Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
dálkové_ovládání [2012/07/17 22:39]
Ubuntu vytvořeno
dálkové_ovládání [2019/02/25 18:20] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Dálkové ovládání ======
  
 +{{.:​ir-remote.png}} Pokud používáte [[TV karty|TV kartu]], zřejmě u ní máte přiloženo **infračervené dálkové ovládání**. Pomocí tohoto návodu je zprovozníte v Ubuntu a nastavíte pro používání v některých aplikacích.
 +====== LIRC ======
 +====== Instalace ======
 +===== Software =====
 +{{.:​apt.png}} O funkčnost dálkového ovládání se v Linuxu stará **LIRC**, [[nainstalujte]] tedy balík [[http://​www.lirc.org/​index.html|lirc]] %%sudo apt-get install lirc%%. Při instalaci se zobrazí okno s možností výběru dálkového ovládání. Pokud máte některý z typů v nabídce, vyberte jej. V opačném případě vyberte //none//.
 +
 +{{ .:​instalace-lirc.png }}
 +
 +
 +===== Hardware =====
 +{{.:​hwcard.png}} Dálková ovládání se bohužel liší typ od typu. Některá budou fungovat ihned po instalaci LIRC s vybráním příslušného typu, u jiných budete muset měnit nastavení. Pokud po instalaci není dálkové ovládání funkční, zkuste se podívat do návodu pro zprovoznění vaší [[TV karty]], zda v něm není uvedena i informace o zprovoznění dálkového ovládání.
 +
 +{{.:​display.png}} Zde jsou návody pro různé TV karty. Pokud ovládání na vaší kartě nefunguje po instalaci a nenašli jste pro ni návod, zkuste návod pro některou jinou kartu, je možné, že bude fungovat.
 +
 +  * [[Leadtek WinFast DTV2000 H#Dálkové ovládání|Leadtek WinFast DTV2000 H]]
 +
 +===== Nastavení tlačítek =====
 +{{.:​settings.png}} **Nastavení tlačítek** dálkového ovládání je uloženo v souboru ''/​etc/​lirc/​lircd.conf''​. Znění tohoto souboru pro různá dálková ovládání můžete stáhnout [[http://​lirc.sourceforge.net/​remotes|zde]].
 +
 +{{.:​info.png}} Po úpravách nastavení LIRC jej musíte **restartovat** následujícím příkazem. Pokud jste LIRC nastavili dobře, neměla by se vypsat žádná chyba a služba LIRC by se měla spustit.
 +Pokud se objeví hláška ''​connect:​ Connection refused'',​ rovněž spusťte následující příkaz.
 +
 +<​code>​
 +sudo service lirc restart
 +</​code>​
 +===== Zkouška tlačítek =====
 +{{.:​experiment.png}} Zkoušku, zda je dálkové ovládání funkční, provedete příkazem ''​irw''​. Pokud tento příkaz běží a mačkáte tlačítka na dálkovém ovládání,​ měly by se zobrazovat informace o nich, např.:
 +
 +<​code>​
 +irw
 +</​code>​
 +
 +výpis:
 +
 +<​code>​
 +00000000800100a4 00 PLAYPAUSE /​etc/​lirc/​lircd.conf
 +000000008001001c 00 ENTER /​etc/​lirc/​lircd.conf
 +0000000080010074 00 POWER /​etc/​lirc/​lircd.conf
 +</​code>​
 +====== Nastavení programů ======
 +{{.:​settings.png}} Pokud je již vaše dálkové ovládání funkční, můžete přistoupit k **nastavení programů** pro dálkové ovládání. K tomu slouží program **irexec**, který je součástí balíku ''​lirc''​.
 +
 +{{.:​editor.png}} Nastavení se provádí pomocí souboru ''/​etc/​lirc/​lircrc''​ . Je možné ho nakonfigurovat na spuštění a ovládání prakticky jakéhokoliv programu.
 +
 +Více o struktuře souboru ''​lircrc''​ se můžete dočíst například [[http://​www.root.cz/​clanky/​lirc-dalkove-ovladani-pro-vas-linux|zde]]
 +
 +{{.:​warning.png}} Pokud bude soubor ''​lircrc''​ umístěn jinde, tak se nebude **irexec** spouštět při startu!
 +
 +
 +{{.:​info.png}} V tomto návodu najdete pouze postup pro některá tlačítka. Kompletní seznam tlačítek najdete v dokumentaci k příslušnému programu. Názvy tlačítek se vždy musí schodovat s názvy nastavenými v souboru ''/​etc/​lirc/​lircd.conf''​. Pokud tomu tak není, je třeba nastavení upravit.
