Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
jak_na_internet [2012/09/29 13:15]
Mirek Ryšán prolinkováno na ICS
jak_na_internet [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Jak na Internet ======
  
 +{{:​internet.png}} První věcí, kterou nejspíš budete po instalaci a spuštění Ubuntu chtít, je zprovoznění internetového připojení. Možností je vícero, pravděpodobně se vás však bude týkat [[http://​wiki.ubuntu.cz/​jak_na_internet#​připojení_přes_místní_síť|připojení přes místní síť]] ([[http://​wiki.ubuntu.cz/​jak_na_internet#​připojení_ethernetovým_kabelem|ethernetovým kabelem]], nebo [[http://​wiki.ubuntu.cz/​jak_na_internet#​připojení_přes_wifi|bezdrátově přes wifi]]), popřípadě [[http://​wiki.ubuntu.cz/​nastaven%C3%AD_mobiln%C3%ADho_p%C5%99ipojen%C3%AD|připojení pomocí mobilního připojení]] (přes USB modem, telefon atd.).
 +
 +
 +====== Připojení přes místní síť ======
 +{{:​lan.png}} Pokud svůj počítač připojujete kabelem nebo bezdrátově přes wifi k nějakému routeru co máte doma/ve firmě, půjde pravděpodobně o tento případ. Do této kategorie spadá i sdílení připojení přímo z jednoho počítače na druhý.
 +
 +
 +===== Připojení ethernetovým kabelem =====
 +{{ jak_na_internet-ilustrace_pripojeni_pres_ethernet.png?​300 }}
 +
 +Standardně stačí jen připojit kabel a po pár vteřinách vám úspěšné připojení potvrdí oznámení v pravém horním rohu.
 +
 +Pokud připojení stále není funkční, ověřte si, zda je sítová karta funkční a správně nastavená. Je také možné, že váš router nepodporuje přidělení adresy IP pomocí DHCP a bude třeba [[#​Detailní nastavení / router nepřiděluje IP adresu pomocí DHCP|ruční nastavení IP adresy a dalších parametrů]]. Bližší informace by vám měl poskytnout správce sítě.
 +
 +===== Připojení přes Wifi =====
 +{{ jak_na_internet-ilustrace_pripojeni_pres_wifi.png?​300 }}
 +
 +Stačí kliknou na ikonu Správce připojení,​ vybrat síť, ke které se chcete připojit a popřípadě zadat na výzvu systému heslo (síťový klíč) k síti.
 +
 +Pokud připojení stále není funkční, ověřte si, zda [[:Wi-Fi|je wifi adaptér funkční a správně nastaven]]. Je také možné, že váš router nepodporuje přidělení adresy IP pomocí DHCP a bude třeba [[#​Detailní nastavení / router nepřiděluje IP adresu pomocí DHCP|ruční nastavení IP adresy a dalších parametrů]]. Bližší informace by vám měl poskytnout správce sítě.
 +
 +===== Sdílení připojení pro jiné počítače (ICS) =====
 +{{ jak_na_internet-ilustrace_ics.png?​500 }}
 +
 +Pokud potřebujete sdílet internetové připojení přímo z jednoho počítače do druhého, vyzkoušejte se podívat na článek [[:​sdílení internetového připojení|sdílení internetového připojení]].
 +
 +===== Detailní nastavení / router nepřiděluje IP adresu pomocí DHCP =====
 +Pokud router nepřiděluje IP adresu automaticky,​ nebo pokud potřebujete blíže specifikovat nastavení IP adresy, masky podsítě, výchozí brány nebo serverů DNS, můžete využít možnost detailního nastavení ve Správci připojení:​
 +
 +<WRAP centeralign>​
 +{{.:​upravit_pripojeni.png?​200}}
 +{{.:​upravit_pripojeni_metody.png?​120}}
 +{{.:​upravit_pripojeni_rucne.png?​150}}
 +</​WRAP>​
 +
 +====== Mobilní připojení ======
 +{{ jak_na_internet-ilustrace_pripojeni_mobilni.png?​250 }}
 +
 +{{:​removable-media.png}} S nastavením připojení pomocí modemu nebo mobilního telefonu přes síť mobilního operátora vám pomůže článek [[:​Nastavení mobilního připojení|nastavení mobilního připojení]].
