Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
effectv [2012/07/19 11:45]
Ubuntu
effectv [2019/02/25 18:20] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== EffecTV ======
 +
 +====== Instalace ======
 +{{.:​apt.png}} [[Instalace programů|Nainstalujte]] balík [[apt://​effectv|effectv]].
 +
 +====== Použití ======
 +{{.:​navigate.png}} Program se spouští příkazem ''​effectv''​.
 +
 +====== Možné problémy ======
 +  * Při spouštění se může objevit následující hláška:
 +<​code>​
 +v4lsetchannel:​VIDIOCSCHAN:​ Invalid argument
 +Video initialization failed.
 +</​code> ​ * Řešení je spustit program takto
 +<​code>​
 +LD_PRELOAD="/​usr/​lib/​libv4l/​v4l1compat.so"​ effectv
 +</​code>​
 +====== Odkazy ======
 +  * [[http://​effectv.sourceforge.net/​|Domovská stránka programu]]
 +
 +{{page>​úpravy/​konvence}}
 +
 +{{page>​úpravy/​rozšíření}}