Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
fbcmd [2012/12/31 20:53]
Fioler
fbcmd [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Facebook v terminálu======
 +
 +fbcmd je jednoduchý nástroj obsluhu facebooku z terminálu pomocí CLI.
 +
 +====== Instalace ======
 +
 +**sudo apt-get install php5-cli curl php5-curl** //instalace php//
 +
 +**php -r "echo phpversion();"​** //test PHP//
 +
 +**wget ​ https://​raw.github.com/​dtompkins/​fbcmd/​master/​fbcmd_update.php**
 +
 +**curl -O https://​raw.github.com/​dtompkins/​fbcmd/​master/​fbcmd_update.php**
 +
 +**php fbcmd_update.php**
 +
 +**php fbcmd_update.php install** //​dokončení instalace//
 +
 +**fbcmd** //test funkčnosti programu//
 +
 +====== Konfigurace ======
 +
 +**fbcmd go access** //​přístup//​
 +
 +**fbcmd go auth** //​vygeneruje kód//
 +
 +**fbcmd auth XXXXXX** //doplňte kód//
 +
 +**fbcmd addperm** //práva//
 +
 +====== Použití ======
 +
 +**fbcmd addalbum "​Název"​ "​Popis"​** //přidá album//
 +
 +**fbcmd addpicd /​home/​user/​cesta k adresáři s obrázky latest** ​
 +//přidá všechny obrázky ze složky do posledního alba//
 +
 +
 +**fbcmd post text** //napíše něco na zeď//
 +
 +
 +* [[http://​fbcmd.dtompkins.com/​commands |Seznam všech příkazů]]
 +
 +====== Odkazy ======
 +
 +  * [[http://​fbcmd.dtompkins.com/​introduction|Domovská stránka projektu]]
 +  * [[http://​apps.facebook.com/​cmdline/​|Facebook programu]]