Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
grub2 [2013/01/23 23:06]
Roman Vacho
grub2 [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== GRUB2 ======
 +
 +**Grub2** je program odpovídající za načtení/​zavedení systému. Je odkazován přímo z MBR (Master Boot Record - zaváděcí stopy) a zajišťuje předání kontroly mezi BIOSem (de facto firmware základní desky, úplně nejnižší softwarová vrstva) a operačním systémem (OS, jako je kupříkladu Linux, Unix či Windows). Název je akronymem //GRand Unified Bootloader, version 2// (Grub 2), druhé verze GNU GRUB.
 +
 +====== Nastavení Grub2 ======
 +
 +{{.:​tip.png}} Základní nastavení Grubu je možno provést pomocí [[Správce spouštění]] - není potřeba ručně upravovat konfigurační soubory.
 +
 +Hlavní konfigurační soubor GRUBu 2 je **grub.cfg** v adresáři ///​boot/​grub//​. Tento soubor je nastaven pomocí mnoha skriptů spuštěných příkazem ''​update-grub''​. Primárně za nastavení //​grub.cfg//​ jsou zodpovědné soubory ​ ///​etc/​default/​grub//​ a jednotlivé skripty ve složce ///​etc/​grub.d///​
 +
 +===== grub (/​etc/​default/​grub) =====
 +Tento soubor obsahuje nastavení týkající se především toho, jak se zobrazí Grub2 nabídka (jako například čas nabídky, její barvy či pozadí). Tento soubor může být měněn jen s //root// právy (právy administrátora). Aby se změna zapsala do souboru //​grub.cfg//​ a tak se stala aktivní, je po úpravě a uložení souboru ///​etc/​default/​grub//​ třeba spustit příkaz ''​update-grub''​.
 +
 +~-
 +<​code>​
 +# If you change this file, run '​update-grub'​ afterwards to update
 +# /​boot/​grub/​grub.cfg.
 +
 +GRUB_DEFAULT=0
 +GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
 +GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true
 +GRUB_TIMEOUT=10
 +GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
 +GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="​quiet splash"​
 +GRUB_CMDLINE_LINUX=""​
 +
 +# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
 +#​GRUB_TERMINAL=console
 +
 +# The resolution used on graphical terminal
 +# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
 +# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'​
 +#​GRUB_GFXMODE=640x480
 +
 +# Uncomment if you don't want GRUB to pass "​root=UUID=xxx"​ parameter to Linux
 +#​GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
 +
 +# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entrys
 +#​GRUB_DISABLE_LINUX_RECOVERY="​true"​
 +</​code>​-~
 +
 +  * //​GRUB_DEFAULT=0//​
 +    * Nastavuje předem vybranou položku nabídky (pořadí shora dolů: 0 pro první, 1 pro druhou... Položku vybranou při posledním startu nastavíte pomocí hodnoty //​GRUB_DEFAULT=saved//​ a ukládání povolíte pomocí //​GRUB_SAVEDEFAULT=true//​).
 +  * //​GRUB_TIMEOUT=5//​
 +    * Nastavuje čas v sekundách před tím, než se automaticky načte hodnota dle //​GRUB_DEFAULT//​
 +    * Nastavením hodnoty **-1** dosáhnete trvalého čekání na výběr uživatele (bez timeoutu).
 +
 +  * //​GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0//​
 +    * Nabídka při startu bude skryta. Zobrazí se nabídka OS, pokud tuto funkci vypnete: na začátek řádky vložte znak //#//. ( # GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0 )
 +    * Výchozí hodnota závisí na přítomnosti dalších operačních systémů
 +      * jiný OS nenalezen: Nabídka bude zobrazena. ( Řádka bude začínat symbolem #.)
 +      * Jiný OS nalezen: Nabídka bude skryta.
 +    * Pro čísla větší 0 bude systém čekat příslušný počet sekund, ale nezobrazí nabídku.
 +    * 0 - nabídka nebude zobrazena (ani nebude žádné zdržení).
 +      * Když je tento vstup nastaven na 0:
 +        * Uživatel může vynutit zobrazení menu držením klávesy //SHIFT// při startu počítače.
 +            * Během startu systém kontroluje stav klávesy //SHIFT//, pokud nemůže zjistit její stav, je uživateli dána chvilka pro zapnutí nabídky pomocí klávesy //ESC//.
