Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
líla [2015/02/14 22:44]
Michal Bořek
líla [2019/02/25 18:20] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Líla ======
  
 +Nezná se ani autor ani doba, kdy tato hra vznikla. V indické tradici ani není důležité předávat pocty autorům, neboť oni sami cítí, že byly pouze prostředníkem "​Velké a nekonečné Boží moudrosti"​. Uvádí se, že je asi více jak 2000 let stará.
 +
 +Tato hra se původně nazývala Gyan Chauper (anglický přepis sanskrtského ज्ञान चौपड़). Gyan znamená poznání a Chauper je hra s kostkou. Světci a zřeci Indie ji sestavili jako klíč k vnitřním stavům a k poznání principů dharmy. Hra se svými hady, šípy a sedmdesáti dvěma poli dává klíč k vědění Véd Šruti, Smrti a Purán.
 +
 +Při hře se člověk na hrací desce pohybuje z jednoho pole na druhé. Každé pole má název, který vyjadřuje vnitřní stav i úroveň. Každý název spouští činnost mysli a hráč začne přemýšlet o představách skrytých za slovy, dokud pole neopustí a nepřejde na další. Po několika minutách hry tak začne hrací deska hrát s myslí a intelektem hráče a stejně tak i s jeho egem.
 +
 +Původně hrací desku doprovázela kniha šlók – veršovaných nápěvů. Po každém hodu kostkou hráč zanotoval nápěv, který příslušel novému čtverci, novému stavu bytí. Šlóka popisovala význam a povahu místa, které čtverec představoval. Bohužel se tato kniha nápěvů ztratila a tak se musely napsat komentáře,​ které by ukázaly souvislosti filosofických idejí vyjádřených názory čtverců a také metody použití pro ty, kteří chtějí tuto hru hrát a poznávat. Každý sanskrtský termín má definovaný druhý význam podle kontextu tradice, ze které se hra rozšířila. Tyto definice, pokyny od světců (kteří hru hráli, když byli mladí a vstupovali do řádů), terminologie užitá na hrací desce a také vědomosti, které autor získal rodinnou tradicí, tvoří základ současných komentářů.
 +
 +Tvůrci hry v ní viděli především nástroj k porozumění vztahů individuálního já a Kosmického Vědomí. Pokud se hraje hra na této úrovni, dává hráči možnost oddělit se od iluze, na kterou je jeho osobnost pevně vázána. Pak ví, že se v jeho životě odráží makrokosmos. Ne jeho ztotožnění,​ ale hra kosmických sil určuje pád kostky, která pak zpětně determinuje směr jeho životní hry. A smyslem hry není nic menšího než osvobození vědomí z pasti materiálního světa a splynutí s Kosmickým Vědomím (Vaikuntha lóka).
 +
 +Víc o této hře se můžete dozvědět:
 +  * [[http://​www.sanatansociety.com/​hinduism_books/​hb_leela_karma.htm|Stránky hry]] na [[http://​www.sanatansociety.com/​|Sanatan Society]], organizaci žáků [[http://​www.sanatansociety.com/​artists_authors/​aa_harish_johari.htm|Harish Johari]], který přinesl tuto hru na západ
 +  * [[http://​www.rozkvet.cz/​shop/​podstranky_shopu/​lila.htm|Popis jednoho z českých prodejců deskové hry]].
 +  * [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Gyan_chauper|Gyan chauper na Wikipedii]].
 +
 +Různé historické verze hry:
 +  * [[http://​www.shunya.net/​Pictures/​Himalayas/​Chamba/​SnakesLadders.jpg|Deskové pole z 19. století]]
 +  * [[http://​www.asiasociety.org/​arts/​asiangames/​images/​cha03.jpg|Deskové pole z 18. století]]
 +
 +{{.:​lila-shot1.png|{{attachment:​lila-shot1.png}}
 +{{.:​lila-shot2.png|{{attachment:​lila-shot2.png}}
 +
 +===== Instalace =====
 +{{.:​package.png}} Hru můžete stáhnout zde: [[http://​michal.borek.sweb.cz/​lila/​lila.zip|lila.zip]] (jedná se o freeware od Zdeňka Pazdery - [[http://​www.wendys.cz|Wendys]]) Archiv si někam [[Práce s archivy|rozbalte]].
 +
 +Hra se v Linuxu pouští přes [[DOSBox]] a tak je potřeba [[Instalace programů|nainstalovat]] balík ''​dosbox'',​ např. příkazem:
 +<​code>​
 +sudo apt-get install dosbox
 +</​code>​Vvytvořte .dosboxrc
 +<​code>​
 +gedit  ~/.dosboxrc
 +</​code>​tam zapište
 +<​code>​
 +[sdl]
 +usescancodes=false
 +</​code>​a uložte, jinak by vám nemuseli chodit šipky, potřebné ve hře.
 +
 +===== Spuštění =====
 +V adresáři s rozbalenou hrou spusťte příkaz
 +<​code>​
 +dosbox LILA.EXE
 +</​code>​
 +Nakonec doporučuji trochu přidat na rychlosti a přepnout na celou obrazovku, což v [[DOSBox|DOSBoxu]] (tudíž ve hře) provedeme pomocí příkazů:
 +<​code>​
 +  ALT + ENTER - fullscreen on/off
 +  CTRL + F7  - zpomalení hry / frameskip
 +  CTRL + F8  - zrychlení hry / frameskip
 +  CTRL + F11 - zpomalení hry / cpu cycles
 +  CTRL + F12 - zrychlení hry / cpu cycles
 +</​code>​
 +Přeju skvělou zábavu, ač u téhle hry jde zjevně o víc.
 +
 +===== Odstranění =====
 +{{.:​clear.png}} Prostě smažte adresář se hrou.