Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
jiné_http_servery [2013/01/30 16:43]
Jakub Kočí +oprava cíle čl.
jiné_http_servery [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Jiné http servery ======
 +
 +{{page>​Konvence/​Terminál}}
 +{{page>​Konvence/​Pokročilý}}
 +
 +Pomocí tohoto návodu budete schopni zprovoznit jiné webové servery, než Apache a případně na nich zprovoznit PHP.
 +
 +{{:​iconCircle.png}} Návod byl testován na {{:​ubuntu.png}} **Ubuntu 12.04 Precise Pangolin**.
 +====== Lighthttpd =====
 +''​Lighttpd''​ je odlehčený webserver s podporou procházení adresářů (výchozí index), CGI a dalších. Používá ho např. Wikipedia nebo Youtube.
 +===== Instalace =====
 +
 +{{:​apt.png}} [[Instalace programů|Nainstalujte]] balík [[apt://​lighttpd|lighttpd]]
 +
 +===== Spuštění =====
 +
 +Program se sám spustí při startu systému. Ručně ho můžete spustit z [[Terminál|terminálu]] příkazem ''/​etc/​init.d/​lighttpd start''​. ​
 +
 +===== Konfigurace =====
 +{{:​info.png}} Všechna konfigurace se nastavuje v souboru ''/​etc/​lighttpd/​lighttpd.conf''​. Není od věci si původní nastavení zálohovat. \\
 +{{:​example.png}}Toto je **příklad** nastavení <​file>​
 +server.modules = (
 + "​mod_access",​
 + "​mod_alias",​
 + "​mod_compress",​
 + ​ "​mod_redirect",​
 +#        "​mod_rewrite",​
 + )
 +</​file>​ Tyto moduly budou používány. Křížek znamená komentář, modul mod_rewrite nebude použit.<​file>​
 +server.document-root ​       = "/​var/​www"​ #cesta ke kořenovému adresáři webu na disku
 +server.errorlog ​            = "/​var/​log/​lighttpd/​error.log"​ #logovací soubor pro chyby - cesta
 +server.pid-file ​            = "/​var/​run/​lighttpd.pid"​ #soubor pro zápis pid (zabraňuje vícenásobnému spuštění)
 +server.error-handler-404 ​   = "​404.htm"​ #při chybě 404 bude uživatel přesměrován na stránku ..., můžete použít jakékoliv číslo chyby
 +
 +index-file.names ​           = ( "​index.php",​ "​index.html",​ #výchozí stránky, které budou zobrazeny při vstupu do adresáře
 +                                "​index.htm",​ "​default.htm",​
 +                               "​ index.lighttpd.html"​ )
 +
 +url.access-deny ​            = ( "​~",​ "​.inc"​ ) #takové soubory nepůjdou zobrazit
 +
 +static-file.exclude-extensions = ( "​.php",​ "​.pl",​ "​.fcgi"​ ) #takové soubory nejsou statické - jsou zpracovány CGI
 +
 +## subdomains ##
 +$HTTP["​host"​]=="​subdomena.domena"​ { #mění document-root a accesslog pro subdomena
 +server.document-root = "/​var/​www/​subdomena/"​
 +accesslog.filename ​  = "/​var/​log/​lighttpd/​subdomena.lighttpd.log"​
 +}
 +
 +## Use ipv6 if available
 +#​include_shell "/​usr/​share/​lighttpd/​use-ipv6.pl"​
 +
 +dir-listing.encoding ​       = "​utf-8" ​ #​kódování výchozího indexu
 +server.dir-listing ​         = "​enable"​ #výchozí index bude zobrazen, pokud žádný neexistuje; disable nastaví na vypnuto
 +</​file>​
 +
 +==== Spolupráce s php ====
 +[[Instalace programů|Nainstalujte]] balík [[apt://​php5-cgi|php5-cgi]]. Povolíme moduly fastcgi příkazy \\ ''​lighttpd-enable-mod fastcgi\\
 +lighttpd-enable-mod fastcgi-php''​ \\
 +Restartujeme lighttpd. Funkčnost ověříme jakýmkoliv php skriptem.