 +        * Pokud je zapnuto, úvodní obrazovka (splash screen) určená pomocí //​05_debian_theme//​ bude zobrazena i v případě nastavení skrytí nabídky.
 +
 +  * //​GRUB_HIDDEN_MENU_QUIET=true//​
 +        * true -  nebude zobrazeno odpočítávání. Obrazovka bude prázdná.
 +        * false - počítadlo bude zobrazovat prázdnou obrazovku po dobu nastavenou v GRUB_HIDDEN_TIMEOUT.
 +
 +  * //​GRUB_DISTRIBUTOR//​=''​lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian''​
 +    * určuje označení pro jednotlivé vstupy. (Ubuntu, Xubuntu, Debian, atd.)
 +
 +  * //​GRUB_CMDLINE_LINUX//​
 +    * Pokud existuje, pak tato řádka vkládá zápis na konec //linux// řádky(v Grub Legacy příkaz "​kernel"​) jak pro normální, tak i pro "​recovery"​ mód. Podobně jako  "​kopt"​ řádka v //​menu.lst//​.
 +
 +  * //​GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT//​="​quiet splash"​
 +    * Tato řádka importuje vstup  na konec '​linux'​ řádky. Zde zapsané se přidává jen na konec normálního módu (nikoliv "​recovery"​) podobně jako  "​defoptions"​ řádka v //​menu.lst//​. Pokud chcete černou obrazovku se skrolujícími se hláškami o průběhu bootování,​ odstraňte "quiet splash"​. Pokud chcete grub obrazovku s omezenými informacemi zobrazenými pod logem Ubuntu, použijte jen "​splash"​.
 +
 +  * //#​GRUB_TERMINAL//​=console
 +    * Odkomentováním se vypne grafický terminál (grub-pc jen).
 +
 +  * //​GRUB_GFXMODE=640x480//​
 +    * Odkomentováním (uberte '#'​ z počátku řádky) se upraví rozlišení celého boot menu. Pro klasické obrazovky (4:3 poměr stran) použijte např.:
 +      * GRUB_GFXMODE=640x480 ​  ​(výchozí hodnota, pokud systém nenalezne odkomentovanou žádnou hodnotu zde, použije právě tuto )
 +      * GRUB_GFXMODE=800x600
 +      * GRUB_GFXMODE=1024x768
 +      * GRUB_GFXMODE=1600×1200
 +
 +    * hodnoty rozlišení najdete třeba[[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Rozli%C5%A1en%C3%AD|zde]] nebo nastavte vlastní méně běžné rozlišení (jako je například můj širokoúhlý notebook s poměrem stran 16:10)
 +      * GRUB_GFXMODE=640x400
 +      * GRUB_GFXMODE=800x500
 +      * GRUB_GFXMODE=1024x640
 +      * GRUB_GFXMODE=1280x800
 +      * GRUB_GFXMODE=1680x1050
 +
 +  * //#​GRUB_DISABLE_LINUX_UUID//​=true
 +    * odkomentujte,​ pokud nechcete opominout "​root=UUID=xxx"​ parametr Linuxu.
 +
 +  * //​GRUB_DISABLE_LINUX_RECOVERY=true//​
 +    * přidejte nebo odkomentuje tento řádek pro nezobrazení módu jádra "​Recovery"​ v úvodním menu.
 +
 +  * //​GRUB_DISABLE_OS_PROBER=true//​
 +    * Zapíná/​vypíná test/​prohledávání ostatních diskových oddílů na přítomnost dalších operačních systémů (Windows, Linux, OSX, Hurd...).
 +
 +====== Obnovení GRUB2 pomocí LiveCD ======
 +
 +  * stáhněte a spusťte [[LiveCD]] Ubuntu
 +  * otevřete [[Terminál]] (např. Alt+F2, zadejte //​gnome-terminal//​)
 +  * dále zjistěte výpis všech oddílů disku
 +<​code>​
 +sudo fdisk -l
 +</​code>​
 +výpis bude vypadat třeba takto
 +<​code>​
 +   ​Device Boot      Start         ​End ​     Blocks ​  ​Id ​ System
 +/​dev/​sda1 ​  ​* ​          ​1 ​       3199    25695936 ​   7  HPFS/NTFS
 +/​dev/​sda3 ​           3836        9729    47343524+ ​  ​5 ​ Extended
 +/​dev/​sda5 ​           3836        5751    15390238+ ​ 83  Linux
 +/​dev/​sda6 ​           9596        9729     ​1076323+ ​ 82  Linux swap / Solaris
 +</​code> ​ * nyní potřebujete vědět, které zařízení (a který diskový oddíl) obsahuje váš nainstalovaný linuxový systém, v našem příkladě to je ///​dev/​sda5//​.
