Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

consolekit [2012/07/15 20:44]
Ubuntu vytvořeno
consolekit [2019/02/25 18:20] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== ConsoleKit ======
 +**ConsoleKit** je sada nástrojů na správu přihlášených uživatelů,​ sezení/​relací (//​sessions//​) a (výhledově) multiterminálů (//​seats//​).
  
 +====== Jak to funguje ======
 +''​gdm''​ při spuštění předá informace k danému sezení ''​ConsoleKit''​u , a ten dále spravuje vše ostatní. Ostatní aplikace pak mohou přistupovat k informacím o přihlášených uživatelích a jejich statutu a podle toho přizpůsobit svůj chod. Příkladem využití může být rychlé přepínání uživatelů (//fast user switching//​) a jako alternativa k ''​utmp''​ (historie přihlášení).
 +
 +====== Příkazy ======
 +==== ck-list-sessions ====
 +vypíše otevřené relace a informace k nim
 +<​code>​
 +$ ck-list-sessions
 +Session1:
 + unix-user = '​1000'​
 + realname = '​arrange'​
 + seat = '​Seat1'​
 + session-type = ''​
 + active = TRUE
 + x11-display = ':​0'​
 + x11-display-device = '/​dev/​tty7'​
 + display-device = ''​
 + remote-host-name = ''​
 + is-local = TRUE
 + on-since = '​2010-09-03T15:​44:​53.031872Z'​
 + login-session-id = ''​
 +Session3:
 + unix-user = '​1001'​
 + realname = '​test'​
 + seat = '​Seat1'​
 + session-type = ''​
 + active = FALSE
 + x11-display = ':​1'​
 + x11-display-device = '/​dev/​tty8'​
 + display-device = ''​
 + remote-host-name = ''​
 + is-local = TRUE
 + on-since = '​2010-09-03T19:​34:​34.041930Z'​
 + login-session-id = ''​
 + idle-since-hint = '​2010-09-03T19:​41:​10.657934Z'​
 +</​code>​Zde je vidět, že je aktivní sezení uživatele UID 1000 na konzoli 7. V systému je pak přihlášen ještě jeden uživatel (//test//).
 +
 +==== ck-history ====
 +historie přihlášení
 +<​code>​
 +$ ck-history --last
 +test                  Session3 ​  ​Seat1 ​  ​tty8 ​        :​1 ​     Fri Sep  3 21:34   still logged in
 +gdm       ​LoginWindow Session2 ​  ​Seat1 ​  ​tty8 ​        :​1 ​     Fri Sep  3 21:34 - 21:34  (00:00)
 +arrange ​              ​Session1 ​  ​Seat1 ​  ​tty7 ​        :​0 ​     Fri Sep  3 17:44   still logged in
 +...
 +</​code>​
 +====== Odkazy ======
 +  * [[http://​www.freedesktop.org/​software/​ConsoleKit/​doc/​ConsoleKit.html|dokumentace]]
 +  * [[http://​fedoraproject.org/​wiki/​Desktop/​FastUserSwitching|motivace k zavedení]]
 +  * [[http://​projects.gnome.org/​gdm/​docs/​2.18/​consolekit.html|integrace do Gnome]]