 +
 +===== Programy =====
 +  * {{.:​lircrc_rhythmbox.txt|Rhythmbox}} - v menu **Úpravy → Zásuvné moduly** je třeba aktivovat modul //LIRC//
 +  * {{.:​lircrc_mplayer.txt|Mplayer}}
 +
 +
 +====== Řešení problémů ======
 +
 +===== Dálkový ovladač nefunguje =====
 +
 +Pokud dálkové ovládání nefunguje jaksi vůbec, musíte projít několik míst. Určitě je třeba prohlédnout nastavení v Biosu, je-li vůbec povolen sériový port.
 +V linuxu je zpravidla obsazen Com port a je třeba jej uvolnit:
 +<​code>​
 +setserial /dev/ttyS0 uart none
 +</​code>​Dále zviditelníte základ přenosu: (funguje pro mnoho ovladačů a potvrzuje jejich komunikaci s PC portem)
 +<​code>​
 +sudo modprobe lirc_serial
 +</​code>​Zobrazení v okně vznikne tímto:
 +<​code>​
 +sudo xmode2 -d /dev/lirc0
 +</​code>​Mělo by to vypadat např. takto: (po šesti stisknutích ovladače)
 +
 +{{ .:​xmode2a.png }}
 +
 +Budete dále potřebovat konfigurační soubor svého ovladače a tak můžete zalovit
 +zde: [[http://​lirc.sourceforge.net/​remotes/​]] nebo lze aktualizovat seznam těchto ovladačů
 +pomocí ''​gnome-lirc-properties''​. Pokud ho nemáte %%sudo apt-get install gnome-lirc-properties%%.
 +Obsah pak nakopírujete do souboru /​etc/​lircd.conf a umístíte, pokud tam již není.
 +Nyní spustíte démona lircd:
 +<​code>​
 +sudo lircd /​etc/​lircd.conf --device /dev/lirc0
 +</​code>​
 +
 +A nyní využijete zhora uvedený příkaz ''​irw''​ a dálkovým ovladačem vyzkoušíte,​ jestli se to podařilo.
 +
 +===== USB dálkový ovladač neprobouzí uspaný linux =====
 +
 +Součástí některých TV karet je dálkový ovladač s přijímačem připojitelným do USB portu. Defaultně je ale probouzení přes všechna USB zařízení zakázáno.
 +
 +<​code>​
 +more /​proc/​acpi/​wakeup
 +</​code>​následuje výpis
 +<​code>​
 +Device S-state  ​ Status ​  Sysfs node
 +LANC   S5 disabled
 +HDEF   S4 disabled ​ pci:​0000:​00:​1b.0
 +RP02   S5 disabled ​ pci:​0000:​00:​1c.1
 +WNIC   S5 disabled ​ pci:​0000:​02:​00.0
 +RP03   S5 disabled ​ pci:​0000:​00:​1c.2
 +ECF0   S5 disabled
 +RP05   S5 disabled ​ pci:​0000:​00:​1c.4
 +ECF0   S5 disabled
 +RP06   S5 disabled ​ pci:​0000:​00:​1c.5
 +NIC   S5 disabled ​ pci:​0000:​85:​00.0
 +USB1   S3 disabled ​ pci:​0000:​00:​1d.0
 +USB2   S3 disabled ​ pci:​0000:​00:​1d.1
 +USB3   S3 disabled ​ pci:​0000:​00:​1d.2
 +USB4   S3 disabled ​ pci:​0000:​00:​1a.0
 +USB5   S3 disabled ​ pci:​0000:​00:​1a.1
 +USB6   S3 disabled ​ pci:​0000:​00:​1a.2
 +U6RM   S3 disabled
 +EHC1   S3 disabled ​ pci:​0000:​00:​1d.7
 +EHC2   S3 disabled ​ pci:​0000:​00:​1a.7
 +PCIB   S5 disabled ​ pci:​0000:​00:​1e.0
 +HST1   S5 disabled
 +</​code>​
 +Pro povolení konkrétního USBx je třeba do souboru **/​proc/​acpi/​wakeup** poslat jeho název. Tím se překlopí stav na **enabled**.
 +
 +<​code>​
 +sudo -s
 +echo USB1 >> /​proc/​acpi/​wakeup
 +</​code>​
 +Opětovné poslání ho přepne zpět na **disabled**
 +
 +
 +====== Odkazy ======
 +  * [[http://​www.lirc.org|Domovská stránka LIRC]]
 +  * [[http://​www.root.cz/​clanky/​lirc-dalkove-ovladani-pro-vas-linux/​|lirc na root.cz]]
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:20
  • (upraveno mimo DokuWiki)