 +
 + :!: //Ujistěte se, že je určení bez chyb - věnujte prosím pozornost výpisu FDISKu//
 +
 +  *A jaký je na něm použit souborový systém.
 +<​code>​
 +sudo blkid
 +</​code>​
 +Ukázka výpisu.
 +<​code>​
 +/dev/sda1: UUID="​666cd724-8d60-4a1d-b39d-71f195c821c3"​ TYPE="​ext4"​
 +</​code>​
 +
 +
 +
 +  * připojte Ubuntu oddíl na ///mnt//
 +<​code>​
 +sudo mount -t ext4 /dev/sda5 /mnt
 +</​code> ​ * nainstalujte Grub do MBR disku
 +<​code>​
 +sudo grub-install --root-directory=/​mnt /dev/sda
 +</​code>​
 +
 +
 +**Tímto se vám přemaže MBR disku /dev/sda!**
 +
 +Buďte velmi opatrní a radši si předtím udělejte zálohu MBR. Také dávejte pozor, aby bylo určení disku (není to oddíl!) bez označení číslem, tedy **/​dev/​sda**,​ NE třeba /​dev/​sda**1**.
 +
 +  * restartujte počítač. Po přihlášení do systému aktualizujte Grub pomocí
 +<​code>​
 +sudo update-grub
 +</​code>​
 +
 +  * pokud došlo k problémům,​ zkuste obnovu znova, anebo dejte dotaz do fóra s informacemi z [[boot_info_script]].
 +
 +Zdroj: [[http://​forum.ubuntu.cz/​index.php/​topic,​42267.0.html]]
 +
 +===== Alternativní postup =====
 +
 +  * stáhněte a vypalte cd s tímto obsahem: [[http://​www.ubuntu.com/​getubuntu/​download|Ubuntu LiveCD]] a nabootujte/​načtete z něj systém.
 +  * Otevřete [[Terminál]] (Alt+F2, zadejte //​gnome-terminal//​)
 +  * a dále zadejte: %%$ sudo fdisk -l%%
 +  * nyní potřebujete vědět, které zařízení (a který diskový oddíl) obsahuje váš nainstalovaný linuxový systém, například bude použit ///​dev/​sda1//​ . Nyní tedy potřebujete připojit (mount) souborový systém (pravděpodobně typu Ext4 či Ext3 v případě Ubuntu, NTFS či FAT v případě Windows) do složky /mnt: %%$ sudo mount -t ext4 /dev/sda1 /mnt%%
 +  * pokud máte náhodou složku /boot na zvláštním oddílu, musíte připojit i tento. Příklad: pro /dev/sda2 napište: %%$ sudo mount -t ext4 /dev/sda2 /mnt/boot%%
 +
 + :!: //Ujistěte se, že je určení bez chyb - věnujte prosím pozornost výpisu FDISKu//
 +  * Vytvořte adresář pro následující příkaz: %%sudo mkdir /mnt/dev%%
 +  * Nyní připojte zbytek oddílů: %%sudo mount --bind /dev /mnt/dev%%
 +  * nyní proveďte **chroot** do vašeho (původního) systému: ​ %%sudo chroot /mnt%%
 +
 +Nyní byste měli být přihlášeni do vašeho trvalého linuxu pomocí příkazu //chroot// (administrátorská práva bez potřeby používat //sudo//)
 +
 +  * nastavte soubor **/​etc/​default/​grub** dle vašeho systému
 +
 +%%$ nano /​etc/​default/​grub%%
 +  * poté je třeba spustit **update-grub** pro vytvoření konfig. souboru.