 +===== Odstranění =====
 +
 +{{:​clear.png}} [[Instalace programů|Odeberte]] balík ''​lighttpd'',​ popřípadě ''​php5-cgi''​.
 +
 +====== mini-httpd =====
 +''​mini-httpd''​ je minimalistický webový server, který je cílen na provoz prezentace, která nemá výrazný traffic.
 +===== Instalace =====
 +
 +{{:​apt.png}} [[Instalace programů|Nainstalujte]] balík [[apt://​mini-httpd|mini-httpd]]
 +
 +===== Spuštění =====
 +
 +Program se sám spustí při startu systému. Ručně ho můžete spustit z [[Terminál|terminálu]] příkazem ''/​etc/​init.d/​mini-httpd start''​. ​
 +
 +===== Konfigurace =====
 +{{:​info.png}} ​
 +Program se nastavuje v souborech ''/​etc/​default/​mini-httpd''​ a ''/​etc/​mini-httpd.conf''​\\
 +<​file>​
 +host=localhost #adresa prezentace
 +data_dir=/​usr/​share/​mini-httpd/​html #adresář s prezenací
 +logfile=/​var/​log/​mini-httpd.log #soubor se záznamem běhu aplikace
 +pidfile=/​var/​run/​mini-httpd.pid #soubor s PID aplikace (zabraňuje vícenásobnému spuštění)
 +cgipat=cgi-bin/​* #soubory tady budou brány jako CGI skripty
 +</​file>​
 +
 +==== Spolupráce s php ====
 +Nastavte ''​cgipat''​ v ''/​etc/​mini-httpd.conf''​ a [[Instalace programů|nainstalujte]] balík [[apt://​php5-cgi|php5-cgi]].
 +===== Odstranění =====
 +
 +{{:​clear.png}} [[Instalace programů|Odeberte]] balík ''​mini-httpd'',​ popřípadě ''​php5-cgi''​.
 +
 +====== micro-httpd =====
 +''​micro-httpd''​ je minimalistický webserver obsahující pouze nejzákladnější věci a je určen pouze pro statické stránky. Jeho zdrojový kód obsahuje pouze asi 200 řádek! Jeho praktické využití je sporné.
 +===== Instalace =====
 +
 +{{:​apt.png}} [[Instalace programů|Nainstalujte]] balík [[apt://​micro-httpd|micro-httpd]]
 +
 +===== Spuštění =====
 +
 +Program se sám spustí při startu systému. Ručně ho můžete spustit z [[Terminál|terminálu]] příkazem ''/​etc/​init.d/​micro-httpd start''​. ​
 +
 +===== Konfigurace =====
 +{{:​info.png}} ​
 +Program se nastavuje v souboru ''/​etc/​inetd.conf'',​ konkrétně na řádce\\
 +<​file>​www stream tcp nowait nobody:​www-data /​usr/​sbin/​tcpd /​usr/​sbin/​micro-httpd /var/www
 +</​file>​
 +
 +Lze nastavit cestu k prezentaci v posledním sloupečku.
 +===== Odstranění =====
 +
 +{{:​clear.png}} [[Instalace programů|Odeberte]] balík ''​micro-httpd''​.
 +
 +====== Odkazy ======
 +  * [[http://​redmine.lighttpd.net/​projects/​lighttpd/​wiki|Wiki projektu lighttpd (en)]]
 +  * [[http://​www.linuxexpres.cz/​praxe/​sprava-linuxoveho-serveru-lighttpd-a-php-pres-fastcgi|Článek o lighttpd]] na Linuxexpressu
 +  * [[http://​acme.com/​software/​mini_httpd/​|Stránka mini-httpd (en)]]
 +  * [[http://​acme.com/​software/​micro_httpd/​|Stráka micro-httpd (en)]]
  
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • (upraveno mimo DokuWiki)