 +
 +
 +====== ADSL připojení ======
 +{{:​remote.png}} Většina ADSL modemů obsahuje rovnou i vestavěný router. Postup připojení je tedy shodný jako v případě [[#​Připojení přes místní síť|připojení přes místní síť]].
 +
 +===== Nastavení konkrétních ADSL modemů =====
 +
 +U některých modemů může být pro zprovoznění třeba zvláštní nastavení.
 +
 +  * [[:​UsbAdslModem|Obecnější pojednání k USB ADSL modemům]].
 +
 +  * [[http://​wiki.ubuntu.cz/​Internet%20Expres%20O2|D-Link G684T]]
 +  * [[:GTS Novera (USB modem)|Zyxel Prestige 630-C3]]
 +
 +===== Navázání spojení pomocí protokolů PPPoE nebo PPPoA =====
 +V méně obvyklých případech můžete narazit na nutnost {{:en.png}} [[https://​help.ubuntu.com/​community/​ADSLPPPoE|vytočit spojení pomocí protokolu PPPoE]], {{:cz.png}} [[GTS%20Novera%20%28USB%20modem%29|popřípadě PPPoA]] přímo z počítače.
 +
 +
 +====== Vytáčené připojení (Dial-up, DUN) ======
 +{{:​cellphone.png}} Pokud vzpomínáte na počátky internetu u nás, kdy bylo připojení velmi pomalé a modemy vyluzovaly při připojení divné zvuky, pamatujete si i typické představitele vytáčeného připojení. Zjednodušeně podáno, takový modem vlastně volá na určité telefonní číslo a pomocí oněch kvílivých zvuků se dorozumívá s ústřednou.
 +
 +Vytáčené připojení se dnes již téměř nevyužívá. Narazit na něj můžete obvykle jen u různých specializovaných zařízení,​ alarmů, či zdravotnických zařízení. Nastavení vytáčeného připojení je podobné [[Nastavení mobilního připojení|nastavení mobilního připojení]],​ narozdíl od připojení před GPRS, EDGE či UMTS se však jako "​vytáčené telefonní číslo"​ udává přímo telefonní číslo dané ústředny, místo řetězce "​*99#"​.
 +
 +Bližší informace k nastavení naleznete přímo v článku [[:​Připojení přes dialup|nastavení vytáčeného připojení]],​ popřípadě v jeho {{:en.png}} [[https://​help.ubuntu.com/​community/​DialupModemHowto|alternativě na stránkách ubuntu.com]].
 +
 +
 +====== Další možnosti připojení ======
 +
 +===== iBurst =====
 +Pokud se chcete připojit pomocí iBurst, podívejte se na stránku {{:en.png}} [[https://​help.ubuntu.com/​community/​MobileWirelessBroadband|MobileWirelessBroadband]],​ konkrétně {{:en.png}} [[https://​help.ubuntu.com/​community/​Iburst|IBurst]].
 +
 +
 +====== Specifické postupy pro konkrétní poskytovatele ======
 +
 +{{:​faq.png}} U některých ISP (poskytovatelů internetu) je pro zprovoznění třeba zvláštní nastavení.
 +
 +===== UPC =====
 +[[:​UPC|Úprava nastavení DNS, zjištění a registrace MAC adresy síťové karty]]
 +
 +====== Alternativní správci připojení ======
 +
 +{{:​password.png}} Alternativy k vestavěnému správci připojení v Ubuntu.
 +
 +[[http://​www.linuxexpres.cz/​praxe/​jak-se-pripojit-pres-modem-mobil-adsl|KPPP - Jak se připojit přes modem, mobil, ADSL]]
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • (upraveno mimo DokuWiki)