 +
 +%%$ update-grub%%
 +  * pro nainstalování GRUBu 2 do MBR (MasterBootRecord - hlavní/​první spouštěcí stopa), zadejte **grub-install /dev/sda** (pokud máte bězné nastavení i hardware, grub se nahraje na první pevný disk
 +
 +%%$ grub-install /dev/sda%%
 +  * pokud dojde k chybám, zkuste **grub-install --recheck /dev/sda**
 +
 +%%$ grub-install --recheck /dev/sda%%
 +
 +  * nyní můžete restartovat počítač přímo do zavaděče GRUB 2 a dále k vaší normální instalaci.
 +
 +Pokud máte netradiční operační systémy (alternate OS entries), příkaz %%update-grub%% vás může oblažit hláškou "​Cannot find list of partitions!"​ (Nemohu nalézt seznam oddílů). Ignorujte ji a pokračujte - jak jednou nabootujete do vaší řádné linuxové instalaci, použijte pomocí [[Terminál|Terminálu]] opět příkaz ​ %%sudo update-grub%% a %%sudo grub-install /dev/sda%%.
 +
 +
 +====== GRUB 2 - snadná editace v grafickém režimu ======
 +Velmi pohodlně můžeme upravovat položky grafickým nástrojem nazvaným **Grub Customizer**. Umožňuje mimo jiné měnit pořadí položek v menu, přejmenovávat položky a samozřejmě také přidávat nebo odebírat položky. Grub Customizer se dá nainstalovat např. takto přes terminál:
 +<​code>​
 + sudo add-apt-repository ppa:​danielrichter2007/​grub-customizer
 + sudo apt-get update
 + sudo apt-get install grub-customizer
 +</​code>​Po instalaci najdeme Grub Customizer v menu aplikací (**System Tools - Grub Customizer**).
 +
 +Po spuštění se objeví okno programu, ve kterém můžeme provádět změny. Poklepáním na položku změníme text. Např. text Ubuntu, with Linux 2.6.35-22-generic snadno změníme třeba na Ubuntu 10.10. Zrušením zaškrtnutí u některé položky tuto položku skryjeme.
 +
 +Po provedení požadovaných změn jednoduše uložíme nové nastavení kliknutím na Save. Hotovo.
 +
 +====== Technické detaily ======
 +Grub 2 je kompatibilní se standardem POSIX (Portable Operating System Interface for Unix) jako jsou GNU/Linux, *BSD, Mac OS aj., ale zvládá už i připojit systémy nekompatibilní s tímto standardem.
 +
 +GRUB 2 je kompletně přepsanou verzí původního GRUBu. Založen na výzkumu projektu PUPA, GRUB2 je mnohem více modulární a přenosnější než jeho předchůdce. Některé z jeho nových vlastností:​
 +
 +        * grafické rozhraní, zahrnutí témat/​profilů (theming);
 +        * načítání po částech;
 +        * multiplatformní kompatibilita;​
 +        * podpora skriptování;​
 +        * uživatelské úpravy menu;
 +        * opravené pojmenovávání oddílů.
 +
 +Mnoho souborů v ///​boot/​grub//​ bude pro uživatele Grub Legacy nových. Zejména množství souborů "​*.mod"​ v adresáři /boot/grub. Grub 2 je modulární a tak soubory "​*.mod"​ jsou nezbytné. Bez ohledu na množství souborů celková velikost obsahu /boot/grub zůstává v porovnání s Grub Legacy zhruba zachována a tak není třeba zvětšovat /boot oddíl.
 +
 +===== grub.cfg (/​boot/​grub/​grub.cfg) =====
 + :!: **NEEDITUJTE TENTO SOUBOR**
 +Toto je hlavní konfigurační soubor Grub 2. Nahrazuje do jisté míry ///​boot/​grub/​menu.lst//​ původního GRUBu. ​ Tento soubor obsahuje jen přímé instrukce pro Grub2 a NENÍ URČEN K PŘÍMÉ EDITACI!!! Ještě jednou: na rozdíl od "​původního"​ //​menu.lst//,​ soubor **//​grub.cfg//​ NEEDITUJTE!!!** :!:
 +
 +  * //​grub.cfg//​ je samočinně vytvářen a obnovován při spustění příkazu ''​sudo update-grub''​.
