomocí menu Aplikace =====
 +Některé hry přidávají zástupce do menu aplikací. Prostě klikněte na menu Aplikace a jděte na //​TransGaming -> Programs// a tam na název hry/​výrobce a vyberte zástupce hry.
 +Chcete-li pro Cedegu či pro hru zadat zvláštní parametr, editujte položku v menu.
 +
 +===== Pomocí terminálu =====
 +Přejděte do adresáře hry:
 +<​code>​
 +cd ~/​.transgaming/​c_drive/​Program Files/​[Adresář hry]
 +</​code>​Spusťte hru:
 +<​code>​
 +cedega [wine parametry] hra.exe [parametry hry]
 +</​code>​Parametry lze zadat jak pro Cedegu tak pro hru při použití terminálu.
 +
 +Důležitá nastavení pro Cedegu jsou:
 +  * %%-bigexe%%:​ Tento parametr je vyžadován pro "​velké"​ spustitelné soubory. Typickým případem jsou instalátory demo verzí, které jsou zabalené do jednoho souboru.
 +
 +  * %%-use-pthreads%%:​ Způsob, jak obejít použití pthreads. Tento parametr Cedega nastavuje automaticky,​ ale, vyskytnou-li se problémy, může být užitečné změnit nastavení pthreads. Hodnoty jsou yes nebo no (ano nebo ne).
 +
 +  * %%-monitor-cdrom-eject%%:​ Umožní dotazy při vysouvání CD. Tento parametr je normálně vypnutý a typicky ho vyžadují jen některé vícediskové instalace.
 +
 +{{.:​IconWarning3.png}} Opatrně se zapínáním tohoto parametru na systémech s flash disky.
 +
 +
 +====== Hraní bez CD ======
 +Opravné balíky pro hraní bez CD můžete získat na adrese [[http://​www.megagames.com/​|MegaGames]].
 +
 +====== Nastavení Cedegy ======
 +Chcete-li editovat nastavení Cedegy, otevřete %%~/​.transgaming/​config%% ve svém oblíbeném textovém editoru.
 +Další podrobnosti najdete v souboru ''​Cedega_howto.txt''​.
 +
 +====== Problémy ======
 +===== Podpora OpenGL =====
 +Chcete-li otestovat, zda vaše grafická karta podporuje OpenGL zadejte příkaz:
 +<​code>​
 +glxinfo | grep '​direct rendering'​
 +</​code>​výsledek bude "​direct rendering:"​
 +
 +Bude-li to '​Yes'​ nebo '​Enabled'​ , pak OpenGL běží správně. ​ Vypíše-li se jako '​no'​ nebo '​disabled'​ pak zkontrolujte nastavení 3D. Blíže viz [[Ovladače grafických karet#​test3d|3D akcelerace]].
 +
 +===== Test výkonu =====
 +Spusťte program glxgears:
 +<​code>​
 +glxgears
 +</​code>​
 +Objeví se okno se třemi rotujícími koly. Je-li 3D akcelerace pro vaši grafickou kartu správně zapnuta, pak zobrazený framerate by měl být více než 500 FPS, v původní velikosti okna. Zobrazí-li výstup méně než 500 FPS, pak byste měli znovu zkontrolovat nastavení 3D. Blíže viz [[Ovladače grafických karet#​test3d|3D akcelerace]].
 +
 +===== Více knihoven OpenGL =====
 +Zjistěte, máte-li nainstalováno více knihoven:
 +<​code>​
 +locate libGL
 +</​code>​To vám zobrazí všechny OpenGL knihovny ve vašem systému. Zvláště pozor, máte-li ''​libGL''​ jak v ''/​usr/​lib''​ tak v ''/​usr/​X11R6/​lib''​. ​ Někdy jen softwarové Mesa OpenGL knihovny se nainstalují do ''/​usr/​X11R6/​lib''​ a hardwarově akcelerované ovladače se nainstalují jinam. ​ Nedoporučujeme odstranit Mesa knihovny z ''/​usr/​X11R6/​lib'',​ jestli nepozorujete pomalé vykreslování ve hrách pod Cedegou.
 +
 +===== CD mechaniky a práva přístupu =====
 +Mnohé Windows hry používají ochranu proti kopírování,​ která vyžaduje, aby Cedega měla právo číst z CD-ROM mechaniky, stejně jako spouštět příkazy z přístupového bodu mechaniky.
 +Změňte práva přístupu:
 +<​code>​
 +sudo chmod a+r [CD-ROM zařízení]
 +sudo chmod a+rx [CD-ROM přístupový bod]
 +</​code>​
 +Pro symbolicky připojená zařízení a změnu práv
 +<​code>​
 +ls -la [CD-ROM Device]
 +</​code>​
 +===== Přístup uživatelů k CD-ROM mechanice =====
 +Za určitých okolností bude potřeba upravit váš %%/​etc/​fstab%% soubor, abyste zajistili, že všichni uživatelé mají přístup k CD-ROM mechanice.
 +
 +===== Problémy s grafikou =====
 +Hry se vždy snaží změnit rozlišení vaší obrazovky, aby jim to vyhovovalo. Ujistěte se, že sekce '​Screen'​ ve vašem %%xorg.conf%% nebo %%XF86Config-4%% souboru má několik možných rozlišení. ​ Nejběžnější rozlišení jsou: 1600X1200, ​ 1280X1024, 1024X768, 800X600, 640X480. Neběží-li hra přes celou obrazovku prověřte nastavení hry, abyste viděli, jaké rozlišení se pokouší použít a zjistěte, zda toto rozlišení je uvedeno v %%xorg.conf%% nebo v %%XF86Config-4%% souboru.
 +
 +{{.:​IconTip.png}} Některé hry poběží lépe, bude-li váš X nastaven na 16 bit hloubku barev.
 +
 +===== Problémy se zvukem =====
 +Máte-li problémy se zvukem, ujistěte se, že jste deaktivovali všechny zvukové servery nebo jiné aplikace, které by používaly zvuk, jako '​xmms'​.
 +
 +===== Nedostatek volného místa =====
 +V některých systémech můžou být nastaveny kvóty pro adresář ''/​home''​. Můžete mít problémy, budete-li instalovat hry a informace o volném místě bude nesprávná,​ nebo v systému nebude dost volného místa. Možná řešení:
 +  * vypněte kvóty
 +  * symbolicky odkažte na zařízení,​ kde je více volného místa
 +
 +===== Nízký výkon =====
 +Jestli dostanete jen 15-30 fps
 +<​code>​
 +renice 17 -p `pgrep wineserver`
 +</​code>​
 +===== Nefunguje 3D akcelerace v 64bitové verzi Ubuntu =====
 +V glxgears obdržíte dobré výsledky, ale 3D test Cedegy zhavaruje a hry jsou pomalé.
 +Nastavte proměnné prostředí:​
 +<​code>​
 +export LIBGL_DRIVERS_PATH=/​usr/​X11R6/​lib32/​modules/​dri/:/​usr/​lib32/:/​usr/​X11R6/​lib/​modules/​dri/:​
 +/usr/lib/
 +</​code>​
 +===== Odkazy =====
 +  * [[http://​www.cedega.com]] - anglická oficiální stránka od TransGaming
 +  * [[http://​www.cedega.eu]] - evropská stránka
 +  * [[http://​transgaming.com]] - firma, vývoj, Cedega a další
  
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • (upraveno mimo DokuWiki)