 +  * Skripty pro tvorbu //​grub.cfg//​ zahrnují soubory obsažené v /etc/grub.d a informace získané ze souboru ///​etc/​default/​grub//​
 +  * Soubor je složen ze dvou částí. Obě jsou jasně odděleny hlavičkou ​ //### BEGIN//. Informace na této řádce odpovídají zápisům v souborech ze složky ///​etc/​grub.d//​
 +  * implicitně je tento soubor "jen ke čtení (//​read-only//​). ​ To by mělo zabránit jeho ruční editaci.
 +
 +  * Příklad //​grub.cfg// ​ zahrnující dvě Ubuntu jádra, memtest86+, Windows a vlastní zadání (41_srcd) importované ze skriptů v ///​etc/​grub.d///:​
 +
 +~-
 +<​code>​
 +#
 +# DO NOT EDIT THIS FILE
 +#
 +# It is automatically generated by /​usr/​sbin/​update-grub using templates
 +# from /etc/grub.d and settings from /​etc/​default/​grub
 +#
 +
 +### BEGIN /​etc/​grub.d/​00_header ###
 +set default=0
 +set timeout=5
 +set root=(hd0,​5)
 +search --fs-uuid --set b02e1934-12dd-418a
 +if font /​usr/​share/​grub/​ascii.pff ; then
 +  set gfxmode=640x480
 +  insmod gfxterm
 +  insmod vbe
 +  terminal gfxterm
 +fi
 +### END /​etc/​grub.d/​00_header ###
 +
 +### BEGIN /​etc/​grub.d/​05_debian_theme ###
 +set menu_color_normal=cyan/​blue
 +set menu_color_highlight=white/​blue
 +### END /​etc/​grub.d/​05_debian_theme ###
 +
 +### BEGIN /​etc/​grub.d/​10_hurd ###
 +### END /​etc/​grub.d/​10_hurd ###
 +
 +### BEGIN /​etc/​grub.d/​10_linux ###
 +set root=(hd0,​5)
 +search --fs-uuid --set b02e1934-12dd-418a-be3a-9ff7d3e7e7ea
 +menuentry "​Ubuntu,​ linux 2.6.28-13-generic"​ {
 + linux /​boot/​vmlinuz-2.6.28-13-generic root=UUID=b02e1934-12dd-418a ro  quiet splash vga800
 + initrd /​boot/​initrd.img-2.6.28-13-generic
 +}
 +menuentry "​Ubuntu,​ linux 2.6.28-13-generic (single-user mode)" {
 + linux /​boot/​vmlinuz-2.6.28-13-generic root=UUID=b02e1934-12dd-418a ro single
 + initrd /​boot/​initrd.img-2.6.28-13-generic
 +}
 +menuentry "​Ubuntu,​ linux 2.6.28-11-generic"​ {
 + linux /​boot/​vmlinuz-2.6.28-11-generic root=UUID=b02e1934-12dd-418a ro  quiet splash vga800
 + initrd /​boot/​initrd.img-2.6.28-11-generic
 +}
 +menuentry "​Ubuntu,​ linux 2.6.28-11-generic (single-user mode)" {
 + linux /​boot/​vmlinuz-2.6.28-11-generic root=UUID=b02e1934-12dd-418a ro single
 + initrd /​boot/​initrd.img-2.6.28-11-generic
 +}
 +### END /​etc/​grub.d/​10_linux ###
 +
 +### BEGIN /​etc/​grub.d/​20_memtest86+ ###
 +menuentry "​Memory test (memtest86+)"​ {
 + linux /​boot/​memtest86+.bin
 +}
 +menuentry "​Memory test (memtest86+,​ serial console 115200)"​ {
 + linux /​boot/​memtest86+.bin console=ttyS0,​115200n8
 +}
 +### END /​etc/​grub.d/​20_memtest86+ ###
 +
 +### BEGIN /​etc/​grub.d/​30_os-prober ###
 +menuentry "​Microsoft Windows XP Home Edition (on /​dev/​sda1)"​ {
 + set root=(hd0,​1)
 + chainloader +1
 +}
 +### END /​etc/​grub.d/​30_os-prober ###
 +
 +### BEGIN /​etc/​grub.d/​40_custom ###
 +# This file is an example on how to add custom entries
 +
 +### END /​etc/​grub.d/​40_custom ###
 +
 +### BEGIN /​etc/​grub.d/​41_srcd ###
 +menuentry "​SystemRescue CD on hard drive" {
 +        set root=(hd0,​10)
 +        linux   /​sysrcd/​rescuecd subdir=sysrcd setkmap=us
 +        initrd ​ /​sysrcd/​initram.igz
 +}
 +### END /​etc/​grub.d/​41_srcd ###
 +</​code>​-~
 +
 +  * [[http://​forum.ubuntu.cz/​index.php/​topic,​49050.0.html|Návod na českém fóru, jak přidat do boot menu GRUB2 načítání .ISO souboru]]
 +
 +===== /​etc/​grub.d/​ (složka) =====
 +Tyto soubory jsou čteny při vykonávání příkazu ''​update-grub''​. Tyto skripty udržují a přenášejí informace, které se spolupodílí na vytváření souboru ///​boot/​grub/​grub.cfg//​.
 +
 +Soubory jsou pro vytváření //​grub.cfg//​ používány za sebou - nejprve s číslem na počátku (vzestupně) a poté abecedně. V tomto pořádku jsou pak i zapsány příslušné informace do souboru //​grub.cfg//​.
 +
 +Uživatelem zcela přidané hodnoty by měly být umístěny v //​40_custom//​ souboru.
 +
 +Všechny vytvořené soubory musí být (pro jejich zahrnutí do generovaní //​grub.cfg//​ pomocí příkazu "​update-grub"​) spustitelné. Provede se příkazem ''"​sudo chmod u+x /​etc/​grub.d/​JmenoSouboru"''​.
 +
 +  * //​00_header//​
 +    * "​Nasává informace ze souboru ///​etc/​default/​grub//​ - např. grafiku, timeout atp a pokud soubor či jednotlivé údaje chybí či jsou nečitelné,​ nastaví se implicitní hodnoty. Doporučeno nezasahovat.
 +
 +  * //​05_debian_theme//​
 +    * Nastavuje pozadí, barvy textu, témata/​profily.
 +    * pokud si přejete změnit barvy, pak doporučuji vaší pozornosti 8.-9. řádek (první nastavuje normální text, druhý vybraný řádek): //' //set menu_color_normal=magenta/​black
 +
 +
 +set menu_color_highlight=cyan/​blue // //'
 +    * pro změnu pozadí (resp. přidání obrázku) upravte 16.řádek: ** //for i in {/​boot/​grub,/​usr/​share/​images/​desktop-base}/​jméno_obrázku.{png,​tga} ; // **
 +        * buď do složené závorky přidejte //​absolutní//​ cestu k vašemu obrázku
 +        * nebo zkopírujte váš obrázek do jednoho z těchto adresářů (//sudo cp /​home/​UzivatelskeJmeno/​Obrázky/​JmenoVasehoObrazku /​usr/​share/​images/​desktop-base//​
 +        *  :!: soubor musí mít příponu **.png** či **.tga** !!
 +        * pokud použijete menší obrázek, než je aktuální rozlišení,​ zůstane vpravo a dole černý pruh, pokud použijete větší obrázek , bude oříznut!
 +        * příklady //​{/​boot/​grub,/​usr/​share/​images/​desktop-base}/​P1030084-macko_snecci-1024x768.png//​ či //​{/​boot/​grub,/​usr/​share/​images/​desktop-base}/​VytvořenáSložkaČiOdkaz/​obrazek.{png,​tga}//​
 +
 +  * //10_hurd//
 +    * určuje umístění jádra hurd.
 +
 +  * //​10_linux//​
 +    * určuje jádra založená na''"​lsb_release -i -s"''​ (distributorem přiřazený příznak ("​Ubuntu"​)).
 +
 +  * //​20_memtest86+//​
 +    * pokud soubor /​boot/​memtest86+.bin existuje, je přidán do nabídky.
 +
 +  * //​30_os-prober//​
 +    * hledá ostatní operační systémy a zahrnuje je do nabídky.
 +
 +  * //​40_custom//​
 +    * Příklad pro přidávání vlastních nabídek následně vkládaných do  //​grub.cfg//​ (po spuštení ''"​sudo update-grub"''​). Tento (i ostatní soubory) musí být spustitelný,​ aby bylo možno importovat data do souboru //​grub.cfg//​.
 +
 +''​...
 +
 +následují další popisy a návody - originály najdete na [[https://​wiki.ubuntu.com/​Grub2]]{{.:​en.png}}
 +
 +...''​
 +
 +===== GRUB 2 testování a vývoj =====
 +
 +Grub 2 je stále ještě ve vývojové verzi 1.98, takže uživatelé mají stále čas přispět k jeho rozvoji. Například zde [[https://​wiki.ubuntu.com/​KernelTeam/​Grub2Testing|testování GRUBu 2]] {{.:​en.png}}
 +
 +===== Instalace / Upgrade =====
 +
 +==== Instalace (Ubuntu 9.10) ====
 +
 +GRUB 2 je instalován jako výchozí pro **NOVÉ** instalace 9.10 (Karmic). ​ Pokud upgradujete z verze **Jaunty 9.04** na **Karmic 9.10**, použijte prosím pro instalaci instrukce níže.
 +
 +==== Upgrade (Ubuntu 9.04+) ====
 +
 +Pokud máte jakékoliv problémy s upgrade //Grub Legacy// (původní verze "​1"​) na //Grub 2//, prozkoumejte prosím toto vlákno (bug post)... [[https://​bugs.launchpad.net/​ubuntu/​+source/​grub2/​+bug/​386789]] ​ {{.:​en.png}}
 +
 +  * Otevřete Terminál
 +<​code>​
 +$ sudo apt-get install grub2
 +</​code>​
 +Po restartu počítače uvidíte tyto možnosti ve startovní nabídce.
 +  * vyberte **OK** z grub-pc konfigurace
 +  * vyberte **Chainload from menu.lst YES**
 +  * na příkazové řádce linuxu zmáčkněte **ENTER**
 +
 +Upozornění:​ Toto je pouze dočasné, trvalé změny dosáhnete tímto:
 +Po úspěšném rozběhu systému -
 +  * napište (opět v terminálu)
 +<​code>​
 +$ sudo upgrade-from-grub-legacy
 +</​code>​
 +
 +GRUB 2 vám ukáže, odkud bude načítat (bootovat).
 + :!:
 +<​code>​
 +Nováčci! Použijte zde mezerník pro označení své volby. Systém se nenačte bez vašeho výběru. Nastala by chyba číslo 15 a bootovací menu by se neobjevilo. Pokud máte duální boot například Ubuntu a zároveň Windows (XP, Vista či "​7"​),​ možná zde budete muset dodělat další změny pro hladký chod.
 +</​code>​Jestliže se vám toto skutečně stalo, podívejte se prosím do tohoto vlákna (možnost nápravy): http://​kubuntuforums.net/​forums/​index.php?​topic=3106892.0
 +
 +Na mém testovacím systému je zobrazeno **(hd0) ​  /​dev/​sda**,​ ale toto se může lišit stroj od stroje. ​ Pokud je toto špatně, musíte vstup opravit v souboru **/​boot/​grub/​device.map** tak, aby to odpovídalo vašemu systému (nejčastěji stačí zaměnit //sda// za //sdb// a poté spustit
 +<​code>​
 +$ sudo grub-install
 +</​code>​
 +GRUB 2 bude plně nainstalován a předchozí verze zavaděče odstraněna (stará konfigurace bude zálohována v adresáři **/​boot/​grub** pod názvem **menu.lst***).
 +
 +Můžete kdykoli potvrdit verzi, kterou instalujete,​ pomocí příkazu:
 +<​code>​
 +grub-install -v
 +</​code>​
 +
 +====== Odkazy ======
 +  * [[http://​wiki.ubuntu.com/​Grub2|Anglický originál návodu]] {{.:​en.png}}
 +  * [[http://​grub.enbug.org/​|HomePage zavadeče GRUB]] {{.:​en.png}}
 +  * [[https://​wiki.ubuntu.com/​KernelTeam/​Grub2Testing|Doplňovaný seznam otestovaného hardwaru]] {{.:​en.png}}
 +  * [[http://​forum.ubuntu.cz/​index.php/​topic,​42267.0.html|Podobný návod na českém fóru, možná srozumitelnější]]
 +  * [[http://​forum.ubuntu.cz/​index.php/​topic,​49050.0.html|Návod na českém fóru, jak přidat do boot menu GRUB2 načítání .ISO souboru]]
 +  * [[http://​www.abclinuxu.cz/​clanky/​grub-2-nova-generace-zavadece-linuxu|Možnosti jeho nastavení na Abclinuxu.cz]]
  
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • (upraveno mimo DokuWiki)